Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, December 9, 2019
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
09/12/2019Điện lực Yên Minh7:3011:30Cắt điện hoàn toàn TBA Thèn Phùng lộ 371E22.7.Khách hàng xóm thèn phùng.Để ĐL Yên Minh kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị TBA.
Điện lực Yên Minh7:3011:30Cắt điện hoàn toàn TBA Pắc Ngàm lộ 371E22.7.Khách hàng xóm pắc ngàm.Để ĐL Yên Minh kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị TBA.
Điện lực Yên Minh13:3017:30Cắt điện hoàn toàn TBA UB Na khê lộ 371E22.7.Khách hàng Trung tâm xã Na Khê.Để ĐL Yên Minh kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị TBA.
Điện lực Yên Minh13:3017:30Cắt điện hoàn toàn TBA Chế Quà lộ 371E22.7.Khách hàng xóm chế quà.Để ĐL Yên Minh kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị TBA.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3014:30Cắt điện TBA Mịch B lộ 372 E22.1.Thôn Mịch B, Bồng Trằm xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3015:00Cắt điện TBA Tà Vải lộ 476 E22.1.Tổ 09 phường Ngọc Hà thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Hoàng Su Phì7:3011:30TBA Ủy ban Tả Sử Chóng lộ 373 E22.3.Một phần Khách hàng xã Tả Sử Chóng huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì bảo dưỡng định kỳ TBA Năm 2020.
Điện lực Hoàng Su Phì11:3017:00TBA Thôn Tả Sử Chóng lộ 373 E22.3.Khách hàng thôn Tả Sử Chóng xã Tả Sử Chóng huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì bảo dưỡng định kỳ TBA Năm 2020.
Điện lực Quang Bình7:3011:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thôn Khun lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng sau TBA Thôn Khun.Để ĐL Quang Bình thay MBA Thôn Khun lộ 371 E22.3.
Điện lực Quang Bình17:0018:00Cắt điện đường dây 35kV từ MC 371 Bản Yên đến DCL Thôn Trung đến DCL Tràng Sát đến DCL Bằng Lang lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng Thôn Nà Rại TT Yên Bình, Xã Bàng Lang.Để công ty TNHH Huy Phương thực hiện đấu lại lèo tại VT 06, 13 đường dây 35kV nhánh rẽ Hạ Lập lộ 371 E22.3.
Điện lực Quang Bình17:0018:00Cắt điện đường dây 35kV từ DCL 371-7/01 Thôn Quyền đến DCL Bằng Lang đến DPT 371-7/99 Tiên Yên lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng xã Xuân Giang, Tiên Yên, Hương Sơn, Yên Hà.Để công ty TNHH Huy Phương thực hiện đấu lại lèo tại VT 142 đường dây 35kV nhánh rẽ Hạ Lập; VT 148 đường dây 35kV nhánh rẽ Bản Yên lộ 371 E22.3.
Điện lực Quang Bình7:3010:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ A, lộ B sau TBA Thôn Bưa lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng sau TBA.Để công ty TNHH Cường Phú thực hiện đấu nối đường dây 0,4kV chuyển từ lưới cũ sang lưới mới.
Điện lực Quang Bình7:3011:30Cắt điện 35kV TBA Thôn Thượng lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng sau TBA Thôn Khun.Để ĐL Quang Bình thay MBA Thôn Thượng lộ 371 E22.3.
Điện lực Đồng Văn8:3011:30- Cắt điện nhánh rẽ Ăng ty mon lộ 377 E22.7.- Mỏ Ăng ty mon 1 Xã Khâu Vai.- Để ĐLĐV đấu nối đường dây 35 KV cấp điện cho TBA Ăng Ty Mon VCC Lộ 377E22.7.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt điện TBA Minh Thắng lộ 373E22.3.Thôn Nậm Buông xã Việt Vinh huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Hà Gia thi công SCL thi công lắp xà và phụ kiện dây dẫn dải dây lắp đặt hòm họp công tơ, làm xuất tuyến thu hồi dây dẫn cũ đường dây 0,4kV.
Điện lực Bắc Quang7:309:00Cắt điện TBA Tổ 3 lộ 471E22.3.Tổ 3 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay Công tơ, TI đầu TBA hết niên hạn kiểm định.
Điện lực Bắc Quang9:3011:00Cắt điện TBA Tổ 4 lộ 471E22.3.Tổ 4 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay Công tơ, TI đầu TBA hết niên hạn kiểm định.
Điện lực Đồng Văn7:3017:00Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA Trung Tâm Phố Bảng lộ 373E22.7.Một phần TT Phố Bảng huyện Đồng văn.Công ty TNHH Tân Minh Hà giang thay dây dẫn đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA Trung tâm Phố Bảng.
Điện lực Đồng Văn10:0016:00- Cắt AB Lộ Cắt AB Tổng Cắt FCO đầu TBA 50kVA Tà Ngày lộ 377E22.7.- Xóm Tà ngày Xã Sơn Vĩ.- Để ĐLĐV thay MBA Tà Ngày bị sự cố Lộ 377E22.7.
Điện lực Vị Xuyên7:3011:00Cắt điện đường dây 35kV Nhánh rẽ cấp điện cho TBA Nậm An lộ 371E22.1.KH khu vực Thôn Nậm an xã Tân Thành - Bắt Quang.- Điện Lực Vị Xuyên thi công: - Lắp đặt dây chống sét từ VT 10 đến TBA Nậm an.
Điện lực Vị Xuyên7:3011:30Cắt điện TBA Km 9 - 180kVA 35/0,4kV lộ 371E22.1.Một phần Khách hàng khu vực thôn Làng Cúng, Làng Lùng xã Đạo Đức - huyện Vị Xuyên.- Đội QLTH số 1 -Điện Lực Vị Xuyên thi công: - Bảo dưỡng các thiết bị TBA.
10/12/2019Điện lực Vị Xuyên7:3016:00Cắt điện TBA Truyền Hình - 320kVA 35/0,4kV lộ 371E22.1.Khách Hàng khu vực tổ 9,10,12 TTVX - huyện Vị Xuyên.- Đội QLTH số 1 -Điện Lực Vị Xuyên thi công: - Sửa chữa Thay cáp xuất tuyến 0,4kV lộ 1, lộ 2.
Điện lực Đồng Văn7:3017:00Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA Trung Tâm Phố Bảng lộ 373E22.7.Một phần TT Phố Bảng huyện Đồng văn.Công ty TNHH Tân Minh Hà giang thay dây dẫn đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA Trung tâm Phố Bảng.
Điện lực Bắc Quang7:0012:00Cắt điện TBA Lùng Cu lộ 374E22.3.Thôn Lùng Cu xã Quang Minh huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang chuyển đổi nâng công xuất MBA, cáp tổng tủ hạ áp.
Điện lực Bắc Quang7:0012:00Cắt điện TBA Hùng An 5 lộ 372E22.3.Thôn Tân An xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang chuyển đổi thay nâng công xuất MBA, cáp tổng tủ hạ áp.
12345

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home