Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Tuesday, August 22, 2017
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
21/08/2017Điện lực Xín Mần7:0018:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Trung Thịnh - Ngán Chiên (từ MC 371 Trung Thịnh đến DCL Thu Tà),lộ 371E22.3.Khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã Trung Thịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc Rế, trường cấp 1,2, trường mầm non, trạm y tế xã Trung Thịnh, Ngán Chiên, Thu Tà, Cốc Rế và khách hàng sử dụng điện tại các Thôn Nấm Ta, Pố Hà 1, Pố Hà 2, Đạn Rạc xã Trung Thịnh. Thôn Hồ sán, Đông Chứ, Na Mở, Bản Giang, Cốc Mui xã Ngán Chiên. Thôn Hồ Thầu, Ngài Trồ, Cạp Tà xã Thu Tà. Thôn Cốc Đông, Nấm Ngà, Lùng Vai xã Cốc Rế. Thôn Na Van xã Tả Nhìu huyện Xín Mần.- Công ty TNHH Huy Phương lắp đặt chống sét van và bổ xung dây dẫn dòng tại các vị trí cột trên ĐZ.
Điện lực Đồng Văn7:0011:30Cắt điện TBA Sư Phạm Lộ 373 E22.7.Tổ 1 - TT Đồng Văn - H. Đồng Văn.Đội QLTH số 1 - ĐL Đồng Văn Chỉnh trang đô thị.
Điện lực Đồng Văn13:3017:00Cắt điện TBA Bệnh Viện Lộ 373 E22.7.Tổ 7 - TT Đồng Văn - H. Đồng Văn.Đội QLTH số 1 - ĐL Đồng Văn Chỉnh trang đô thị.
Điện lực Vị Xuyên6:0016:30Cắt điện TBA 250 kVA 35/0,4 kV Tân Thành 1 lộ 371E22.1.KH thôn nậm Mu - xã Tân Thành- Huyện Bắc Quang.Phân Xưởng XLĐ Hà Giang Thi Công: Rải kéo dây, thu hồi dây Lộ 1 + lộ 2 sau TBA Tân Thành 1 từ Xuất tuyến cột TBA Tân Thành 1 đến VT06b lộ 2 và từ Xuất tuyến cột TBA Tân Thành 1 đến VT13a lộ 1.
Điện lực Yên Minh15:3018:00- Cắt điện đoạn đường dây từ MC374 Minh Sơn đến lèo VT21 ĐZ35 kV nhánh rẽ Minh Sơn lộ 374 E22.1. - Cắt điện đoạn đường dây từ MC374 Kẹp B đến lèo VT26 ĐZ35 kV nhánh rẽ Minh Sơn lộ 374 E22.1.Thôn Ngọc Trì, Bình Ba, Nà Sáng, Khuổi Kẹn, Lũng Vầy, Bản Vàn, Nà Ngoòng, Pó Pèng, Kẹp A - Xã Minh Sơn - Huyện Bắc Mê.Công Ty TNHH Tân Hà Gia căng dây, lấy độ võng cả 3 pha khoảng cột từ VT 22 sang VT 21, từ VT 25 sang VT 26; Đấu lại lèo VT 21, đấu lại lèo VT 26 đường dây 35kV nhánh rẽ Minh Sơn lộ 374 E22.1.
Điện lực Yên Minh7:3017:00- Cắt diện đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA UB Du Già lộ 375 E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm nà liên xã Du Già huyện Yên Minh.Công Ty CNHH Tân Minh Hà Giang Thi công thay thế xà,thay dây dẫn, thay cáp nguồn, thay hòm công tơ Từ VT 01 - VT 01. 19 Lộ 02 đường dây 0,4kV sau TBA UB Du Già.
22/08/2017Điện lực Yên Minh7:3017:00- Cắt diện đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA UB Du Già lộ 375 E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm nà liên xã Du Già huyện Yên Minh.Công Ty CNHH Tân Minh Hà Giang Thi công thay thế xà,thay dây dẫn, thay cáp nguồn, thay hòm công tơ Từ VT 01 - VT 01. 19 Lộ 02 đường dây 0,4kV sau TBA UB Du Già.
Điện lực Vị Xuyên6:3016:30Cắt điện đường dây 0,4 kV lộ 2 ( tuyến trên) sau TBA tân Thành 1 lộ 371E22.1.Một phần KH thôn nậm Mu - xã Tân Thành- Huyện Bắc Quang.Phân Xưởng XLĐ Hà Giang Thi Công: Tháo dỡ thu hồi, lắp đặt hòm hộp công tơ Lộ 2 ( Tuyến b) sau TBA Tân Thành 1 từ VT01b đến VT21b.
Điện lực Bắc Mê7:0017:00Cắt điện đường dây 0,4kV TBA Nà Vuồng 31,5kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Nà Vuồng - Xã Yên Phong- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Đấu thêm lộ xuất tuyến ĐZ 0,4kV TBA TBA Nà Vuồng 31,5kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Bắc Mê8:0010:00Cắt điện đường dây 0,4kV TBA Tả Mò 50kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Tả Mò- Xã Yên Định- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Lắp tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV tại cột xuất tuyến ĐZ 0,4kV TBA Tả Mò 50kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Bắc Mê11:0014:00Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV TBA Yên Định 180kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Ban Loan, Nà Han- Xã Yên Định- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Lắp tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV tại vị trí cột 04B lộ 2 ĐZ 0,4kV TBA Yên Định 180kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Bắc Mê15:0018:00Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV TBA Yên Định 180kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Bản Loan, Nà han- Xã Yên Định- huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Lắp tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV tại vị trí 11C lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Yên Định 180kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Xín Mần7:0018:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thu Tà (Từ DCL Thu Tà đến DCL Cốc Rế),lộ 371E22.3.Khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã Thu Tà,trường cấp 1,2, trường mầm non, trạm y tế xã Thu Tà và khách hàng sử dụng điện tại các Thôn Hồ Thầu, Ngài Trồ, Cạp Tà xã Thu Tà huyện Xín Mần.- Công ty TNHH Huy Phương lắp đặt chống sét van và bổ xung dây dẫn dòng tại các vị trí cột trên ĐZ.
23/08/2017Điện lực Xín Mần7:0018:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Cốc Rế (Từ DCL Cốc Rế đến DCL Mạch vòng Vai Lũng),lộ 371E22.3.Khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã Cốc Rế, trường cấp 1,2,trạm y tế xã Cốc Rế và khách hàng sử dụng điện tại các Thôn Cốc Đông, Nấm Ngà, Lùng Vai xã Cốc Rế. Thôn Na Van xã Tả Nhìu huyện Xín Mần.- Công ty TNHH Huy Phương lắp đặt chống sét van và bổ xung dây dẫn dòng tại các vị trí cột trên ĐZ.
Điện lực Bắc Mê8:0011:00Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV TBA Chợ Minh Ngọc 100kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Nà Cau- Xã Minh Ngọc- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Lắp tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV tại vị trí cột 01A lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Chợ Minh Ngọc 100kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Bắc Mê11:0014:00Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV TBA Chợ Minh Ngọc 100kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Nà Sài- Xã Minh Ngọc- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Lắp tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV tại vị trí cột 02B lộ 2 ĐZ 0,4kV TBA Chợ Minh Ngọc 100kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Vị Xuyên6:3016:30Cắt điện đường dây 0,4 kV lộ 2 ( tuyến trên) sau TBA tân Thành 1 lộ 371E22.1.Một phần KH thôn nậm Mu - xã Tân Thành- Huyện Bắc Quang.Phân Xưởng XLĐ Hà Giang Thi Công: Tháo dỡ thu hồi, lắp đặt hòm hộp công tơ Lộ 2 ( Tuyến b) sau TBA Tân Thành 1 từ VT01b đến VT21b.
Điện lực Yên Minh7:3017:00- Cắt diện đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA UB Du Già lộ 375 E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm nà liên xã Du Già huyện Yên Minh.Công Ty CNHH Tân Minh Hà Giang Thi công thay thế xà,thay dây dẫn, thay cáp nguồn, thay hòm công tơ Từ VT 01. 2 - VT 01. 2. 8 Lộ 02 đường dây 0,4kV sau TBA UB Du Già.
24/08/2017Điện lực Vị Xuyên6:3016:30Cắt điện đường dây 0,4 kV lộ 1 ( tuyến dưới) sau TBA tân Thành 1 lộ 371E22.1.Một phần KH thôn nậm Mu - xã Tân Thành- Huyện Bắc Quang.Phân Xưởng XLĐ Hà Giang Thi Công: Tháo dỡ thu hồi, lắp đặt hòm hộp công tơ Lộ 1 ( Tuyến a) sau TBA Tân Thành 1 từ VT01a đến VT30a.
Điện lực Bắc Mê8:0010:00Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV TBA Yên Cương 75kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Bản Trung- Xã Yên Cường- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Lắp tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV tại vị trí cột 07A lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Yên Cường 75kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Bắc Mê8:0010:00Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV TBA Yên Phú 1 180kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Pắc Mìa- Xã Yên Phú- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Lắp tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV tại vị trí cột 12A lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Yên Phú 1 180kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Bắc Mê10:0013:00Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV TBA Yên Cường 75kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Bản Trà - Xã Yên Cường- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Lắp tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV tại vị trí cột 02B lộ 2 ĐZ 0,4kV TBA Yên Cường 75kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Bắc Mê14:0016:00Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV TBA Khâu Nhòa 75kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Khâu Nhòa- Xã Giáp Trung- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Lắp tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV tại vị trí cột 04 xuất tuyến lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Khâu Nhòa 75kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Bắc Mê14:0017:00Cắt điện đường dây 0,4kV TBA Bản Khun 31,5kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Bản Khun- Xã Yên Cường- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Lắp tụ bù hạ áp ĐZ 0,4kV tại vị trí cột xuất tuyến lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Bản Khun 31,5kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Xín Mần7:0012:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Tả Nhìu (Từ DCL Tả Nhìu đến DCL mạch vòng Vai Lũng),lộ 371E22.3.Khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã Tả Nhìu, trường cấp 1,2,trạm y tế xã Tả Nhìu và khách hàng sử dụng điện tại các Thôn Vai Lũng, Nấm Pé, Thẩm Giá, Na Ri xã Tả Nhìu huyện Xín Mần.- Công ty TNHH Huy Phương lắp đặt chống sét van và bổ xung dây dẫn dòng tại các vị trí cột trên ĐZ.
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home