Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Friday, October 30, 2020

PC Hà Giang ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai Bản tin EVNNPC số 75 - Tháng 10/2020
Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Hà Giang. Ngày 27/10/2020, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Hà Giang, ông Hoàng Văn Thiện-Giám đốc PC Hà Giang đã trao toàn bộ số tiền 74.016.000 đồng của cán bộ, công nhân viên chức-người lao động PC Hà Giang ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai. Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì cuộc họp về các mục tiêu và lĩnh vực dự kiến triển khai chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tới năm 2022.
 


Sinh Nhật: Hoàng Văn Hưng (Phó Giám đốc Công ty); Vũ Thị Cẩm Bình, Ngô Chí Sản, Lưu Bá Ngọc Anh (Văn phòng Công ty); Đỗ Đình Thành (Phòng Công nghệ thông tin); Trần Anh Tuấn (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Xuân Tuyến (Phòng Kỹ thuật); Ninh Thị Cúc, Nguyễn Thuý Ngọc (Phòng Tài chính kế toán); Nguyễn Hữu Diện (Chủ tịch Công đoàn Công ty); Chung Chí Kiên, Lê Duy Hưng (Phòng Tổ chức và nhân sự); Hoàng Đức Quang, Lý Vĩnh Cường (Phòng Kế hoạch vật tư); Nguyễn Văn Tuấn, Trần Hải Hồng (Phòng Điều độ); Nguyễn Đình Khánh, Bạch Hoàng Giang, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thiết Bảo, Chu Quốc Phong, Ngô Huệ Hương, Bùi Xuân Hiếu, Sái Thị Hoài Thu (Điện lực TP Hà Giang); Đàm Cẩm Vân, Lê Nhật Tân, Vũ Hùng Lương (Điện lực Vị Xuyên); Dương Văn Thông, Dương Việt Hoà, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Văn Lý A (Điện lực Bắc Quang); Lã Minh Tuấn, Lê Công Lợi (Điện lực Bắc Mê); Lương Ngọc Toản, Nguyễn Thị Yêu, Vũ Thị Bích Hợp, Nguyễn Minh Tùng, Lục Huy Linh, Đào Trường Long (Điện lực Quản Bạ); Vũ Tuấn Thìn, Hoàng Đình Lập, Phạm Thị Tuyết Giang, Lê Thị Huyền, Hà Văn Thắng (Điện lực Yên Minh); Tô Anh Tuấn, Hà Xuân Đức, Trần Thị Phượng, Phạm Hùng Cường (Điện lực Đồng Văn); Vũ Mạnh Hùng, Triệu Lao Lớ, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Mạnh Lợi (Điện lực Hoàng Su Phì); Vàng Diu Liên, Nông Hữu Vạn, Nguyễn Văn Quý, Lục Văn Dân (Điện lực Xín Mần); Lục Hải Hồ, Phạm Trang Nhung (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật: Hoàng Văn Hưng (Phó Giám đốc Công ty); Vũ Thị Cẩm Bình, Ngô Chí Sản, Lưu Bá Ngọc Anh (Văn phòng Công ty); Đỗ Đình Thành (Phòng Công nghệ thông tin); Trần Anh Tuấn (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Xuân Tuyến (Phòng Kỹ thuật); Ninh Thị Cúc, Nguyễn Thuý Ngọc (Phòng Tài chính kế toán); Nguyễn Hữu Diện (Chủ tịch Công đoàn Công ty); Chung Chí Kiên, Lê Duy Hưng (Phòng Tổ chức và nhân sự); Hoàng Đức Quang, Lý Vĩnh Cường (Phòng Kế hoạch vật tư); Nguyễn Văn Tuấn, Trần Hải Hồng (Phòng Điều độ); Nguyễn Đình Khánh, Bạch Hoàng Giang, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thiết Bảo, Chu Quốc Phong, Ngô Huệ Hương, Bùi Xuân Hiếu, Sái Thị Hoài Thu (Điện lực TP Hà Giang); Đàm Cẩm Vân, Lê Nhật Tân, Vũ Hùng Lương (Điện lực Vị Xuyên); Dương Văn Thông, Dương Việt Hoà, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Văn Lý A (Điện lực Bắc Quang); Lã Minh Tuấn, Lê Công Lợi (Điện lực Bắc Mê); Lương Ngọc Toản, Nguyễn Thị Yêu, Vũ Thị Bích Hợp, Nguyễn Minh Tùng, Lục Huy Linh, Đào Trường Long (Điện lực Quản Bạ); Vũ Tuấn Thìn, Hoàng Đình Lập, Phạm Thị Tuyết Giang, Lê Thị Huyền, Hà Văn Thắng (Điện lực Yên Minh); Tô Anh Tuấn, Hà Xuân Đức, Trần Thị Phượng, Phạm Hùng Cường (Điện lực Đồng Văn); Vũ Mạnh Hùng, Triệu Lao Lớ, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Mạnh Lợi (Điện lực Hoàng Su Phì); Vàng Diu Liên, Nông Hữu Vạn, Nguyễn Văn Quý, Lục Văn Dân (Điện lực Xín Mần); Lục Hải Hồ, Phạm Trang Nhung (Điện lực Quang Bình).  
 
Top  |  Home