Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Friday, August 7, 2020

Công ty Điện lực Hà Giang với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” Bản tin EVNNPC số 63 - Tháng 7/2020
Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang, chiều 3.8.2020, tại trụ sở Công ty Điện lực Hà Giang đã diễn ra Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Đây là Hội nghị được Công ty Điện lực Hà Giang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong giai đoạn 2019 - 2020. EVN ủng hộ Thành phố Đà Nẵng 1 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch Covd-19
 


Sinh Nhật: Mai Thị Thu Huyền (Văn phòng Công ty); Nguyễn Thanh Liêm (Phòng Công nghệ thông tin); Trần Văn Kiên, Nguyễn Hoàng Dương, Vũ Thu Hà (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Văn Chiến (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Lê Viết Huyên (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm Hà Sơn (Phòng An toàn); Lê Tiến Nhuận (Phòng Kế hoạch vật tư); Ngô Đức Nghĩa (Phòng Kỹ thuật); Nguyễn Trọng Sơn, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thuý, Trần Bình Trọng, Hoàng Thị Cam, Đỗ Thị Hồng Thuý, Đặng Thị Thu Hà, Ngô Thị Hoa Vân, Nguyễn Xuân Hà, Vũ Thị Thu, Cam Anh Đức, Nguyễn Quốc Hoàng, Lê Thanh Nam, Đỗ Minh Viện, Trần Thị Thuỷ (Điện lực TP Hà Giang); Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thu, (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Viết Vỹ, Nguyễn Trịnh Hiểu, Nguyễn Đức Minh, Đoàn Văn Trung (Điện lực Bắc Quang); Lục Văn Điểm, Đỗ Minh Tân (Điện lực Bắc Mê); Bùi Quốc Tuấn (Điện lực Quản Bạ); Hoàng Văn Thấm, Bùi Thị Kim Dung, Bùi Xuân Hùng (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Quang Xuyên, Dương Đại Văn, Chu Ngọc Tú, Ngô Quang Khánh (Điện lực Đồng Văn); Mai Văn Phúc, Nguyễn Khắc Hải, Triệu Lao Lũ (Điện lực Hoàng Su Phì); Trần văn Cảnh, Hoàng Văn Dự (Điện lực Xín Mần); Hoàng Văn Toán, Nguyễn Tuấn Khanh, Hoàng Văn Huy (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật: Mai Thị Thu Huyền (Văn phòng Công ty); Nguyễn Thanh Liêm (Phòng Công nghệ thông tin); Trần Văn Kiên, Nguyễn Hoàng Dương, Vũ Thu Hà (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Văn Chiến (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Lê Viết Huyên (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm Hà Sơn (Phòng An toàn); Lê Tiến Nhuận (Phòng Kế hoạch vật tư); Ngô Đức Nghĩa (Phòng Kỹ thuật); Nguyễn Trọng Sơn, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thuý, Trần Bình Trọng, Hoàng Thị Cam, Đỗ Thị Hồng Thuý, Đặng Thị Thu Hà, Ngô Thị Hoa Vân, Nguyễn Xuân Hà, Vũ Thị Thu, Cam Anh Đức, Nguyễn Quốc Hoàng, Lê Thanh Nam, Đỗ Minh Viện, Trần Thị Thuỷ (Điện lực TP Hà Giang); Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thu, (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Viết Vỹ, Nguyễn Trịnh Hiểu, Nguyễn Đức Minh, Đoàn Văn Trung (Điện lực Bắc Quang); Lục Văn Điểm, Đỗ Minh Tân (Điện lực Bắc Mê); Bùi Quốc Tuấn (Điện lực Quản Bạ); Hoàng Văn Thấm, Bùi Thị Kim Dung, Bùi Xuân Hùng (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Quang Xuyên, Dương Đại Văn, Chu Ngọc Tú, Ngô Quang Khánh (Điện lực Đồng Văn); Mai Văn Phúc, Nguyễn Khắc Hải, Triệu Lao Lũ (Điện lực Hoàng Su Phì); Trần văn Cảnh, Hoàng Văn Dự (Điện lực Xín Mần); Hoàng Văn Toán, Nguyễn Tuấn Khanh, Hoàng Văn Huy (Điện lực Quang Bình).  
 
Top  |  Home