Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Tuesday, March 26, 2019
 


Sinh Nhật Tháng 3: Lê Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công ty); Bùi Ngọc Bảo, Phạm Tiến Mạnh, Bùi Xuân Dũng (Văn phòng Công ty); Đàm Đức Quỳnh (Phân xưởng Thiết kế); Nguyễn Đức Đạo, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Nguyễn Trọng Hiếu, Vũ Đức Tuyên, Hà Mạnh Thắng (Phòng Quản lý đầu tư); Bùi Thị Hồng Hạnh (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Nguyễn Tuấn Hưng (Phòng An toàn); Dương Thành Trung, Hoàng Văn Dự (Phòng Thanh tra Pháp chế); Phạm Ngọc Thắng (Phòng Tổ chức và nhân sự); Lương Thanh Vịnh, Lục Thị Hợp, Hoàng Văn Thái (Phòng Kinh doanh điện năng); Hoàng Ngọc Văn, Ninh Ngọc Anh (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Phạm Đình Khuê, Hoàng Văn Lợi, Hoàng Văn Đại (Phân xưởng Xây lắp điện); Bùi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Tường Vy, Phan Đình Thành, Phạm Văn Hùng, Vũ Văn Sơn (Điện lực TP Hà Giang); Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Tuân (Điện lực Vị Xuyên); Hoàng Quốc Dũng, Hoàng Đình Xuyên, Đào Văn Chung, Nguyễn Tiến Thuật, Nguyễn Hồng Thuyên, Hoàng Thị Duyên, Hoàng Văn Huyến, Mai Đình Quỳnh (Điện lực Bắc Quang); Đinh Thành Tuyên (Điện lực Bắc Mê); Viên Ngọc Sơn, Viên Văn Dình, Nguyễn Đắc Phú (Điện lực Quản Bạ); Hoàng Mạnh Thưởng, Vũ Quốc Toản, Nguyễn Minh Trọng, Trần Thục Anh, Nguyễn Mạnh Hùng (Điện lực Yên Minh); Bùi Duy Hải, Hoàng Thị Bích, Nguyễn Hữu Trung, Phạm Văn Tường, Hoàng Văn Hưng, Trần Thái Thịnh, Dương Đại Sơn (Điện lực Đồng Văn); Nguyễn Trung Thống (Điện lực Hoàng Su Phì); Nguyễn Kim Tuyến Phạm Đình Chúc (Điện lực Xín Mần); Hoàng Văn Kế, Đào Xuân Núi, Hoàng Văn Long, Mai Văn Sơn, Lê Việt Thành (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật Tháng 3: Lê Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công ty); Bùi Ngọc Bảo, Phạm Tiến Mạnh, Bùi Xuân Dũng (Văn phòng Công ty); Đàm Đức Quỳnh (Phân xưởng Thiết kế); Nguyễn Đức Đạo, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Nguyễn Trọng Hiếu, Vũ Đức Tuyên, Hà Mạnh Thắng (Phòng Quản lý đầu tư); Bùi Thị Hồng Hạnh (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Nguyễn Tuấn Hưng (Phòng An toàn); Dương Thành Trung, Hoàng Văn Dự (Phòng Thanh tra Pháp chế); Phạm Ngọc Thắng (Phòng Tổ chức và nhân sự); Lương Thanh Vịnh, Lục Thị Hợp, Hoàng Văn Thái (Phòng Kinh doanh điện năng); Hoàng Ngọc Văn, Ninh Ngọc Anh (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Phạm Đình Khuê, Hoàng Văn Lợi, Hoàng Văn Đại (Phân xưởng Xây lắp điện); Bùi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Tường Vy, Phan Đình Thành, Phạm Văn Hùng, Vũ Văn Sơn (Điện lực TP Hà Giang); Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Tuân (Điện lực Vị Xuyên); Hoàng Quốc Dũng, Hoàng Đình Xuyên, Đào Văn Chung, Nguyễn Tiến Thuật, Nguyễn Hồng Thuyên, Hoàng Thị Duyên, Hoàng Văn Huyến, Mai Đình Quỳnh (Điện lực Bắc Quang); Đinh Thành Tuyên (Điện lực Bắc Mê); Viên Ngọc Sơn, Viên Văn Dình, Nguyễn Đắc Phú (Điện lực Quản Bạ); Hoàng Mạnh Thưởng, Vũ Quốc Toản, Nguyễn Minh Trọng, Trần Thục Anh, Nguyễn Mạnh Hùng (Điện lực Yên Minh); Bùi Duy Hải, Hoàng Thị Bích, Nguyễn Hữu Trung, Phạm Văn Tường, Hoàng Văn Hưng, Trần Thái Thịnh, Dương Đại Sơn (Điện lực Đồng Văn); Nguyễn Trung Thống (Điện lực Hoàng Su Phì); Nguyễn Kim Tuyến Phạm Đình Chúc (Điện lực Xín Mần); Hoàng Văn Kế, Đào Xuân Núi, Hoàng Văn Long, Mai Văn Sơn, Lê Việt Thành (Điện lực Quang Bình).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top  |  Home