Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, December 9, 2019

Ca khúc truyền thống: Bản tình ca ngành điện Bản tin EVNNPC số 33
Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 508/NQ-HĐTV lựa chon tác phẩm âm nhạc "Bản tình ca ngành điện" do nhạc sỹ Đào Hữu Thi sáng tác làm bài ca truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Tuyên dương 65 Đoàn viên thanh niên tiên tiến toàn EVN
 


Sinh Nhật Tháng 12: Hà Trọng Thắng, Vũ Việt Cường, Nguyễn Đăng Uyên (Văn phòng Công ty); Nguyễn Văn Tiến (Phân xưởng Thiết kế); Mao Chí Dũng, Trần Tuấn Ngọc, Nguyễn Công Cường (Phòng Quản lý đầu tư); Hoàng Đức Sơn (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Hoàng Văn Cương (Phòng An toàn); Lộc Tiến Linh (Phòng Kế hoạch vật tư); Chu Hồ Lưu (Phòng Tổ chức và nhân sự); Nguyễn Đức Tuyền (Phòng Điều độ); Nguyễn thị Lan (Phòng Kinh doanh điện năng); Nguyễn Văn Dũng, Trần Mạnh Bình, Ngô Thị Đức Hạnh, Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyễn Hữu Thọ, Lương Thị Thanh Thuỷ, Trần Giang Sơn, Trần Thị Hạnh Thuỷ, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Hữu Sơn (Điện lực TP Hà Giang); Lâm Thị Thuý Hà, Phạm Văn Học, Hoàng Chí Nguyện (Điện lực Vị Xuyên); Hoàng Minh Đức, Nguyễn Huy Tuyên, Nguyễn Bảo Lâm, Hoàng Thị Tơ, Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hương, Phạm Thị Lan (Điện lực Bắc Quang); Mông Văn Thắng, (Điện lực Bắc Mê); Lệnh Văn Sơn, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Hiệp, Mương Thanh Kỳ (Điện lực Quản Bạ); Nguyễn Doãn Toàn, Hoàng Văn Cảnh, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Kim Cương (Điện lực Yên Minh); Trần Trung Kiên, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Văn Huy, Trần Minh Quý, Phạm Thị Mai Huê, Lương Triệu Thức (Điện lực Đồng Văn); Hoàng Ngọc Dũng, Nùng Văn Diu, Nguyễn Hoàng Tùng, Hoàng Thị Kim Ngân (Điện lực Hoàng Su Phì); Đỗ Thị Thu Huyền, Trần Duy Thuỷ, Mai Xuân Đức, Đinh Quang Huy, Trần Công Quang, Nguyễn Trung Kiên (Điện lực Xín Mần); Hoàng Văn Hoan, Mai Đức Hưng, Dương Trường Giang, Hoàng Thế Duyệt, Cam Đại Hoành (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật Tháng 12: Hà Trọng Thắng, Vũ Việt Cường, Nguyễn Đăng Uyên (Văn phòng Công ty); Nguyễn Văn Tiến (Phân xưởng Thiết kế); Mao Chí Dũng, Trần Tuấn Ngọc, Nguyễn Công Cường (Phòng Quản lý đầu tư); Hoàng Đức Sơn (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Hoàng Văn Cương (Phòng An toàn); Lộc Tiến Linh (Phòng Kế hoạch vật tư); Chu Hồ Lưu (Phòng Tổ chức và nhân sự); Nguyễn Đức Tuyền (Phòng Điều độ); Nguyễn thị Lan (Phòng Kinh doanh điện năng); Nguyễn Văn Dũng, Trần Mạnh Bình, Ngô Thị Đức Hạnh, Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyễn Hữu Thọ, Lương Thị Thanh Thuỷ, Trần Giang Sơn, Trần Thị Hạnh Thuỷ, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Hữu Sơn (Điện lực TP Hà Giang); Lâm Thị Thuý Hà, Phạm Văn Học, Hoàng Chí Nguyện (Điện lực Vị Xuyên); Hoàng Minh Đức, Nguyễn Huy Tuyên, Nguyễn Bảo Lâm, Hoàng Thị Tơ, Hoàng Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hương, Phạm Thị Lan (Điện lực Bắc Quang); Mông Văn Thắng, (Điện lực Bắc Mê); Lệnh Văn Sơn, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Hiệp, Mương Thanh Kỳ (Điện lực Quản Bạ); Nguyễn Doãn Toàn, Hoàng Văn Cảnh, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Nguyễn Kim Cương (Điện lực Yên Minh); Trần Trung Kiên, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Văn Huy, Trần Minh Quý, Phạm Thị Mai Huê, Lương Triệu Thức (Điện lực Đồng Văn); Hoàng Ngọc Dũng, Nùng Văn Diu, Nguyễn Hoàng Tùng, Hoàng Thị Kim Ngân (Điện lực Hoàng Su Phì); Đỗ Thị Thu Huyền, Trần Duy Thuỷ, Mai Xuân Đức, Đinh Quang Huy, Trần Công Quang, Nguyễn Trung Kiên (Điện lực Xín Mần); Hoàng Văn Hoan, Mai Đức Hưng, Dương Trường Giang, Hoàng Thế Duyệt, Cam Đại Hoành (Điện lực Quang Bình).  
 
Top  |  Home