Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Thursday, April 2, 2020
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
03/04/2020Điện lực Hoàng Su Phì7:0017:00TBA Sân Vận Động lộ 371 E22.36.Một phần khách hàng khu 2, khu 4 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì: 1. Căng dây lấy độ võng,lắp đặt bổ sung 01 lộ xuất tuyến 0,4 kV; 2. Lắp đặt hộp đấu nối san Tải khách hàng sau TBA Sân Vận Động; 3. Xử lý tiếp xúc cáp cấp nguồn hòm công tơ.
04/04/2020Điện lực Hoàng Su Phì7:0017:00TBA Huyện Ủy lộ 371 E22.36.Một phần khách hàng khu 1, khu 2 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì: 1. Căng dây lấy độ võng,lắp đặt bổ sung 01 lộ xuất tuyến 0,4 kV; 2. Lắp đặt hộp đấu nối san Tải khách hàng sau TBA Huyện Ủy; 3. Xử lý tiếp xúc cáp cấp nguồn hòm công tơ.
Điện lực Bắc Quang5:0018:00Cắt điện lộ 473E22.3.Tổ 11, 12 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.- Đội QLVH LĐCT Hà Giang thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị ngăn lộ 371, 373, 471, 473E22.3. - XN dịch vụ Hà Giang thí nghiệm các TBA trên lộ 473E22.3, thay đầu cáp xuất tuyến lộ 471, 473E22.3 - Cty TNHH Thàch Quý thi công dựng thêm cột, làm xuất tuyến, lắp xà thay dây dẫn đường dây 22kV từ vị trí xuất tuyến - vị trí 09 lộ 473E22.3 trung cột lộ 471E22.3 - ĐL Băc Quang BDĐK các TBA, xử lý tiếp xúc cân pha phụ tải đường dây 0,4kV, thay công tơ, TI đầu TBA các TBA trên lộ 471E22.3.
Điện lực Bắc Quang5:0018:00Cắt điện lộ 471E22.3.Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 TT Việt Quang.- Đội QLVH LĐCT Hà Giang thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị ngăn lộ 371, 373, 471, 473E22.3. - XN dịch vụ Hà Giang thay đầu cáp xuất tuyến lộ 471, 473E22.3. Thí nghiệm định kỳ các TBA trên lộ 471E22.3 - Cty TNHH Thàch Quý thi công dựng thêm cột, làm xuất tuyến, lắp xà thay dây dẫn đường dây 22kV từ vị trí xuất tuyến - vị trí 09 lộ 473E22.3 trung cột lộ 471E22.3. Tháo hạ DCL 471-7/01 Thôn Cầu Ham, tháo hạ khoảng dây từ vị trí điểm đấu - DCL 471-7/01 Thôn Cầu Ham, đấu nối đường dây 22kV lộ 472 vào vị trí 01 NR Thôn Cầu Ham thành lộ 472E22.3. - ĐL Băc Quang kết hợp lắp DPT 471-7/70 Chi cục thuế, lắp DCL đầu cáp nhánh rẽ TBA Tổ 3, lắp DCL đầu cáp TBA Tổ 4: Di chuyển kết cấu TBA Cơ Khí sang vị trí mới, BDĐK các TBA, xử lý tiếp xúc cân pha phụ tải đường dây 0,4kV, thay công tơ, TI đầu TBA các TBA trên lộ 471E22.3.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:0010:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ E22.1 đến MC 371A22.68, MC374/38 Bắc Mê lộ 374E22.1 Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ E22.1 đến DCL 312-2 TG Xi Măng lộ 375E22.1.Thôn Quyết Thắng, thôn Bản Tùy, Nậm Tài, thành phố Hà Giang.+ Công ty Đức Tín thi công: - Đấu nối TBA Cầu Độc Lập lộ 374E22.1; + ĐLTP Hà Giang thi công: Bảo dưỡng đường dây 35kV và các thiết bị đóng cắt đầu TBA lộ 374, 375E22.1; + XNDV Hà Giang thi công: Thí nghiệm định kỳ MBA tại các TBA Quyết Thắng, Bản Tùy lộ 374E22.1.
Điện lực Yên Minh6:0011:50Cắt điện ĐZ 35kV lộ 371E22.7 từ DPT 371-7/24 đến MC 371/62.Khách hàng trung tâm huyện yên minh, xã đông minh huyện yên minh.ĐL Yên Minh Bảo dưỡng định kỳ ĐZ 35kV Từ VT25- VT64. NR Vi Ba Yên Minh Từ VT 03- VT 33. NR Tàng Riêu. NR Nà Báng. VT 01-VT 20. NR TBA UB Huyện. Từ VT 01-VT 09. - Đấu nối TBA Tổ 7 VT 57 lộ 371E22.7, Đấu nối TBA HTX Tân Thành VT 47 lộ 371E22.7. Để Xí nghiệp dịch vụ thí nghiệm TBA UB Hữu Vinh. Nội Trú, Bệnh Viện, Trung Tâm 1, Trung tân 4, Tổ 5, UB Đông Minh, Nà Báng, Tàng Riêu.
Điện lực Xín Mần6:007:30- Cắt điện ĐZ 35 kV XM - HSP lộ 371E22.36, từ MC 371E22.36 đến trước MC 371 Nấm Dẩn, đến trước DCL 375-7/06 (thường cắt) đến đầu lèo VT 282A:.Toàn bộ khách hàng TT Cốc Pài, TBA Cốc Xọoc, TBA Sông chảy 6, (1,2) xã Thèn Phàng.* CTy TNHH Huy Phương - Thực hiện tháo hạ khoảng dây từ VT 319-320 ĐZ 35 kV HSP-XM lộ 371 E22.36. - Và tách lèo VT 324 ĐZ 35 kV HSP-XM lộ 371 E22.36.
Điện lực Bắc Mê6:3017:30Cắt điện phân đoạn Đz 35kV từ sau Máy cắt 374/207 Bắc Mê.Thị trấn Yên Phú, xã Đường Hồng, xã Đường Âm, Yên Cường, Phiêng Luông, Thượng Tân, Yên Phong, Phú Nam huyện Bắc Mê.Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Xử lý tiếp xúc, táp lèo VT 232. - Bảo dưỡng định kỳ, Xử lý DTĐ TBA Huyện Lỵ 8. - Lắp CSTM Đz 35kV nhánh vào TBA Nà Phia, nhánh rẽ Phú nam, nhánh rẽ Thanh Tâm. - Bảo dưỡng DCL 374-2 Đường Hồng, DCL 374-7 Đường Hồng. Điện lực Bảo Lâm thực hiện: - Thay DPT-7/757 bằng DCL 35kV. Công ty TNHH Đức Tín - Hà Giang thực hiện: - Di chuyển cột VT 244 Đz 35kV lộ 374E22.1 theo công văn yêu cầu của UBND Huyện Bắc Mê. Xí nghiệp dịch vụ ĐIện lực Hà Giang thực hiện: - Thí nghiệm MBA, Thí nghiệm dầu MBA, thí nghiệm tiếp đất TBA, các TBA: nà Pâu, HUyện lỵ 5, Hạ Sơn, Phia Booc, Huyện lỵ 1, Huyện lỵ 2, Bó Củng 2, Bó Củng, Bản Sáp, Tấn Khâu,bản Lầng, bản Tắn, Cụm Nhùng, Phiêng Luông 1, Phiêng Luông 2, UB Yên Cường, Nà Khảo, Bản Khun, nà Phiêng, Bản Loòng, Nà Thấng, Tiến Minh, UB Đường Hồng.
05/04/2020Điện lực Vị Xuyên6:3011:30Cắt điện đường dây 35 kV Nhánh rẽ Trung Tâm lộ 371E22.1.Khách hàng khu vực Trung tâm TTVX - huyện Vị Xuyên.* Điện lực Vị Xuyện: - Bảo dưỡng thiết bị Đz 35kV; Bảo dưỡng thiết bị và chỉnh trang 5S các TBA: Trung Tâm, Công An, Bưu Điện, TRường Mầm Non, Trường 1-5, Chợ, Huyện Ủy, Huyện Đội. - Di chuyển cột VT04 ĐD35kV nhánh rẽ TBA Huyện đội lộ 371E22.1. * Xí nghiệp Dịch vụ Hà Giang: Thí nghiệm định kỳ thiết bị các TBA: Trung Tâm, Công An, Bưu Điện, TRường Mầm Non, Trường 1-5, Chợ, Huyện Ủy, Huyện Đội (kết hợp công tác).
Điện lực Bắc Quang5:006:00Cắt hết điện đường dây 22kV lộ 473E22.3.Tổ 9, 10, 11 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.Cty TNHH Thàch Quý tách, tháo hạ lèo đường dây 22kV vị trí 07 NR TBA Thủy Vôi 2 và vị trí 10 NR TBA Minh Thành.
Điện lực Bắc Quang6:0017:00Cắt hết điện đường dây 22kV NR Minh Thành lộ 473E22.3(đã tháo hạ giai đoạn 1).Tổ 10 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.Cty TNHH Thàch Quý thi công dựng thêm cột, lắp xà thay dây dẫn đường dây 22kV NR TBA Minh Thành. ĐL Băc Quang kết hợp BDĐK thay cáp, tủ 0,4kV TBA Minh Thành, TBA Thủy Vôi, xử lý tiếp xúc cân pha phụ tải đường dây 0,4kV,thay công tơ, TI đầu TBA các TBA. - XN dịch vụ Hà Giang thí nghiệm định kỳ TBA.
Điện lực Bắc Quang6:0017:00Cắt hết điện đường dây 22kV NR Thủy Vôi 2 lộ 473E22.3(đã tháo hạ giai đoạn 1).Tổ 9 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.Cty TNHH Thàch Quý thi công dựng thêm cột, lắp xà thay dây dẫn đường dây 22kV NR TBA Thủy Vôi 2. ĐL Băc Quang kết hợp BDĐK TBA tổ 9, TBA Thủy Vôi 2, xử lý tiếp xúc cân pha phụ tải đường dây 0,4kV,thay công tơ, TI đầu TBA các TBA. - XN dịch vụ Hà Giang thí nghiệm định kỳ TBA.
Điện lực Bắc Quang17:0018:00Cắt hết điện đường dây 22kV lộ 473E22.3.Tổ 9, 10, 11 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.Cty TNHH Thàch Quý đấu lại lèo đường dây 22kV vị trí 07 NR TBA Thủy Vôi 2 và vị trí 10 NR TBA Minh Thành sau khi thi công dựng thêm cột, lắp xà thay dây dẫn đường dây 22kV NR TBA Thủy Vôi, NR TBA Minh Thành, ĐL Băc Quang BDĐK thay cáp, tủ 0,4kV TBA Minh Thành, TBA Thủy Vôi, TBA Thủy Vôi 2, TBA Tổ 9 xử lý tiếp xúc cân pha phụ tải đường dây 0,4kV,thay công tơ, TI đầu TBA các TBA. XN dịch vụ Hà Giang thí nghiệm định kỳ TBA xong.

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home