Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Thursday, November 26, 2020
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
01/12/2020Điện lực Thành phố Hà Giang7:3017:30- Cắt điện đường dây 0,4kV sau AB lộ 2 TBA Cầu Trắng 1 lộ 473E22.1.- Tổ 12 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Chỉnh trang lưới điện theo tiêu chí 5S.
Điện lực Yên Minh7:3016:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Sủng Thài lộ 373E22.7.Khách hàng xã Sủng Thài Huyện Yên Minh.Để ĐL Yên Minh BDĐK FCO, DCL và vệ sinh sứ cách điện cac đầu TBA và lắp đặt CS thông minh, căn chỉnh mỏ phóng CS đường dây 35kV nhánh rẽ Sủng Thài lộ 373E22.7.
Điện lực Bắc Quang7:0012:00Cắt điện TBA mỏ MangGan Đồng Tâm lộ 373E22.3.Thôn Buốt xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay nâng công xuất MBA, cáp tổng tủ Hạ áp.
Điện lực Bắc Quang7:0012:00Cắt điện TBA Hùng Thắng lộ 372E22.3.Thôn Hùng Thắng xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công xuất MBA, cáp tổng tủ Hạ áp.
Điện lực Bắc Quang8:159:15Cắt điện TBA Chế biến Gỗ Viên Vén An Bình lộ 372E22.3.Xưởng Gỗ Viên Nén An Bình TT Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ đo đếm đầu TBA hết hạn kiểm định.
Điện lực Bắc Quang9:3011:00Cắt điện TBA Chế biến Nông Sản Nam Quang lộ 372E22.3.Xưởng Chế biến Nông Sản Nam Quang TT Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ đo đếm đầu TBA hết hạn kiểm định.
Điện lực Bắc Quang14:0015:00Cắt điện TBA Chế biến Gỗ Ván Ép Nam Quang lộ 372E22.3.Xưởng Chế biến Gỗ Ván Ép Nam Quang TT Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ đo đếm đầu TBA hết hạn kiểm định.
Điện lực Bắc Quang16:0017:00Cắt điện TBA Chè Hoàng Long lộ 372E22.3.Xưởng Chè Hoàng Long xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ đo đếm đầu TBA hết hạn kiểm định.
Điện lực Quang Bình8:0011:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ A, lộ B sau TBA Hạ Quang lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng TBA Hạ Quang.Để Công ty TNHH Cường Phú thực hiện khắc chuyển dây và chuyển hòm công từ vị trí cột cũ bị nghiêng gẫy đổ sang vị trí cột mới thay thế vị trí 08; 54 lộ A; vị trí 7. 4; 8. 8 lộ B đường dây 0,4kV sau TBA Hạ Quang lộ 371 E22,3.
Điện lực Quang Bình13:3016:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ B sau TBA Hạ Quang 2 lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng lộ B TBA Hạ Quang 2.Để Công ty TNHH Cường Phú thực hiện khắc chuyển dây và chuyển hòm công từ vị trí cột cũ bị nghiêng gẫy đổ sang vị trí cột mới thay thế vị trí 27 lộ B đường dây 0,4kV sau TBA Hạ Quang 2 lộ 371 E22,3.
02/12/2020Điện lực Quang Bình8:009:00Cắt điện đường dây 0,4kV lộ B sau TBA Yên Ngoan lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng lộ B TBA Yên Ngoan.Để Công ty TNHH Cường Phú thực hiện khắc chuyển dây và chuyển hòm công từ vị trí cột cũ bị nghiêng gẫy đổ sang vị trí cột mới thay thế vị trí 08 lộ B đường dây 0,4kV sau TBA Yên Ngoan lộ 371 E22,3.
Điện lực Quang Bình9:3010:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ B sau TBA Thôn Kem 3 lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng lộ B TBA Thôn Kem 3.Để Công ty TNHH Cường Phú thực hiện khắc chuyển dây và chuyển hòm công từ vị trí cột cũ bị nghiêng gẫy đổ sang vị trí cột mới thay thế vị trí 09B đường dây 0,4kV sau TBA Thôn Kem 3 lộ 371 E22,3.
Điện lực Quang Bình11:0012:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ B sau TBA Xuân Mới lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng lộ B TBA Xuân Mới.Để Công ty TNHH Cường Phú thực hiện khắc chuyển dây và chuyển hòm công từ vị trí cột cũ bị nghiêng gẫy đổ sang vị trí cột mới thay thế vị trí 04B đường dây 0,4kV sau TBA Xuân Mới lộ 371 E22,3.
Điện lực Quang Bình14:0016:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ B sau TBA 180kVA - 35/0,4kV Thôn Kiêu lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng lộ B TBA Thôn Kiêu.Để Công ty TNHH Cường Phú thực hiện khắc chuyển dây và chuyển hòm công từ vị trí cột cũ bị nghiêng gẫy đổ sang vị trí cột mới thay thế vị trí 05; 06 lộ B đường dây 0,4kV sau TBA Thôn Kiêu lộ 371 E22,3.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3011:30- Cắt điện TBA Cầu Trắng lộ 473E22.1.- Tổ 12 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Chỉnh trang lưới điện theo tiêu chí 5S.
Điện lực Thành phố Hà Giang5:006:00- Cắt điện đường dây 35kV lộ 372E22.1.- Xã Minh Tân, xã Thuận Hòa, xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên - Xã Ngọc Đường thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Tách lèo tại VT 37 trục chính lộ 372E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:0013:00- Cắt điện đường dây 35kV từ E22.1 đến lèo VT 37 trục chính lộ 372E22.1.- Khách hàng Hưng Thành (KĐTP Ngọc Hà).+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Thay xà, sứ lắp chụp nâng cao khoảng cách pha đất tại VT 34-35 trục chính đường dây 35kV lộ 372E22.1 để diễn tập sự cố theo công văn số: 2768/KH-PCHG ngày 06 tháng 11 năm 2020.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:0014:00- Cắt điện đường dây 35kV lộ 372E22.1.- Xã Minh Tân, xã Thuận Hòa, xã Tùng Bá huyện Vị Xuyên - Xã Ngọc Đường thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Đấu lèo tại VT 37 trục chính lộ 372E22.1.
Điện lực Hoàng Su Phì7:0017:00Cắt điện lộ 1: đường dây 0,4 kV sau TBA Đoàn kết xã Hồ Thầu lộ 373 E22.3.Một phần khách hàng thôn Đoàn Kết xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì.Xí nghiệp dịch vụ Hà giang thi công sửa chữa lớn Lộ 1 đường dây 0,4 kV, thay thế xà, thay thế dây dẫn từ vị trí 01 đến vị trí 35, vị trí 28 đến vị trí 28. 8.
Điện lực Vị Xuyên7:3017:30* Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA Ủy Ban Việt Lâm - 180kVA 35/0,4kV lộ 371E22.1.Một phần Khách hàng khu vực thôn chang xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên.* Đội QLTH số 2- ĐLVX Thi công: - Giản tổn thất điện năng, thay hòm hộp công tơ khách hàng.
03/12/2020Điện lực Vị Xuyên7:3017:30* Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Ủy Ban Việt Lâm - 180kVA 35/0,4kV lộ 371E22.1.Một phần Khách hàng khu vực thôn chang xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên.* Đội QLTH số 2- ĐLVX Thi công: - Giản tổn thất điện năng, thay hòm hộp công tơ khách hàng.
Điện lực Hoàng Su Phì7:0017:00Cắt điện lộ 2: đường dây 0,4 kV sau TBA Đoàn kết xã Hồ Thầu lộ 373 E22.3.Một phần khách hàng thôn Đoàn Kết xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì.Xí nghiệp dịch vụ Hà giang thi công sửa chữa lớn Lộ 2 đường dây 0,4 kV, thay thế xà, thay thế dây dẫn từ vị trí 01 đến vị trí 37.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3017:30- Cắt điện TBA Cổng Thành lộ 473E22.1.- Tổ 10,11 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Chỉnh trang lưới điện theo tiêu chí 5S.
Điện lực Yên Minh7:3016:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Du Tiến lộ 375E22.7.Khách hàng xã Du Tiến Huyện Yên Minh.Để ĐL Yên Minh BDĐK FCO, DCL và vệ sinh sứ cách điện cac đầu TBA và lắp đặt CS thông minh, căn chỉnh mỏ phóng CS đường dây 35kV nhánh rẽ Du Tiến lộ 375E22.7.
Điện lực Quang Bình8:009:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ B sau TBA Thôn Trung lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng lộ B TBA Thôn Trung.Để Công ty TNHH Cường Phú thực hiện khắc chuyển dây và chuyển hòm công từ vị trí cột cũ bị nghiêng gẫy đổ sang vị trí cột mới thay thế vị trí 15 lộ B đường dây 0,4kV sau TBA Thôn Trung lộ 371 E22,3.
123

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home