Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Thursday, April 27, 2017
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
24/04/2017Điện lực Đồng Văn7:0011:30- Cắt điện đường dây 35 kV nhánh rẽ Niêm Sơn Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm; - Các xã Giàng Chu Phìn, xã Cán Chu Phìn, xã Lũng Pù, xã Khau Vai, xã Niêm Tòng, xã Niêm Sơn, xã Nậm Ban, xã Tát Ngà.- Đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thực hiện. + Thay MBA 250kVA bằng MBA 100 kVA cho TBA UB Khâu Vai. + Thay MBA 560 kVA bằng MBA 250 kVA cho TBA Chợ tình Khâu Vai.
Điện lực Vị Xuyên5:307:00Cắt Điện Đường dây 35kV lộ 371E22.1 từ DPT 371-7/ 175 - A22.0 - A22.26.Các khách hàng khu vực xã tân thành huyện Bắc Quang.* Điện lực Vị Xuyên thi công: - Tách lèo VT 216 và VT 222 ĐD 35 kV lộ 371E22.1. - Tháo hạ khoảng dây dẫn từ VT 220 - VT 221 ĐD 35 kV lộ 371E22.1. - Tháo hạ khoảng dây dẫn từ VT 16 - VT 17 lộ 2 DD 0,4 kV sau TBA tân Thành 2. Để phục vụ công tác của Công ty cổ phần thủy điện sông lô 4 thi công kéo dải căng dây lấy độ võng ĐD 110 kV NR thủy điện sông lô 4 khoảng vượt từ VT 219 - VT 221 lộ 371E22.1.
Điện lực Vị Xuyên5:3018:30Cắt điện đường dây 35 kV lộ 371 E22.1 từ lèo VT 216 - lèo VT 222.Các khách hàng khu vực xã tân thành huyện Bắc Quang.* Công ty CP thủy điện sông lô 4 thi công kéo rải dây lấy độ võng ĐD 110 kV nhánh rẽ thủy điện sông lô 4 khoảng vượt từ VT 219 - VT 221 lộ 371E22.1. * ĐL Vị Xuyên thay công tơ đầu TBA sông lô 4.
Điện lực Vị Xuyên17:0018:30Cắt Điện Đường dây 35kV lộ 371E22.1 từ DPT 371-7/ 175 - A22.0 - A22.26.Các khách hàng khu vực xã tân thành huyện Bắc Quang.* Điện lực Vị Xuyên thi công: - Đấu lèo VT 216 và VT 222 ĐD 35 kV lộ 371E22.1. - Căng dây khoảng dây dẫn từ VT 220 - VT 221 ĐD 35 kV lộ 371E22.1. - Căng dây khoảng dây dẫn từ VT 16 - VT 17 lộ 2 DD 0,4 kV sau TBA tân Thành 2. Sau khi công tác của Công ty cổ phần thủy điện sông lô 4 thi công kéo dải căng dây lấy độ võng ĐD 110 kV NR thủy điện sông lô 4 khoảng vượt từ VT 219 - VT 221 lộ 371E22.1 xong.
25/04/2017Điện lực Đồng Văn15:3017:30- Cắt điện đường dây 0,4 kV sau TBA Sủng Máng Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm; - Xóm Sủng NHỉ A, xóm Sủng Nhỉ B - xã Sủng Máng .+ Tổ 2 Đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thực hiện. - Cân pha phụ tải cho TBA.
Điện lực Đồng Văn15:3017:30- Cắt điện đường dây 0,4 kV sau TBA Thượng Phùng Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm; - Xóm Xà Phìn A, xóm xà Phìn B - xã Thượng Phùng.+ Tổ 1 Đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thực hiện. - Cân pha phụ tải cho TBA.
Điện lực Thành phố Hà Giang5:006:00Cắt điện ĐZ 35kV lộ 373 E22.1.Xã Phương Tiến, Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công tách lèo tại VT 01 nhánh rẽ Viba Thanh Thủy lộ 373 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang5:0012:00Cắt điện đoạn ĐZ 35kV nhánh rẽ Viba Thanh Thủy lộ 373 E22.1 (Tách lèo tại VT 01).Xã Phương Tiến, Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công diễn tập phòng chống lụt bão. Dựng cột chống sạt sườn tại VT 08-09 nhánh rẽ Viba Thanh Thủy lộ 373 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang11:0012:00Cắt điện ĐZ 35kV lộ 373 E22.1.Xã Phương Tiến, Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công đấu lèo tại VT 01 nhánh rẽ Viba Thanh Thủy lộ 373 E22.1.
Điện lực Hoàng Su Phì7:3011:30Đường dây 0,4 kV sau TBA thôn 3 xã Nậm Dịch lộ 371 E22.3.Khách hàng thôn 3 xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì xử lý tiếp xúc cáp cấp nguồn hòm công tơ, cân pha phụ tải khách hàng.
Điện lực Quang Bình5:306:30Cắt điện đường dây 35kV từ DPT Yên Hà - DPT 371-7/99 Tiên Yên - DCL Nà Khương lộ 371E22.3.Toàn bộ khách hàng Xã Xuân Giang, Xã Hương Sơn, Huyện Quang Bình.Điện Lực Quang Bình tách lèo vị trí 148 đường dây 35kV Bưa - Xuân Giang lộ 371E22.3.
26/04/2017Điện lực Quang Bình7:3011:30Cắt điện 35kV TBA Tràng Thẳm lộ 371E22.3.Toàn bộ khách hang Thôn Tràng Thẳm Xã Yên Hà Huyện Quang Bình.Điện Lực Quang Bình Chuyển Hòm công tơ khách hàng từ trạm ra cột xuất tuyến để cân pha phụ tải.
Điện lực Quang Bình7:3011:30Cắt điện lộ A,B,cắt AB Tổng đường dây 0,4kV sau TBA UB Vĩ Thượng lộ 371E22.3.Toàn bộ khách hang Thôn Trung Xã Vĩ Thượng Huyện Quang Bình.Điện Lực Quang Bình Chuyển Hòm công tơ khách hàng từ trạm ra cột xuất tuyến để cân pha phụ tải.
Điện lực Quang Bình7:3011:30Cắt điện lộ A,B,cắt AB Tổng đường dây 0,4kV sau TBA Thôn Chang lộ 371E22.3.Toàn bộ khách hang Thôn Chang Xã Xuân Giang Huyện Quang Bình.Điện Lực Quang Bình lắp đặt bổ Xung AB lộ C, Chuyển Hòm công tơ khách hàng từ trạm ra cột xuất tuyến để cân pha phụ tải..
Điện lực Quản Bạ8:0016:00Cắt điện hoàn toàn đường dây 0,4kV TBA 50kVA - 35/0,4kV Bản Thăng lộ 372E22.1.Thôn Bản Thăng xã Tùng Vài-huyện Quản Bạ-Hà Giang.ĐL Quản Bạ xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải đường dây 0,4kV TBA Bản Thăng lộ 372E22.1.
Điện lực Bắc Quang6:3016:30Cắt điện đoạn đường dây 35kV lộ 371E22.3(phân đoạn từ DPT Tân Mỹ - A22.0 - Trước DCL 371 - 1 Tân Quang).Xã Tân Quang, Đồng Tâm, Đồng Tiến Huyện Bắc Quang.PXXLĐ dựng bổ xung thay thế cột, lắp xà, đấu nối đường dây và TBA CQT Quyết Tiến tại vị trí 91 vào lưới.
Điện lực Đồng Văn15:3017:30- Cắt điện đường dây 0,4 kV sau TBA Niêm Đồng Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm; - Xóm Niêm Đồng - xã Niêm Sơn.+ Tổ 1 Đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thực hiện. - Cân pha phụ tải cho TBA.
Điện lực Vị Xuyên7:3011:30Cắt Điện lộ 1, lộ 2 Đường dây 0,4kV sau TBA Ngần Hạ - lộ 371E22.1.Các khách hàng khu vực thôn ngần hạ xã tân thành huyện Bắc Quang.* Điện lực Vị Xuyên thi công: - Cân pha phụ tải khách hàng. - Di chuyển cột VT 05, VT 06 Lộ 2 DD 0,4 kV sau TBA Ngần Hạ.
27/04/2017Điện lực Đồng Văn15:3017:30- Cắt điện đường dây 0,4 kV sau TBA Niêm Tòng Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm; - Xóm Pó Pi A - xã Niêm Tòng.+ Tổ 1 Đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thực hiện. - Cân pha phụ tải cho TBA.
Điện lực Bắc Quang6:3011:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV lộ 373E22.3(phân đoạn từ DCL Hùng Thắng - DPT Hùng An).Xã Hùng An huyện Bắc Quang.PXXLĐ đấu nối đường dây và TBA CQT Đá Bàn vào lưới tại vị trí 86.
Điện lực Thành phố Hà Giang5:006:30Cắt điện đoạn ĐZ 22kV từ sau DPT Sân Xi Măng đến DPT Mã Tim 2 lộ 473 E22.1.Tổ 04, 05, 06, 07 thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công: Chặt cây khoảng cột 05-06 nhánh rẽ TBA Trung Tâm - Lắp chụp cách điện tại TBA Trung Tâm.
Điện lực Thành phố Hà Giang5:0012:00Cắt điện đường dây 22kV nhánh rẽ Mã Tim 1 từ sau DPT Mã Tim 1 - DPT Cầu Phong Quang lộ 471 E22.1.- Tổ 01, 02, 03 Phường Quang Trung - TP Hà Giang. - Xã Phong Quang huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công Đấu Nối TBA Xuân Thủy (TBA CQT Xưởng Rượu).
Điện lực Quản Bạ8:0016:00Cắt điện hoàn toàn đường dây 0,4kV TBA 100kVA - 35/0,4kV UB Tùng Vài lộ 372E22.1.Khu vực trung tâm xã Tùng Vài-huyện Quản Bạ-Hà Giang.ĐL Quản Bạ xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải đường dây 0,4kV TBA Tùng Vài lộ 372E22.1.
Điện lực Xín Mần8:3012:00Cắt điện đường dây 35kV Nà Chì - mạch vòng Tân Nam (đoạn từ DPT Khâu Lầu đến DCL đo đếm vị trí 87 Tân Nam), lộ 371 E22.3.Khách hàng sử dụng điện tại trạm phát viettel,các thôn Nấm Chanh, khu vực Thác Tiên, khu vực đỉnh Đèo Gió xã Nấm Dẩn, thôn Khâu Lầu xã Nà Chì, thôn Nậm Là, thôn Bản Bó, Thơm Thọ, Nậm Khương, Bản Vẽ, Tân Sơn,Nà Ràng,Làng Thượng,Trung Thành ,Xuân Hòa,thôn Nà Chì xã Nà Chì,khu vực UBND xã Quảng Nguyên,UBND Xã Khôn Lùng,UBND xã Nà Chì, Trường tiểu học, Trường cấp 1,2, Trạm y tế xã Quảng Nguyên, các hộ sử dụng điện khu vực thôn Nậm Phang, Nậm Chong, Vinh Tiến, Nậm Lỳ, Tân Sơn, Đại Thắng và khách hàng sử dụng điện của nhà máy thủy điện Nậm Ly I, Nậm Ly II.Công ty TNHH Huy Phương thực hiện đấu nối TBA CQT 180KVA 35/0,4kV xã Nà Chì vào vị trí cột số 13 ĐZ 35kV mạch vòng Tân Nam Quang Bình - Xín Mần, lộ 371E22.3.
Điện lực Xín Mần14:0017:00Cắt điện đường dây 35kV Cốc Pài Nấm Dẩn (đoạn từ MC 371 Nấm Dẩn đến DCL Nà Chì), lộ 371 E22.3.Khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã, trường cấp 1,2, trường mầm non, trạm y tế các xã: Tả Nhìu, Bản Ngò, Chế Là, Nấm Dẩn và các thôn: Khu trung tâm GDTX cũ, thôn Thính Tằng, Đoàn Kết, Chù Chải, Táo Thượng, Táo Hạ, Nậm Phàng xã Bản Ngò, Thôn Na Ri, Thẩm Giá, Vai Lũng, Nấm Pé, Na Hu, Lùng Mở, Na Lan, Lùng Tráng , Cốc Cam, Đoàn Kết xã Tả Nhìu, Thôn Lủng Pô, Đoàn Kết, Lủng Cẩu, Cùm Phinh, Cốc Độ, Cốc Cộ, Cốc Đông, Đản Điêng xã Chế Là, Thôn Tân Sơn, Nấm Dẩn, Nấm Chiến, Thống Nhất, Na Chăn, Lùng Mở, Nấm Lu, Ngam Lâm xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần dựng cột nâng khoảng cách pha đất khoảng dây từ vị trí cột số 13 sang vị trí cột số 14 thuộc ĐZ 35kV Cốc Pài Nấm Dẩn, lộ 371E22.3 (diễn tập lụt bão).
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home