Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, May 28, 2018
Công đoàn PC Hà Giang tập huấn An toàn vệ sinh viên PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỔ CHỨC DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, qua đó đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và thiết bị, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD với mục tiêu “An toàn - Hiệu quả - Chất lượng”. Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện. tổ chức diễn tập theo Phương án với tình huống khắc phục sự cố cắt 373 Vĩnh Hảo thuộc lộ 373 E22.3.
TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CBCNV – NÉT ĐẸP TRONG VIỆC THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP PC Hà Giang phát động Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện"
Hoạt động Đảng - Đoàn thể Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm điện tại các khu dân cư, đặc biệt là tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức, tạo thói quen cho mỗi tập thể, cá nhân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, qua đó tuyên truyền, vận động trong nhân dân và toàn xã hội cùng chung tay với ngành điện giảm bớt khó khăn trong việc cung cấp điện phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và đời sống sinh hoạt của người dân tỉnh Hà Giang nói chung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top  |  Home