Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Friday, October 18, 2019
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
21/10/2019Điện lực Bắc Quang7:3011:30Cắt AB lộ 2 sau TBA Cầu Mám 2 lộ 373E22.3.Thôn Minh Thành xã Việt Vinh huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang xử lý tiếp xúc cân pha phụ tải đường dây 0,4kV, lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 17 lộ 2.
22/10/2019Điện lực Bắc Quang7:0018:00Cắt AB lộ 2 sau TBA Tự Lập lộ 372E22.3.Thôn Tự Lập xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang SCTX thay dây, hòm cáp 0,4kV sau AB lộ 2.
Điện lực Bắc Quang7:3014:00Cắt điện TBA Đồng Tâm 2 lộ 373E22.3.Thôn Trung xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay MBA, cáp tổng tủ hạ áp TBA Đồng Tâm 2.
Điện lực Bắc Quang7:3019:30Cắt AB lộ 1 sau TBA Cầu Mám lộ 471E22.3.Thôn Minh Thành xã Việt Vinh huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 12 lộ 1.
Điện lực Bắc Quang8:009:00Cắt AB lộ 1 sau TBA UB Thượng Bình lộ 374E22.3.Thôn Trung Tâm xã Thượng Bình huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 51 lộ 1.
Điện lực Bắc Quang8:009:00Cắt AB lộ 2 sau TBA Quý Quân lộ 374E22.3.Thôn Quý Quân xã Kim Ngọc huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 30 lộ 2.
Điện lực Bắc Quang9:3011:30Cắt AB lộ 1 sau TBA Cầu Mám 2 lộ 373E22.3.Thôn Minh Thành xã Việt Vinh huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 09 lộ 1.
Điện lực Bắc Quang14:0016:00Cắt AB lộ 4 sau TBA Việt Vân lộ 471E22.3.Tổ 5 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 10 lộ 4.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3012:00Cắt điện lộ 2 TBA Xưởng Rượu lộ 471 E22.1.Tổ 03, 04 phường Quang Trung thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công di chuyển cột VT 31 ĐZ 0,4kV TBA Xưởng Rượu.
Điện lực Bắc Quang7:3012:00Cắt DCL NR Đồng Tiến lộ 373E22.3.Thôn Cuôm xã Đồng Tiến huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay nâng công xuất MBA, cáp tổng tủ hạ áp TBA Thôn Cuôm.
23/10/2019Điện lực Thành phố Hà Giang7:309:00Cắt điện TBA Hạnh Phúc lộ 471 E22.1.Tổ 17 phường Trần Phú thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công thay định kỳ công tơ tổng, TI hết niên hạn.
Điện lực Thành phố Hà Giang9:3011:00Cắt điện TBA Tổ 16, 17 Trần Phú lộ 471 E22.1.Tổ 16, 17 phường Trần Phú thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công thay định kỳ công tơ tổng, TI hết niên hạn.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:3015:00Cắt điện TBA Phong Quang 1 lộ 471 E22.1.Thôn Lùng Càng, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công thay định kỳ công tơ tổng, TI hết niên hạn.
Điện lực Thành phố Hà Giang15:3017:00Cắt điện TBA Biên Phòng lộ 471 E22.1.Tổ 3 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công thay định kỳ công tơ tổng, TI hết niên hạn.
Điện lực Bắc Quang8:0011:30Cắt AB lộ 2 sau TBA Minh Thắng lộ 373E22.3.Thôn Minh Thắng xã Việt Vinh huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang xử lý tiếp xúc cáp cấp nguồn tiếp xúc nội hòm công tơ, cân pha phụ tải.
24/10/2019Điện lực Bắc Quang7:309:00Cắt AB lộ 1 lộ 2 sau TBA UB Việt Hồng lộ 372E22.3.Thôn Trung Tâm xã Việt Hồng huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 12, 24 lộ 1, vị trí 14 lộ 2.
Điện lực Bắc Quang7:3012:00Cắt điện TBA Vĩnh An lộ 372E22.3.Thôn Vĩnh An xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang kéo dải dây, lắp đặt thêm lộ xuất tuyến 0,4kV tại tủ phân phối hạ áp, lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 10 lộ 1.
Điện lực Bắc Quang8:0015:30Cắt điện TBA Thượng Mỹ 2 lộ 373E22.3.Thôn Nậm Buông xã Việt Vinh huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang làm cáp xuất tuyến, tách lộ đấu nối chuyển phụ tải sang lộ mới tách.
Điện lực Bắc Quang10:0011:00Cắt AB lộ 1 sau TBA Việt Hà lộ 372E22.3.Thôn Việt Hà xã Việt Hồng huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 08 lộ 1.
Điện lực Bắc Quang10:0011:00Cắt AB lộ 1 sau TBA Việt Thắng lộ 372E22.3.Thôn Việt Thắng xã Việt Hồng huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 10 lộ 1.
Điện lực Bắc Quang14:0015:00Cắt AB lộ 1 sau TBA Vĩnh Hảo 2 lộ 372E22.3.Thôn Vĩnh Chính xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 25 lộ 1.
Điện lực Bắc Quang14:0015:00Cắt AB lộ 2 sau TBA UB Vĩnh Hảo lộ 372E22.3.Thôn Vĩnh Sơn xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 12 lộ 2.
Điện lực Bắc Quang15:0016:00Cắt AB 1 sau TBA Kè Nhạn lộ 372E22.3.Thôn Kè Nhạn xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp tủ tụ bù 0,4kV tại vị trí 10 lộ 1.
Điện lực Thành phố Hà Giang8:3010:00Cắt điện TBA Nà La lộ 373 E22.1.Thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công thay định kỳ công tơ tổng, TI hết niên hạn.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:3015:30Cắt điện TBA Liên Nghành lộ 373 E22.1.Khách hàng trạm Liên Nghành.ĐLTP Hà Giang thi công thay định kỳ công tơ tổng, TI hết niên hạn.
123

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home