Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Wednesday, August 21, 2019
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
19/08/2019Điện lực Yên Minh7:0016:00Cắt điện đường dây 35kV NR Nà Hảo lộ 373E22.7.Khách hàng xóm Nà Hảo, Sủng Pảo.Để Công ty cổ phần TM và Vận Tải Hà Nội thi công lắp đặt chống sét thông minh đường dây 35kV tại các VT 14, 15 NR Nà Hảo, VT 21 NR Sủng Pảo lộ 373E22.7.
Điện lực Xín Mần6:0016:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Đồn 219 lộ 371E22.36.Khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã, trường cấp 1,2, trường mầm non, trạm y tế, các xã: Xín Mần, Chí Cà, Nàn Xỉn và các thôn: Na Sai, Quán Thèn, Khâu Tinh 1,2, Lùng tráng xã Thèn Phàng. Thôn Tả Mù Cán, Hậu Cấu, Quán Díu Ngài,Đồn biên Phòng 219 Xín Mần, Đoàn kinh tế 313 xã Xín Mần. Thôn Péo Suối Ngài, xà Chải, Suôi Thầu xã Nàn Xỉn. Thôn: Chí Cà Hạ, Chí Cà Thượng, Hồ Sáo Chải, Bản Phố xã Chí Cà huyện Xín Mần.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang ( khu vực Hà Giang ) Thi công rải kéo dây, thu hồi dây cũ, rải kéo dây AC70 mới ( Pha B ) từ VT 01 đến VT07 đường dây 35KV Lộ 371 E22.36 nhánh rẽ Đồn 219.
Điện lực Đồng Văn8:3016:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA UB Lũng cú lộ 373E22.7.Một phần trung tâm xã Lũng cú huyện Đồng văn.Đội QLTH số I-Điện lực Đồng văn di chuyển dây dẫn vị trí 10+11+12+13 đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA UB Lũng cú sang vị trí mới.
20/08/2019Điện lực Xín Mần6:0016:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Đồn 219 lộ 371E22.36.Khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã, trường cấp 1,2, trường mầm non, trạm y tế, các xã: Xín Mần, Chí Cà, Nàn Xỉn và các thôn: Na Sai, Quán Thèn, Khâu Tinh 1,2, Lùng tráng xã Thèn Phàng. Thôn Tả Mù Cán, Hậu Cấu, Quán Díu Ngài,Đồn biên Phòng 219 Xín Mần, Đoàn kinh tế 313 xã Xín Mần. Thôn Péo Suối Ngài, xà Chải, Suôi Thầu xã Nàn Xỉn. Thôn: Chí Cà Hạ, Chí Cà Thượng, Hồ Sáo Chải, Bản Phố xã Chí Cà huyện Xín Mần.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang ( khu vực Hà Giang ) Thi công rải kéo dây, thu hồi dây cũ, rải kéo dây AC70 mới ( Pha B ) từ VT 01 đến VT07 đường dây 35KV Lộ 371 E22.36 nhánh rẽ Đồn 219.
Điện lực Yên Minh7:0016:00Cắt điện đường dây 35kV NR Tráng Lệ lộ 371E22.7.Khách hàng khu vực UB xã Bạch Đích, xóm Mốc 9, Lùng Ngấn, Na Pô.Để Công ty cổ phần TM và Vận Tải Hà Nội thi công lắp đặt chống sét thông minh đường dây 35kV tại các VT30, 31 NR Mốc 9, VT02, 03, 14, 16 NR Lùng Ngấn, VT33, 34, 35 NR Na Pô lộ 371E22.7.
21/08/2019Điện lực Yên Minh7:0016:00Cắt điện đường dây 35kV NR Thắng Mố lộ 371E22.7.Khách hàng khu vực UB xã Thắng mố, xóm chúng chẩy, sủng pờ.Để Công ty cổ phần TM và Vận Tải Hà Nội thi công lắp đặt chống sét thông minh đường dây 35kV tại các VT11, 17, 18 NR Thắng Mố, VT18, 19, 20 NR Sủng Pờ lộ 371E22.7.
Điện lực Bắc Quang7:3017:00Cắt AB 1 sau TBA UB Vĩnh Hảo lộ 372E22.3.Thôn Vĩnh Sơn xã Vĩnh hảo huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
22/08/2019Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt AB 1, AB 2 sau TBA Phố Cáo 2 lộ 372E22.3.Thôn Phố Cáo xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt AB 1, AB 2 sau TBA Phố Cáo 3 lộ 372E22.3.Thôn Phố Cáo xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt AB 1, AB 2 sau TBA Phố Cáo lộ 372E22.3.Thôn Phố Cáo xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang7:3017:00Cắt AB 2 sau TBA UB Vĩnh Hảo lộ 372E22.3.Thôn Vĩnh Sơn xã Vĩnh hảo huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Yên Minh7:0016:00Cắt điện đường dây 35kV NR Bạch Đích lộ 371E22.7.Toàn bộ khách hàng khu vực xã Bạch đích, Sủng Tráng, Phú Lũng, Thắng Mố.Để Công ty cổ phần TM và Vận Tải Hà Nội thi công lắp đặt chống sét thông minh đường dây 35kV tại các VT22. 1, 22. 2 NR Đồn Biên phòng, VT30. 6, 30. 7 NR Phía Lái, VT63 NR Bạch Đích, VT01 NR Xà Ván, VT11, 12, 13 NR Sủng Lìn, VT12. 1 NR Sủng Tráng, VT 14, 15 NR Bản Ruồng lộ 371E22.7.
Điện lực Xín Mần6:0016:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Đồn 219 lộ 371E22.36.Khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã, trường cấp 1,2, trường mầm non, trạm y tế, các xã: Xín Mần, Chí Cà, Nàn Xỉn và các thôn: Na Sai, Quán Thèn, Khâu Tinh 1,2, Lùng tráng xã Thèn Phàng. Thôn Tả Mù Cán, Hậu Cấu, Quán Díu Ngài,Đồn biên Phòng 219 Xín Mần, Đoàn kinh tế 313 xã Xín Mần. Thôn Péo Suối Ngài, xà Chải, Suôi Thầu xã Nàn Xỉn. Thôn: Chí Cà Hạ, Chí Cà Thượng, Hồ Sáo Chải, Bản Phố xã Chí Cà huyện Xín Mần.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang ( khu vực Hà Giang ) Thi công rải kéo dây, thu hồi dây cũ, rải kéo dây AC70 mới ( Pha A+B+C ) từ VT 07 đến VT 11.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3016:30Cắt điện lộ 1, lộ 2 TBA Phong Quang 2 lộ 471 E22.1.Thôn Lùng càng, xã Phong Quang. Huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công thực hiện PA giảm tổn thất TBA Phong Quang 2.
23/08/2019Điện lực Quản Bạ7:0015:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thanh Vân lộ 372E22.1.Thôn Bảo An, Thôn Thượng Sơn thuộc thị trấn Tam Sơn và các xã : Thanh Vân, Nghĩa Thuận, Tùng Vài, Cao Mã Pờ, Tả ván huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang.Để công ty cổ phần Thương Mại và Vận Tải NHT Hà Nội thay thế chống sét đường dây 35kV tại : - VT 19, VT 37 đường dây 35kV nhánh rẽ Thanh Vân - VT 04 đường dây 35kV nhánh rẽ TBA Thượng Sơn - VT 07 đường dây 35kV nhánh rẽ TBA Thanh Long - VT 26,37,60 đường dây 35kV nhánh rẽ Tùng Vài - VT 19,25 đường dây 35kV nhánh rẽ TBA Lùng Cúng - VT 16 đường dây 35kV nhánh rẽ TBA Mỏ Sài 1 - VT 07 đường dây 35kV nhánh rẽ TBA Mỏ Sài 2 - VT 09 đường dây 35kV nhánh rẽ TBA Làng Tấn.
Điện lực Xín Mần6:0016:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Đồn 219 lộ 371E22.36.Khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã, trường cấp 1,2, trường mầm non, trạm y tế, các xã: Xín Mần, Chí Cà, Nàn Xỉn và các thôn: Na Sai, Quán Thèn, Khâu Tinh 1,2, Lùng tráng xã Thèn Phàng. Thôn Tả Mù Cán, Hậu Cấu, Quán Díu Ngài,Đồn biên Phòng 219 Xín Mần, Đoàn kinh tế 313 xã Xín Mần. Thôn Péo Suối Ngài, xà Chải, Suôi Thầu xã Nàn Xỉn. Thôn: Chí Cà Hạ, Chí Cà Thượng, Hồ Sáo Chải, Bản Phố xã Chí Cà huyện Xín Mần.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang ( khu vực Hà Giang ) Thi công rải kéo dây, thu hồi dây cũ, rải kéo dây AC70 mới ( Pha A,B,C ) từ VT 11 đến VT 16 đường dây 35KV Lộ 371 E22.36 nhánh rẽ Đồn 219.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt AB 1, AB 2 sau TBA Đồng Yên 2 lộ 372E22.3.Thôn Đồng Kem xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt AB 1, AB 2 sau TBA Đồng Yên lộ 372E22.3.Thôn Đồng Kem xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt AB 1, AB 2 sau TBA Đồng Hương 2 lộ 372E22.3.Thôn Đồng Hương xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt AB 1, AB 2 sau TBA Đồng Hương lộ 372E22.3.Thôn Đồng Hương xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang7:3017:00Cắt AB 1 sau TBA Vĩnh Hảo 2 lộ 372E22.3.Thôn Vĩnh Chính xã Vĩnh hảo huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
24/08/2019Điện lực Bắc Quang7:3017:00Cắt AB 2 sau TBA Vĩnh Hảo 2 lộ 372E22.3.Thôn Vĩnh Chính xã Vĩnh hảo huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay chuyển đổi công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Xín Mần6:009:00- Cắt điện đường dây 35KV Lộ 371 E22.36 từ MC371 E22.36 đến MC372 A22.25 đến MC371 Nấm DẩnToàn bộ KH trung tâm huyện xín Mần UBND xã, trường cấp 1,2; trường tiểu học; trạm y tế các xã: Thèn Phàng, Chí Cà, Nàn Xỉn, xã Xín Mần và toàn bộ khách hàng sử dụng điện khu vực UBND các xã Thèn Phàng, Chí Cà, Nàn Xỉn, xã Xín Mần, khách hàng sử dụng điện thôn Hồ Sáo Chải, Bản Phố xã Chí Cà, thôn Péo Suối Ngài xã Nàn Xỉn, thôn Quán Díu Ngài xã Xín Mần, thôn Khâu Tinh, Na Sai, Quán Thèn, Lùng Tráng xã Thèn Phàng và khách hàng sử dụng điện và khu vực cửa khẩu Mốc 5 xã Xín Mần.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang ( khu vực Hà Giang ) Thi công rải kéo dây, thu hồi dây cũ, rải kéo dây AC70 mới ( Pha A,B,C ) từ VT 07 đến VT 11 đường dây 35KV Lộ 371 E22.36 nhánh rẽ Đồn 219.
Điện lực Yên Minh6:0016:00Cắt điện đường dây 35kV NR Vi Ba lộ 371E22.7.Toàn bộ khách hàng khu vực xã Đông minh.Để:1.ĐL Yên Minh BDĐK đường dây35kV NR Vi Ba lộ 371E22.7. 2.Công ty cổ phần TM và Vận Tải Hà Nội thi công lắp đặt chống sét thông minh đường dây 35kV tại các VT31, 32, 33 NR Vi Ba lộ 371E22.7.
Điện lực Quản Bạ7:0015:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Tả Ván lộ 372E22.1.Toàn bộ khu vực xã Tả Ván huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang.Để công ty cổ phần Thương Mại và Vận Tải NHT Hà Nội thay thế chống sét đường dây 35kV tại : - VT 18, VT 31 đường dây 35kV nhánh rẽ Tả Ván - VT 05 đường dây 35kV nhánh rẽ TBA Bản Thăng - VT 41 đường dây 35kV nhánh rẽ Tả Ván - VT 18,22 đường dây 35kV nhánh rẽ TBA Chúng Chải.
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home