Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, May 27, 2019
 


Sinh Nhật Tháng 5: Nguyễn Thị Thanh Tân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hà (Văn phòng Công ty); Bùi Sỹ Khánh Hải (Phòng Công nghệ thông tin); Trần Văn Thành, Sầm Thị Thu Hường, Nông Ngọc Nghệ (Phòng Quản lý đầu tư); Khổng Văn Thành (Phòng Kinh doanh điện năng); Huỳnh Thị Thắm, Nguyễn Xuân Phúc (Phòng Thanh tra Pháp chế); Nguyễn Thị Tuyên (Phòng Tài chính kế toán); Đặng Hà Dũng (Phòng Kỹ thuật); Trần Thị Thu, Phạm Thị Thu (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Nông Văn Khanh, Sằm Việt Khánh, Hoàng Văn Thuyên, Trần Tuấn Lâm, Nông Văn Dương, Hoàng Anh Tuấn (Phân xưởng Xây lắp điện); Nguyễn Ngọc Bảo, Tạ Thị Hợi, Vũ Mạnh Thể, Thạch Thị Lý, Nguyễn Huy Minh, Phạm Thế Mạnh, Đàm Thị Hồng Sen, Đặng Việt Cường, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Thu, Lê Hải Hoàn, Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Xuân Trường (Điện lực TP Hà Giang); Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hoàng Thị Mai, Trần Giang Nam (Điện lực Vị Xuyên); Phạm Văn Lý B, Nguyễn Văn Minh, Vũ Văn Huân, Hoàng Văn Hoành (Điện lực Bắc Quang); Nguyễn Quang Huy (Điện lực Bắc Mê); Nguyễn Văn Vỹ (Điện lực Quản Bạ); Phạm Văn Vinh (Điện lực Yên Minh); Bùi Duy Long, Lương Đình Hạnh, Nguyễn Thị Hoè, (Điện lực Đồng Văn); Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Văn Toán, Đàm Thế Long, Nguyễn Huy Vinh (Điện lực Hoàng Su Phì); Vương Văn Long (Điện lực Xín Mần); Hoàng Đức Minh (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật Tháng 5: Nguyễn Thị Thanh Tân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hà (Văn phòng Công ty); Bùi Sỹ Khánh Hải (Phòng Công nghệ thông tin); Trần Văn Thành, Sầm Thị Thu Hường, Nông Ngọc Nghệ (Phòng Quản lý đầu tư); Khổng Văn Thành (Phòng Kinh doanh điện năng); Huỳnh Thị Thắm, Nguyễn Xuân Phúc (Phòng Thanh tra Pháp chế); Nguyễn Thị Tuyên (Phòng Tài chính kế toán); Đặng Hà Dũng (Phòng Kỹ thuật); Trần Thị Thu, Phạm Thị Thu (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Nông Văn Khanh, Sằm Việt Khánh, Hoàng Văn Thuyên, Trần Tuấn Lâm, Nông Văn Dương, Hoàng Anh Tuấn (Phân xưởng Xây lắp điện); Nguyễn Ngọc Bảo, Tạ Thị Hợi, Vũ Mạnh Thể, Thạch Thị Lý, Nguyễn Huy Minh, Phạm Thế Mạnh, Đàm Thị Hồng Sen, Đặng Việt Cường, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Thu, Lê Hải Hoàn, Nguyễn Thị Thu Hương, Hoàng Xuân Trường (Điện lực TP Hà Giang); Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hoàng Thị Mai, Trần Giang Nam (Điện lực Vị Xuyên); Phạm Văn Lý B, Nguyễn Văn Minh, Vũ Văn Huân, Hoàng Văn Hoành (Điện lực Bắc Quang); Nguyễn Quang Huy (Điện lực Bắc Mê); Nguyễn Văn Vỹ (Điện lực Quản Bạ); Phạm Văn Vinh (Điện lực Yên Minh); Bùi Duy Long, Lương Đình Hạnh, Nguyễn Thị Hoè, (Điện lực Đồng Văn); Nguyễn Hữu Dũng, Hoàng Văn Toán, Đàm Thế Long, Nguyễn Huy Vinh (Điện lực Hoàng Su Phì); Vương Văn Long (Điện lực Xín Mần); Hoàng Đức Minh (Điện lực Quang Bình).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top  |  Home