Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Thursday, September 24, 2020
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
21/09/2020Điện lực Đồng Văn8:0010:00Cắt điện TBA Sán Trồ lộ 373E22.7.Thôn Sán Trồ xã Lũng Cú Huyện Đồng Vắn.Để Đội QLTH số I-Điện lực Đồng văn thay tủ hạ áp tại TBA Sán Trồ lộ 373E22.7.
Điện lực Đồng Văn9:0011:00Cắt điện TBA Khó Cho-Đăng Vai lộ 373E22.7.Thôn Khó Cho-Đăng Vai xã Vần Chải Huyện Đồng Vắn.Để Đội QLTH số II-Điện lực Đồng văn thay tủ hạ áp tại TBA Khó Cho-Đăng Vai lộ 373E22.7.
Điện lực Đồng Văn14:0016:00Cắt điện TBA Tả Phìn 2 lộ 373E22.7.Thôn Tả Phìn 2 xã Tả Phìn Huyện Đồng Vắn.Để Đội QLTH số I-Điện lực Đồng văn thay tủ hạ áp tại TBA Tả Phìn 2 lộ 373E22.7.
22/09/2020Điện lực Đồng Văn9:0011:00Cắt điện TBA Tả Lủng AB lộ 373E22.7.Thôn Tả Lủng AB xã Vần Chải Huyện Đồng Vắn.Để Đội QLTH số II-Điện lực Đồng văn thay tủ hạ áp tại TBA Tả Lủng AB lộ 373E22.7.
Điện lực Mèo Vạc8:3011:30- Cắt điện 35 kV TBA 31,5 kVA Lẻo A Lộ 377 E22.7.* Khu Vực mất điện. - Xóm Lẻo A - Xã Sơn Vĩ - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.- Để đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay Tủ phân phối + cáp nguồn cho TBA.
Điện lực Mèo Vạc13:0015:00- Cắt điện 35 kV TBA 31,5 kVA Lủng thàng Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Xóm Lủng Thàng - xã Xín Cái - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.- Để đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối + Cáp nguồn cho TBA.
23/09/2020Điện lực Mèo Vạc8:3011:30- Cắt điện 35 kV TBA 100 kVA Lùng Vần Chải Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Xóm Lùng Vần Chải - xã Xín Cái - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.- Để đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối + Cáp nguồn cho TBA.
Điện lực Mèo Vạc13:0015:00- Cắt điện 35 kV TBA 50 kVA Mỏ Phàng Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Xóm Mỏ Phàng - xã Thượng Phùng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.- Để đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối + Cáp nguồn cho TBA.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3011:30- Cắt điện TBA Hà Trang lộ 473E22.1.- Công ty Cao Nguyên.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Kiểm định công tơ theo yêu cầu của khách hàng.
Điện lực Thành phố Hà Giang14:3015:30- Cắt điện TBA Khu Ẩm Thực lộ 473E22.1.- Tổ 02 phường Quang Trung thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Thay thế công tơ định kỳ.
24/09/2020Điện lực Mèo Vạc7:3010:30- Cắt điện 35 kV TBA 180kVA UB Pả Vi Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Xóm Pả Vi Thượng - xã Pả Vi - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.- Để đội 4 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối + Cáp nguồn cho TBA.
Điện lực Mèo Vạc13:3015:30- Cắt điện 35 kV TBA 100kVA Pả Vi Hạ Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Xóm Pả Vi Hạ - xã Pả Vi - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.- Để đội 4 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối + Cáp nguồn cho TBA.
25/09/2020Điện lực Mèo Vạc7:3010:30- Cắt điện 35 kV TBA 75kVA Lũng Chinh Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Xóm Sủng Mùng , Xóm Lũng Chinh - xã Lũng Chinh - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.- Để đội 4 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối + Cáp nguồn cho TBA.
Điện lực Mèo Vạc12:0015:00- Cắt điện 35 kV TBA 50kVA Mèo Vống Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Xóm Mèo Vống - xã Lũng Chinh - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.- Để đội 4 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối + Cáp nguồn cho TBA.
Điện lực Mèo Vạc15:3017:30- Cắt điện 35 kV TBA 50kVA Sủng Lỳ Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Xóm Sủng Lỳ - xã Lũng Phìn - Huyện Đồng Văn - Hà Giang.- Để đội 4 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối + Cáp nguồn cho TBA.
26/09/2020Điện lực Mèo Vạc8:3011:30- Cắt điện 35 kV TBA 31,5kVA Xóm Nậm Ban Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Xóm Nậm Ban - xã Nậm Ban - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.- Để đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối + Cáp nguồn cho TBA.
Điện lực Mèo Vạc13:3016:30- Cắt điện 35 kV TBA 100kVA Niêm Tòng Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Xóm Pó Pi A - xã Niêm Tòng - Huyện Mèo Vạc - Hà Giang.- Để đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn thi công thay tủ phân phối + Cáp nguồn cho TBA.
Điện lực Quang Bình7:0018:00Cắt điện đường dây 35kV từ LBS 371/134 Thôn Quyền - LBS 371/197 Tiên Yên đến DCL 371-1 LBS 371/151 Yên Hà lộ 371E22.3.Khách hàng xã Xuân Giang, xã Tiên Yên , xã Hương Sơn huyện Quang Bình.Để Điện Lực Quang Bình vệ sinh cách điện 35kV và bảo dưỡng định kỳ và thay MBA Thôn Kem 2. Để XNDV điên Hà Giang thí nghiệm các thiết bị sau một năm vận hành LBS 371/151 Yên Hà.
Điện lực Quang Bình9:0012:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Mác Hạ từ DCL Mác Hạ đến DPT 371-7/35 MH- TrS lộ 371E22.3( Cắt DCL Mác Hạ, Cắt DPT 371-7/35 MH-TrS).Khách hàng Thôn Mác Hạ xã Tân Trịnh huyện Quang Bình.Để Điện Lực Quang Bình thay MBA Làng Cẩm.
Điện lực Xín Mần6:0018:30Cắt điện đường dây 35kV từ MC 371 Khâu Lầu - MC 371/87 Tân Nam lộ 371E22.36 - DCL 371-7 A22.27.Toàn bộ khách hàng xã Khuôn Lùng, Nà Chì, Quảng Nguyên.Công ty TNHH Huy Phương thực hiện khắc phục sự cố VT cột 175; 179 đường dây 35 kV mạch vòng Tân Nam - Quang Bình.
27/09/2020Điện lực Xín Mần8:0017:30Cắt điện đường dây 35kV từ DCL Nàn Ma đến DCL 371-7 Hòa Nhì Phố lộ 373E22.36.Toàn bộ khách hàng xã Nàn Ma; và xã Pà Vầy Sủ.Công ty TNHH Huy Phương thực hiện khắc phục sự cố VT cột 42-43 đường dây 35 kV Cốc Pài - Nàn Ma.

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home