Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, February 17, 2020
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
13/01/2020Điện lực Bắc Quang6:3012:00Cắt AB lộ 1 sau TBA Bơm Quang Minh lộ 372E22.3.Thôn Hoàng Văn Thụ xã Quang Minh huyện Bắc Quang.Cty TNHH Tân Bình Minh lắp xà, dây dẫn hòm hộp công tơ, chuyển cáp hòm hộp công tơ sang lưới mới, thu hồi dây dẫn.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện TBA Nghĩa Tân lộ 373E22.3.Thôn Nghĩa Tân xã Tân Quang huyện Bắc Quang.Cty TNHH Tân Bình Minh lắp xà, thay cáp xuất tuyến thay hòm hộp công tơ dây chuyển cáp hòm hộp công tơ sang lưới mới thu hồi dây dẫn.
Điện lực Bắc Quang8:3016:00Cắt AB lộ 1 sau TBA UB Đồng Tiến lộ 373E22.3.Thôn Tràm xã Đồng Tiến huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang xử lý tiếp xúc, thay thế cáp cấp nguồn xuống hòm công tơ thay dây nội hòm công tơ, cân pha phụ tải.
Điện lực Bắc Quang13:3017:00Cắt AB lộ 2 sau TBA Bơm Quang Minh lộ 372E22.3.Thôn Hoàng Văn Thụ xã Quang Minh huyện Bắc Quang.Cty TNHH Tân Bình Minh lắp xà, dây dẫn hòm hộp công tơ dây chuyển cáp hòm hộp công tơ sang lưới mới thu hồi dây dẫn.
Điện lực Đồng Văn6:008:00- Cắt điện 35 kV TBA Làn Chải Lộ 377 E22.7.- Xóm Làn Chải - xã Cán Chu Phìn.- Để XNDV Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu cách điện, đo điện trở tiếp địa TBA.
Điện lực Đồng Văn6:008:00- Cắt điện 35 kV TBA Sủng Quáng Lộ 377 E22.7.- Xóm Sủng Quáng - xã Sủng Máng.- Để XNDV Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu cách điện, đo điện trở tiếp địa TBA.
Điện lực Đồng Văn6:008:00TBA 50kVA-35/0,4kV Tả Phìn 2 lộ 373E22.7.Thôn Tả Phìn B xã Tả Phìn huyện Đồng Văn.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, cách điện dầu MBA, đo trị số tiếp địa TBA + Đội QLTH số 1 - Điện lực Đồng Văn BDĐK thiết bị TBA & ĐZ 0,4kV.
Điện lực Đồng Văn6:008:00TBA 100kVA-35/0,4kV Lá Tà lộ 373E22.7.Thôn Lá Tà xã Sính Lủng huyện Đồng Văn.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, cách điện dầu MBA, đo trị số tiếp địa TBA + Đội QLTH số 1 - Điện lực Đồng Văn BDĐK thiết bị TBA & ĐZ 0,4kV.
Điện lực Đồng Văn8:1510:15TBA 75kVA-35/0,4kV Khó Già lộ 373E22.7.Thôn Khó Già xã Tả Phìn huyện Đồng Văn.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, cách điện dầu MBA, đo trị số tiếp địa TBA + Đội QLTH số 1 - Điện lực Đồng Văn BDĐK thiết bị TBA & ĐZ 0,4kV.
Điện lực Đồng Văn8:1510:15- Cắt điện 35 kV TBA Lũng Pù Lộ 377 E22.7.- Xóm Vàng Dào Tìa - xã Lũng Pù.- Để XNDV Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu cách điện, đo điện trở tiếp địa TBA.
Điện lực Đồng Văn8:1510:15- Cắt điện 35 kV TBA Sủng Máng Lộ 377 E22.7.- Xóm Sủng Nhỉ A , Sủng Nhỉ B - xã Sủng Máng.- Để XNDV Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu cách điện, đo điện trở tiếp địa TBA.
Điện lực Đồng Văn8:3010:30TBA 250kVA-35/0,4kV UB Tả Phìn lộ 373E22.7.TT xã Tả Phìn huyện Đồng Văn.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, cách điện dầu MBA, đo trị số tiếp địa TBA + Đội QLTH số 1 - Điện lực Đồng Văn BDĐK thiết bị TBA & ĐZ 0,4kV.
Điện lực Đồng Văn8:3010:30TBA 100kVA-35/0,4kV UB Sính Lủng lộ 373E22.7.TT xã Sính Lủng huyện Đồng Văn.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, cách điện dầu MBA, đo trị số tiếp địa TBA + Đội QLTH số 1 - Điện lực Đồng Văn BDĐK thiết bị TBA & ĐZ 0,4kV.
Điện lực Đồng Văn10:3012:30- Cắt điện 35 kV TBA Lũng Pù 2 Lộ 377 E22.7.- Xóm Sàng Chải A , Sàng Chải B - xã Lũng Pù.- Để XNDV Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu cách điện, đo điện trở tiếp địa TBA.
Điện lực Đồng Văn10:3012:30- Cắt điện 35 kV TBA Sủng Trà Lộ 377 E22.7.- Xóm Sủng Trà , Ha Chế , Ha Púng Cáy , Sủng Pờ A , Sủng Pờ B - xã Sủng Trà.- Để XNDV Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu cách điện, đo điện trở tiếp địa TBA.
Điện lực Đồng Văn13:0015:00TBA 31,5kVA-35/0,4kV Mã Trề lộ 373E22.7.Thôn Mã Trề xã Sính Lủng huyện Đồng Văn.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, cách điện dầu MBA, đo trị số tiếp địa TBA + Đội QLTH số 1 - Điện lực Đồng Văn BDĐK thiết bị TBA & ĐZ 0,4kV.
Điện lực Đồng Văn13:3015:30TBA 50kVA-35/0,4kV Lán Xì lộ 373E22.7.Thôn Lán Xì xã Phố Cáo huyện Đồng Văn.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, cách điện dầu MBA, đo trị số tiếp địa TBA + Đội QLTH số 2 - Điện lực Đồng Văn BDĐK thiết bị TBA & ĐZ 0,4kV.
Điện lực Đồng Văn13:3015:30- Cắt điện 35 kV TBA Quán Xí Lộ 377 E22.7.- Xóm Quán Xí - xã Lũng Pù.- Để XNDV Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu cách điện, đo điện trở tiếp địa TBA.
Điện lực Đồng Văn13:3015:30- Cắt điện 35 kV TBA Cán Chu Phìn Lộ 377 E22.7.- Xóm Cán Chu Phìn , Ha Dấu Cò - xã Cán Chu Phìn.- Để XNDV Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu cách điện, đo điện trở tiếp địa TBA.
Điện lực Đồng Văn15:3017:30TBA 50kVA-35/0,4kV Xà Tủng Chứ lộ 373E22.7.Thôn Xà Tủng Chứ xã Sính Lủng huyện Đồng Văn.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, cách điện dầu MBA, đo trị số tiếp địa TBA + Đội QLTH số 1 - Điện lực Đồng Văn BDĐK thiết bị TBA & ĐZ 0,4kV.
Điện lực Đồng Văn15:4517:45TBA 250kVA-35/0,4kV UB Sủng Là lộ 373E22.7.TT xã Sủng Là huyện Đồng Văn.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, cách điện dầu MBA, đo trị số tiếp địa TBA + Đội QLTH số 2 - Điện lực Đồng Văn BDĐK thiết bị TBA & ĐZ 0,4kV.
Điện lực Đồng Văn15:4517:45- Cắt điện 35 kV TBA Khâu Vai Lộ 377 E22.7.- Xóm Ha Dế , Khâu Vai A , Khâu Vai B - xã Khâu Vai.- Để XNDV Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu cách điện, đo điện trở tiếp địa TBA.
Điện lực Đồng Văn15:4517:45- Cắt điện 35 kV TBA Ha Ía Lộ 377 E22.7.- Xóm Ha Ía - xã Cán Chu Phìn.- Để XNDV Điện lực Hà Giang thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu cách điện, đo điện trở tiếp địa TBA.
Điện lực Yên Minh5:306:30Cắt điện đường dây 35kV lộ 371E22.7,từ DPT 371-7/24 đến DPT 65. Lộ 371E22.7.Trung tâm thị trấn Yên Minh, xã Đông Minh, một phần xã Hữu Vinh.Huyện Yên Minh.Để Cty TNHH Đức Tín tách lèo VT 59 (đầu TBA Trung Tâm 4)lộ 371E22.7. - Cty TNHH Đức Tín tách lèo VT 47 ( Đầu NR Vi Ba )lộ 371E22.7.
Điện lực Yên Minh7:0016:00- Cắt hết điện đoạn đường dây 35kV lộ 371E22.7, từ lèo VT 59 đến DPT 65 - Cắt hết đoạn đường dây 35kV nhánh rẽ Vi Ba lộ 371E22.7, từ lèo VT 47 (Đầu NR Vi Ba) lộ 371E22.7Xóm Bục Bản, một phần tổ 8. tổ 5 tổ 6. Xã Đông Minh. Huyện Yên Minh.Để Cty TNHH Đức Tín lắp đặt thiết bị Recloser tại VT 62 lộ 371E22.7. - Để Cty TNHH Đức Tín lắp đặt dao cắt có tải LBS VT 02 NR Vi Ba lộ 371E22.7.
123

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home