Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, November 18, 2019

 


Sinh Nhật Tháng 10: Bùi Minh Đại (Phó Giám đốc Công ty); Hoàng Văn Hùng, Đặng An Nhàn, Nguyễn Văn Quang, Trần Văn Bình (Văn phòng Công ty); Chu Thị Linh Huyền (Phân xưởng Thiết kế); Nguyễn Mạnh Thường (Phòng Công nghệ thông tin); Chu Kim Hùng (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Đoàn Đức Toàn (Phòng Tổ chức và nhân sự); Vũ Thị Chi (Phòng Kỹ thuật); Phí Thị Hải, Phạm Thị Giang (Phòng Tài chính kế toán); Lê Văn Tuấn, Trần Hoàng, Hà Mạnh Tiến (Phòng Kế hoạch vật tư); Chu Tiến Sỹ (Phòng Điều độ); Khổng Thị Bắc, Nông Bạch Dương, Nguyễn Mạnh Dũng (Phòng Kinh doanh điện năng); Trần Thị Hồng Vân, Võ Thị Bích, Đặng Hồng Cường, Lê Thanh Hải (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Hà Tuấn Bình, Bùi Xuân Lộc, Dương Tú Thao (Phân xưởng Xây lắp điện); Đào Trường An, Vũ Ngọc Hiếu, Phạm Thị Sinh, Nguyễn Văn Trừ, Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Bích, Lê Văn Lợi, Nguyễn Mạnh Đức, Đàm Mai Lũy, Trần Sơn Hà, Nguyễn Mạnh Chiến, Dương Thu Phương, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Bùi Thị Tuyết (Điện lực TP Hà Giang); Hoàng Văn Sỹ, Đinh Thị Thu Hà, Trịnh Thị Hà, Vũ Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Thuỷ, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Đức, Lê Thị Thu Phương (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Xuân Phong, Phạm Văn Tuyển, Lương Văn Tiến, Phạm Thị Thanh Tâm, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hương, Hoàng Thị Nối, Hoàng Đăng Ban, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Ngọc Mai, Mai Văn Doãn, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Thị Huệ (Điện lực Bắc Quang); Nông Văn Khoát, Trần Thị Hương Nhung, Lã Đức Toàn, Lê Tấn Đức (Điện lực Bắc Mê); Phan Văn Lới, Đào Ngọc Hải Anh, Nguyễn Khánh Hoà, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Mạnh Đạt, Nguyễn Đình Quảng (Điện lực Quản Bạ); Vàng Văn Ngôn, Chu thị Tuyết Lan, Phạm Ngọc Tân, Phạm Văn Minh (Điện lực Yên Minh); Đoàn Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Quỳnh, Trịnh Đức Nam, Phan Văn Khóa (Điện lực Đồng Văn); Đỗ Hồng Tuyên, Hoàng Quế Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Dương Chí Thức, Hoàng Anh Tuấn, (Điện lực Hoàng Su Phì); Hà Văn Xuân, Nguyễn Trung Thuận (Điện lực Xín Mần); Nguyễn Đình Phương, Hoàng Văn Chủng, Nguyễn Văn Trọng, Hoàng Văn Anh, Trịnh Duy Biên, Hoàng Văn Cường (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật Tháng 10: Bùi Minh Đại (Phó Giám đốc Công ty); Hoàng Văn Hùng, Đặng An Nhàn, Nguyễn Văn Quang, Trần Văn Bình (Văn phòng Công ty); Chu Thị Linh Huyền (Phân xưởng Thiết kế); Nguyễn Mạnh Thường (Phòng Công nghệ thông tin); Chu Kim Hùng (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Đoàn Đức Toàn (Phòng Tổ chức và nhân sự); Vũ Thị Chi (Phòng Kỹ thuật); Phí Thị Hải, Phạm Thị Giang (Phòng Tài chính kế toán); Lê Văn Tuấn, Trần Hoàng, Hà Mạnh Tiến (Phòng Kế hoạch vật tư); Chu Tiến Sỹ (Phòng Điều độ); Khổng Thị Bắc, Nông Bạch Dương, Nguyễn Mạnh Dũng (Phòng Kinh doanh điện năng); Trần Thị Hồng Vân, Võ Thị Bích, Đặng Hồng Cường, Lê Thanh Hải (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Hà Tuấn Bình, Bùi Xuân Lộc, Dương Tú Thao (Phân xưởng Xây lắp điện); Đào Trường An, Vũ Ngọc Hiếu, Phạm Thị Sinh, Nguyễn Văn Trừ, Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Bích, Lê Văn Lợi, Nguyễn Mạnh Đức, Đàm Mai Lũy, Trần Sơn Hà, Nguyễn Mạnh Chiến, Dương Thu Phương, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Bùi Thị Tuyết (Điện lực TP Hà Giang); Hoàng Văn Sỹ, Đinh Thị Thu Hà, Trịnh Thị Hà, Vũ Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Thuỷ, Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Đức, Lê Thị Thu Phương (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Xuân Phong, Phạm Văn Tuyển, Lương Văn Tiến, Phạm Thị Thanh Tâm, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hương, Hoàng Thị Nối, Hoàng Đăng Ban, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Ngọc Mai, Mai Văn Doãn, Đỗ Trung Kiên, Nguyễn Thị Huệ (Điện lực Bắc Quang); Nông Văn Khoát, Trần Thị Hương Nhung, Lã Đức Toàn, Lê Tấn Đức (Điện lực Bắc Mê); Phan Văn Lới, Đào Ngọc Hải Anh, Nguyễn Khánh Hoà, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Mạnh Đạt, Nguyễn Đình Quảng (Điện lực Quản Bạ); Vàng Văn Ngôn, Chu thị Tuyết Lan, Phạm Ngọc Tân, Phạm Văn Minh (Điện lực Yên Minh); Đoàn Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Quỳnh, Trịnh Đức Nam, Phan Văn Khóa (Điện lực Đồng Văn); Đỗ Hồng Tuyên, Hoàng Quế Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Dương Chí Thức, Hoàng Anh Tuấn, (Điện lực Hoàng Su Phì); Hà Văn Xuân, Nguyễn Trung Thuận (Điện lực Xín Mần); Nguyễn Đình Phương, Hoàng Văn Chủng, Nguyễn Văn Trọng, Hoàng Văn Anh, Trịnh Duy Biên, Hoàng Văn Cường (Điện lực Quang Bình).  
 
Top  |  Home