Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Friday, April 19, 2019
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
22/04/2019Điện lực Thành phố Hà Giang4:005:00Cắt điện đoạn đường dây 22kV từ sau DPT Minh Khai đến DPT C10 lộ 474 E22.1.Tổ 01, 02, 03, 12, 13, 14 phường Trần Phú Tổ 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20 phường Minh Khai thành phố Hà Giang.Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang thi công tách lèo tại VT 30, VT 56 mạch vòng Minh Khai - C10 lộ 474 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang5:0015:00Cắt điện đoạn đường dây 22kV từ VT 30 đến VT 56 mạch vòng Minh Khai - C10 lộ 474 E22.1. (Đã tách lèo tại VT 30, VT 56).Tổ 11, 17, 18, 20 phường Minh Khai thành phố Hà Giang.Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang thi công thay xà, thay dây dẫn từ VT 32 đến VT 49 mạch vòng Minh Khai - C10 lộ 474 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang15:0016:00Cắt điện đoạn đường dây 22kV từ sau DPT Minh Khai đến DPT C10 lộ 474 E22.1.Tổ 01, 02, 03, 12, 13, 14 phường Trần Phú Tổ 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20 phường Minh Khai thành phố Hà Giang.Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang thi công đấu lèo tại VT 30, VT 56 mạch vòng Minh Khai - C10 lộ 474 E22.1.
Điện lực Bắc Quang5:006:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV NR Vĩnh Hảo - Việt Hồng lộ 372E22.3(Phân đoạn từ DCL Tiên Kiều - DCL 372 - 2 Việt Hà).Xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều, Việt Hồng huyện Bắc Quang.Cty TNHH Tân Minh Tháo tách lèo, hạ dây dẫn tại vị trí 61 và vị trí 70 nhánh rẽ Vĩnh Hảo -Việt Hồng lộ 372E22.3.
Điện lực Bắc Quang6:0016:30Cắt điện đoạn đường dây 35kV NR Vĩnh Hảo - Việt Hồng lộ 372E22.3(vị trí 61 và vị trí 70 nhánh rẽ Vĩnh Hảo -Việt Hồng lộ 372E22.3 đã tháo hạ).TBA Làng Chàng Xã Tiên Kiều huyện Bắc Quang.Cty TNHH Tân Minh thực hiện SCL thay cách điện, thay dây dẫn, thu hồi dây dẫn cũ từ vị trí 62-69 đường dây 35kV nhánh rẽ Vĩnh Hảo - Việt Hồng.
Điện lực Bắc Quang16:3017:30Cắt điện đoạn đường dây 35kV NR Vĩnh Hảo - Việt Hồng lộ 372E22.3(Phân đoạn từ DCL Tiên Kiều - trước lèo vị trí 61. + Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ DCL 372 - 2 Việt Hà lèo vị trí 70).Xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều, Việt Hồng huyện Bắc Quang.Cty TNHH Tân Minh thực đấu lại lèo vị trí 61 và vị trí 70 nhánh rẽ Vĩnh Hảo -Việt Hồng lộ 372E22.3 sau khi thay cách điện, thay dây dẫn, thu hồi dây dẫn cũ từ vị trí 62-69 đường dây 35kV nhánh rẽ Vĩnh Hảo - Việt Hồng.
23/04/2019Điện lực Bắc Quang5:006:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV NR Vĩnh Hảo - Việt Hồng lộ 372E22.3(Phân đoạn từ DCL Tiên Kiều - DCL 372 - 2 Việt Hà).Xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều, Việt Hồng huyện Bắc Quang.Cty TNHH Tân Minh Tháo tách lèo, hạ dây dẫn tại vị trí 28 và vị trí 37 nhánh rẽ Vĩnh Hảo -Việt Hồng lộ 372E22.3.
Điện lực Bắc Quang6:007:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV lộ 374E22.3(Phân đoạn từ MC 374 Quang Thành - trước MC 374 Kim Ngọc).Xã Kim Ngọc, Đức Xuân, Bằng Hành, Thượng Bình, Hữu Sản huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang tách lèo vị trí 128 trục chính lộ 374E22.3.
Điện lực Bắc Quang6:0016:30Cắt điện đoạn đường dây 35kV NR Vĩnh Hảo - Việt Hồng lộ 372E22.3(vị trí 28 và vị trí 37 nhánh rẽ Vĩnh Hảo -Việt Hồng lộ 372E22.3 đã tháo hạ).Xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều, Việt Hồng huyện Bắc Quang.Cty TNHH Tân Minh thực hiện SCL thay cách điện, thay dây dẫn, thu hồi dây dẫn cũ từ vị trí 29-36 đường dây 35kV nhánh rẽ Vĩnh Hảo - Việt Hồng.
Điện lực Bắc Quang7:0012:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV lộ 374E22.3(Phân đoạn từ sau lèo vị trí 128 đến cuối tuyến).Xã Đức Xuân, Bằng Hành, Hữu Sản, Liên Hiệp huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang Diễn tập PCTT phương Án 3 trong 1. + Thay xà treo bằng xà néo XN35kV-2LC tại VT 140đường dây 35kV lộ 374E22.3 + Căn chỉnh lại chụp đầu cột, dây tăng néo tại VT 139 đường dây 35kV lộ 374E22.3.
Điện lực Bắc Quang12:0013:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV lộ 374E22.3(Phân đoạn từ MC 374 Quang Thành - trước MC 374 Kim Ngọc).Xã Đức Xuân, Bằng Hành, Hữu Sản, Liên Hiệp huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang đấu lại lèo vị trí 128 trục chính lộ 374E22.3 sau khi thay xà treo bằng xà néo XN35kV-2LC tại VT 140 Căn chỉnh lại chụp đầu cột, dây tăng néo tại VT 139 đường dây 35kV lộ 374E22.3 xong.
Điện lực Bắc Quang16:3017:30Cắt điện đoạn đường dây 35kV NR Vĩnh Hảo - Việt Hồng lộ 372E22.3(Phân đoạn từ DCL Tiên Kiều - trước lèo vị trí 28. + Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ DCL 372 - 2 Việt Hà lèo vị trí 37).Xã Vĩnh Hảo, Tiên Kiều, Việt Hồng huyện Bắc Quang.Cty TNHH Tân Minh thực đấu lại lèo vị trí 28 và vị trí 37 nhánh rẽ Vĩnh Hảo -Việt Hồng lộ 372E22.3 sau khi thay cách điện, thay dây dẫn, thu hồi dây dẫn cũ từ vị trí 29-36 đường dây 35kV nhánh rẽ Vĩnh Hảo - Việt Hồng.
Điện lực Bắc Quang8:309:30Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA Việt Vân 2 lộ 471E22.3.Tổ 6 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang tháo hạ dây chuyển hòm cáp công tơ từ vị trí 08 - 21.
Điện lực Xín Mần7:0018:00Cắt điện đường dây 35kV Cốc Pài - Nấm Dẩn (từ MC 371 Nấm Dẩn đến DCL Nà Chì),lộ 371E22.36.Khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã, trường cấp 1,2, trường mầm non, trạm y tế các xã:, Bản Ngò, Chế Là, Nấm Dẩn và các thôn: Khu trung tâm GDTX cũ, thôn Thính Tằng, Đoàn Kết, Chù Chải, Táo Thượng, Táo Hạ, Nậm Phàng xã Bản Ngò, Thôn Lủng Pô, Đoàn Kết, Lủng Cẩu, Cùm Phinh, Cốc Độ, Cốc Cộ, Cốc Đông, Đản Điêng xã Chế Là, Thôn Tân Sơn, Nấm Dẩn, Nấm Chiến, Thống Nhất, Na Chăn, Lùng Mở, Nấm Lu, Ngam Lâm, Nấm Chanh xã Nấm Dẩn huyện Xín Mần.Công ty TNHH Huy Phương thực hiện thay xà và dây tăng néo từ vị trí 10, 11 đường dây 35 kV.
Điện lực Xín Mần7:3012:00Cắt Điện Từ DCL Nà Chì Đến MC 371 Khâu Lầu (cắt MC 371 Khâu Lầu, cắt DCL 371-1 Khâu Lầu, Cắt DCL Nà Chì) lộ 371 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại các thôn Nấm Chanh, khu vực Thác Tiên, khu vực đỉnh Đèo Gió xã Nấm Dẩn, khách hàng sử dụng điện tại thôn Khâu Lầu xã Nà Chì, thôn Nậm Là xã Quảng Nguyên.Điện lực Xín Mần Diễn Tập Sự Cố, Diễn Tập An Toàn, Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiến Cứu Nạn Năm 2019.
Điện lực Thành phố Hà Giang5:0016:30Cắt điện thanh cái C31 E22.1 Cắt điện lộ 371 E22.1 tới DPT 371-7/22 Cắt điện lộ 375 E22.1 tới DCL 372-7 TG Xi Măng Cắt điện lộ 373 E22.1 tới A22.6 tới A22.24.Một phần khách hàng thành phố Hà Giang, huyện Vị XuyênCông ty Điện lực Hà Giang phối hợp ETC1 thí nghiệm định kỳ các ngăn lộ trung thế TC C31 E22.1 và MBA T1 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang5:0016:30Cắt điện thanh cái C41 E22.1 Cắt điện lộ 471 E22.1 tới DPT Hà Yên Cắt điện lộ 473 E22.1 tới DPT Sư Phạm.Một phần khách hàng thành phố Hà Giang, huyện Vị XuyênCông ty Điện lực Hà Giang phối hợp ETC1 thí nghiệm định kỳ các ngăn lộ trung thế TC C41 E22.1, Ngăn MC 412 và MBA T1 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:0017:00Cắt điện đường dây 35kV lộ 373 E22.1.Xã Phương Tiến, Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công di chuyển cột VT 14, diễn tập PCLB dựng cột nâng khoảng cách pha đất khoảng cột 77-78 trục chính lộ 373 E22.1.
Điện lực Hoàng Su Phì7:0014:00Đường dây 35 kV nhánh rẽ Pố Lồ lộ 371 E22.36.Khách hàng: xã Pố Lồ, xã Thèn Chu Phìn, xã Đản Ván, xã Thàng Tín- huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì diễn tập phòng chống thiên tai lắp chụp, thay đổi kết cấu xã đấu nối lâng khoảng cách pha đất vị trí 12 đến TBA Pố Lồ.
Điện lực Yên Minh6:007:00- Cắt điện đường dây 35kV từ MC 371E22.7 đến DPT. 65 lộ 371 E22.7.- Toàn bộ khách hàng xã Hữu Vinh. Đông Minh. Thị Trấn Yên Minh. Huyện Yên Minh.- ĐL Yên Minh Tách lèo VT32 đường dây 35kV lộ 371E22.7.
Điện lực Yên Minh7:0016:00- Cắt điện đường dây 35kV từ MC 371E22.7 đến trước lèo VT32 đường dây 35kV lộ 371E22.7.Toàn bộ khách hàng xóm bản vàng. Thành minh. Hữu vinh. Nà hán Huyện Yên Minh.- ĐL Yên Minh diễn tập PCTT và TKCN Từ VT28 sang VT29 đường dây 35kV lộ 371E22.7. - ĐL Yên Minh Lắp đặt bổ sung DPT tại VT24 đường dây 35kV lộ 371E22.7.
Điện lực Yên Minh16:0017:00- Cắt điện đường dây 35kV từ MC 371E22.7 đến DPT. 65 lộ 371 E22.7.- Toàn bộ khách hàng xã Hữu Vinh. Đông Minh. Thị Trấn Yên Minh. Huyện Yên Minh.- ĐL Yên Minh Đấu lại lèo VT32 đường dây 35kV lộ 371E22.7.
Điện lực Quang Bình6:0011:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ B sau TBA Yên Sơn ( Cắt AB lộ B).Một phần khách hàng thôn Yên Sơn xã Yên hà huyện Quang Bình - Hà Giang.Để di chuyển cột khỏi vùng sạt lở ( Diễn tập PCTT và TKCN năm 2019).
Điện lực Đồng Văn7:0011:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA 250kVA-35/0,4kV UB Sủng là lộ 373E22.7.Một phần TT xã Sủng là huyện Đồng Văn.Đội xung kích Điện lực Đồng Văn diễn tập PCTT & TKCN năm 2019.
Điện lực Bắc Mê7:3012:00Lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA 50kVA-35/0,4kV Tả Mò lộ 374E22.1.1/2 thôn Tả Mò xã Yên Định huyện Bắc Mê.Điện lực Bắc Mê: Khắc phục sự cố ( Diễn tập PCTTvà TKCN năm 2019 ) VT 01 lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA Tả Mò.
12345

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home