Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Sunday, December 11, 2016
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN NHIỆM KỲ 2017-2022 Công ty Điện lực Hà giang tổ chức Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” Thành Phố Hà Giang năm 2013.
Ngày 14 tháng 11 năm 2016 Công đoàn Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội được tổ chức diễn ra trong không khí toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang đang nỗ lực thực hiện phong trào thi đua quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2016. Sáng 5/8, Công ty Điện lực Hà giang tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền cổ động Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”năm 2013.

Top  |  Home