Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Friday, March 24, 2017
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
20/03/2017Điện lực Bắc Quang6:007:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV nhánh rẽ Quang Thành lộ 373E22.3.Xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia tách lèo vị trí 52.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ sau lèo vị trí 52 đến cuối tuyến nhánh rẽ Quang Thành lộ 373E22.3.Xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia tiếp tục thi công thay thế xà, cách điện tăng néo và phụ kiện đường dây 35kV từ vị trí 67 đến vị trí 75.
Điện lực Bắc Quang17:0018:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV nhánh rẽ Quang Thành lộ 373E22.3.Xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia đấu lại lèo vị trí 52 sau khi thi công thay thế xà, cách điện tăng néo và phụ kiện đường dây 35kV từ từ vị trí 67 đến vị trí 75 xong.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:0016:00Cắt điện TBA UB Linh Hồ lộ 474 E22.1.Xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công sửa chữa lớn ĐZ 0,4kV TBA UB Linh Hồ.
Điện lực Xín Mần16:3018:30Cắt điện đường dây 35kV Nấm Dẩn - Nà Chì (đoạn từ DCL Nà Chì đến DCL Đo Dếm 87 Tân Nam ) lộ 371 E22.3.Khách hàng sử dụng điện tại trạm phát viettel,các thôn Nấm Chanh, khu vực Thác Tiên, khu vực đỉnh Đèo Gió xã Nấm Dẩn, thôn Khâu Lầu xã Nà Chì, thôn Nậm Là, thôn Bản Bó, Thơm Thọ, Nậm Khương, Bản Vẽ, Tân Sơn,Nà Ràng,Làng Thượng,Trung Thành ,Xuân Hòa,thôn Nà Chì xã Nà Chì,khu vực UBND xã Quảng Nguyên,UBND Xã Khôn Lùng,UBND xã Nà Chì, Trường tiểu học, Trường cấp 1,2, Trạm y tế xã Quảng Nguyên, các hộ sử dụng điện khu vực thôn Nậm Phang, Nậm Chong, Vinh Tiến, Nậm Lỳ, Tân Sơn, Đại Thắng và khách hàng sử dụng điện của nhà máy thủy điện Nậm Ly I, Nậm Ly II.Công ty TNHH Huy Phương thực hiện lấy độ võng khoảng dây từ 130 sang vị trí 131 và từ vị trí 134 sang vị trí 135, chuyển đầu lèo TBA Tân Sơn về phía Xín Mần, tháo hạ khoảng dây vị trí 135 sang 136, tháo hạ khoảng dây vị trí 138 về 137.
Điện lực Quang Bình6:0017:30Cắt điện 0,4kV lộ B sau TBA UB Vĩ Thượng lộ 371E22.3.Một phần khách hàng TBA UB Vĩ Thượng xã Vĩ Thượng Huyện Quang Bình.Để công ty TNHH Cường Phú thay xà, sứ,hòm công tơ,dây dẫn AV 70 bằng AV 95 từ vị trí 16 đến vị trí 34 lộ B sau TBA UB Vĩ Thượng lộ 371E22.3.
Điện lực Đồng Văn6:3017:30- Cắt điện đường dây 35 kV từ sau DPT Sủng Của (VT 88)đến trước DPT Sủng Máng (VT 139)Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. 1. Huyện Đồng Văn gồm ; - Xã Lũng Phìn, xã Hố Quáng Phìn. 2. Huyện Mèo Vạc gồm ; - Xã Lũng Chinh, xã Sủng Máng.- Đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn Thay dây dẫn đưỡng dây 35 kV từ VT 105 đến VT 111 Lộ 377 E22.7.
21/03/2017Điện lực Đồng Văn6:3017:30- Cắt điện đường dây 35 kV từ sau DPT Sủng Của (VT 88)đến trước DPT Sủng Máng (VT 139)Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. 1. Huyện Đồng Văn gồm ; - Xã Lũng Phìn, xã Hố Quáng Phìn. 2. Huyện Mèo Vạc gồm ; - Xã Lũng Chinh, xã Sủng Máng.- Đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn Thay dây dẫn đưỡng dây 35 kV từ VT 105 đến VT 111 Lộ 377 E22.7.
Điện lực Quang Bình6:0017:30Cắt điện 0,4kV lộ B sau TBA UB Vĩ Thượng lộ 371E22.3.Một phần khách hàng TBA UB Vĩ Thượng xã Vĩ Thượng Huyện Quang Bình.Để công ty TNHH Cường Phú thay xà, sứ,hòm công tơ,dây dẫn AV 70 bằng AV 95 từ vị trí 16 đến vị trí 34 và VT 22 đến 22/10 lộ B sau TBA UB Vĩ Thượng lộ 371E22.3.
Điện lực Bắc Quang8:0012:00Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Cơ Khí lộ 471E22.3.Tổ 2 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.Điện lực Bắc Quang di chuyển cột 0,4kV vị trí 08 và cắt hạ cột vị trí 04.
Điện lực Xín Mần13:0015:30Cắt điện đường dây 35kV Nấm Dẩn - Nà Chì (đoạn từ DPT Khâu Lầu đến DCL Đo Dếm 87 Tân Nam ) lộ 371 E22.3.Khách hàng sử dụng điện tại trạm phát viettel,các thôn Nấm Chanh, khu vực Thác Tiên, khu vực đỉnh Đèo Gió xã Nấm Dẩn, thôn Khâu Lầu xã Nà Chì, thôn Nậm Là, thôn Bản Bó, Thơm Thọ, Nậm Khương, Bản Vẽ, Tân Sơn,Nà Ràng,Làng Thượng,Trung Thành ,Xuân Hòa,thôn Nà Chì xã Nà Chì,khu vực UBND xã Quảng Nguyên,UBND Xã Khôn Lùng,UBND xã Nà Chì, Trường tiểu học, Trường cấp 1,2, Trạm y tế xã Quảng Nguyên, các hộ sử dụng điện khu vực thôn Nậm Phang, Nậm Chong, Vinh Tiến, Nậm Lỳ, Tân Sơn, Đại Thắng và khách hàng sử dụng điện của nhà máy thủy điện Nậm Ly I, Nậm Ly II.Công ty TNHH Huy Phương thực hiện lấy độ võng khoảng dây từ 136 sang vị trí 135 và từ vị trí 137 sang vị trí 138, chuyển đầu lèo TBA UB Nà Chì và điểm đấu nhánh rẽ Quảng Nguyên về phía Xín Mần, tháo hạ khoảng dây vị trí 138 sang vị trí 01mạch vòng Tân Nam -Quang Bình. Và tách lèo tại vị trí 17.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:0016:00Cắt điện TBA UB Linh Hồ lộ 474 E22.1.Xã Linh Hồ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công sửa chữa lớn ĐZ 0,4kV TBA UB Linh Hồ.
22/03/2017Điện lực Hoàng Su Phì7:3010:30Đường dây 35 kV nhánh rẽ Giáp Trung lộ 371 E22.3.Khách hàng thôn Giáp Trung, thôn 227 xã Thàng Tín huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì thay thế trụ đỡ sứ DCL đầu TBA Giáp Trung.
Điện lực Hoàng Su Phì7:3010:30Lộ 1 Đường dây 0,4 kV sau TBA Xân Vận Động lộ 371 E22.3.Một phần khách hàng khu 4 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì sử lý tiếp xúc cáp đấu hòm công tơ, cân pha phụ tải khách hàng.
Điện lực Xín Mần7:3016:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thơm thọ (cắt DCL Thơm Thọ) lộ 371E22.3.Khách hàng sử dụng điện tại các thôn Bản Bó, Thơm Thọ, Nậm Khương, Bản Vẽ xã Nà Chì huyện Xín Mần.Công ty TNHH Duyên Hà đấu nối đường dây 35kV vào TBA Nậm Ánh tại vị trí 26, TBA Nậm Sái tại vị trí 12, TBA Nguyên Thành tại vị trí 21, TBA Bản Vẽ tai vị trí 19 nhánh rẽ Thơm Thọ lộ 371 E22.3.
Điện lực Bắc Quang6:007:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV nhánh rẽ Quang Thành lộ 373E22.3.Xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia tách lèo vị trí 73.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ sau lèo vị trí 73 đến cuối tuyến nhánh rẽ Quang Thành lộ 373E22.3.Xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia tiếp tục thi công thay thế xà, cách điện tăng néo và phụ kiện đường dây 35kV từ vị trí 76 đến vị trí 83.
Điện lực Bắc Quang17:0018:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV nhánh rẽ Quang Thành lộ 373E22.3.Xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia đấu lại lèo vị trí 73 sau khi thi công thay thế xà, cách điện tăng néo và phụ kiện đường dây 35kV từ từ vị trí 76 đến vị trí 83 xong.
Điện lực Quang Bình6:0017:30Cắt điện 0,4kV lộ B sau TBA UB Vĩ Thượng lộ 371E22.3.Một phần khách hàng TBA UB Vĩ Thượng xã Vĩ Thượng Huyện Quang Bình.Để công ty TNHH Cường Phú thay xà, sứ,hòm công tơ,dây dẫn AV 70 bằng AV 95 từ vị trí 16 đến vị trí 34 và VT 13 đến 13+5 lộ B sau TBA UB Vĩ Thượng lộ 371E22.3.
23/03/2017Điện lực Bắc Quang6:007:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV nhánh rẽ Quang Thành lộ 373E22.3.Xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia tách lèo vị trí 73.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ sau lèo vị trí 73 đến cuối tuyến nhánh rẽ Quang Thành lộ 373E22.3.Xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia tiếp tục thi công thay thế xà, cách điện tăng néo và phụ kiện đường dây 35kV từ vị trí 84 đến vị trí 94 và nhánh rẽ TBA UB Kim ngọc.
Điện lực Bắc Quang17:0018:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV nhánh rẽ Quang Thành lộ 373E22.3.Xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia đấu lại lèo vị trí 73 sau thay thế xà, cách điện tăng néo và phụ kiện đường dây 35kV từ vị trí 84 đến vị trí 94 và nhánh rẽ TBA UB Kim ngọc xong.
Điện lực Xín Mần16:3018:30Cắt điện ĐZ 35kV Nà Chì - mạch vòng Tân Nam (đoạn từ DPT Khâu Lầu đến DCL đo đếm 87 Tân Nam), lộ 371-E22.3.Khách hàng sử dụng điện tại trạm phát viettel,các thôn Nấm Chanh, khu vực Thác Tiên, khu vực đỉnh Đèo Gió xã Nấm Dẩn, thôn Khâu Lầu xã Nà Chì, thôn Nậm Là, thôn Bản Bó, Thơm Thọ, Nậm Khương, Bản Vẽ, Tân Sơn,Nà Ràng,Làng Thượng,Trung Thành ,Xuân Hòa,thôn Nà Chì xã Nà Chì,khu vực UBND xã Quảng Nguyên,UBND Xã Khôn Lùng,UBND xã Nà Chì, Trường tiểu học, Trường cấp 1,2, Trạm y tế xã Quảng Nguyên, các hộ sử dụng điện khu vực thôn Nậm Phang, Nậm Chong, Vinh Tiến, Nậm Lỳ, Tân Sơn, Đại Thắng và khách hàng sử dụng điện của nhà máy thủy điện Nậm Ly I, Nậm Ly II.Công ty TNHH Huy Phương thực hiện lấy độ võng khoảng dây từ vị trí 01 sang vị trí 138 và đấu nối lèo tại vị trí 17.
25/03/2017Điện lực Yên Minh7:0011:30Cắt điện đường dây 35 kV từ MC 371 E22.7 đến DPT 65 lộ 371 E22.7.Toàn bộ Khu vực Xã hữu Vinh, Thị trấn yên Minh.- ĐL Yên Minh BDDK đường dây , CSV đường dây , DCL Nhánh rẽ, DCL , FCO đầu TBA thuộc lộ 371 E22.7 từ VT 22 - VT 62 đường dây 35 kV lộ 371 E22.7.
Điện lực Bắc Quang6:007:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV nhánh rẽ Quang Thành lộ 373E22.3.Xã Kim Ngọc, Vô Điếm, Thượng Bình, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Hữu Sản huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia tách lèo vị trí 93.
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home