Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, March 8, 2021
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
09/03/2021Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt AB lộ 1 sau TBA Thủy Vôi 1 lộ 471E22.3.Tổ 8 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.Điện lực Bắc Quang thực hiện thay hòm công tơ mục nát, cáp nguồn bó gọn dây băng khách hàng.
Điện lực Bắc Quang16:0018:00Cắt điện TBA Ủy ban Thông Nguyên - lộ 373 E22.3.Một phần khách hàng xã Thông Nguyên huyện Hoàng Su Phì.Xí nghiệp dịch vụ hà giang sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV sau TBA UB Thông Nguyên: Thay xà, sứ, dây dẫn lộ 1; lộ 2: từ vị trí 01 đến vị trí TBA.
Điện lực Hoàng Su Phì6:0016:00Cắt điện đường dây 0,4 kV lộ 1, lộ 2 sau TBA Ủy ban Thông Nguyên lộ 373 E22.3.Một phần khách hàng xã Thông Nguyên - huyện Hoàng Su Phì.Xí nghiệp dịch vụ Hà giang thi công sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV: +Lộ 1: Thay xà,sứ, thay dây Vị trí 01 đến 10; rẽ nhánh từ vị trí 06 đến 6. 1; 09 đến 9. 3. +Lộ 2:Thi công thay xà, sứ từ vị trí 01 đến vị trí 22.
Điện lực Hoàng Su Phì16:0018:00Cắt điện đường dây 0,4 kV lộ 2 sau TBA Tân Hạ - lộ 373 E22.3.Một phần khách hàng xã Thông Nguyên huyện Hoàng Su Phì.Xí nghiệp dịch vụ hà giang sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV sau TBA UB Thông Nguyên: Thay xà, sứ, dây dẫn lộ 2: từ vị trí 22 đến vị trí 23.
Điện lực Vị Xuyên6:0017:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Đá Xẻ lộ 371E22.1.- Các TBA Bị mất Điện:- Đá Xẻ, Đông Cáp 1.- Đơn vị B thi công SCL đường dây 35kV nhánh rẽ Đá Xẻ lộ 371 E22.1 từ VT03 đến TBA Đá Xẻ và SCL đường dây 0,4kV sau TBA Đá Xẻ.
10/03/2021Điện lực Vị Xuyên6:3015:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Trung Thành lộ 371E22.1.Các TBA Bị nất Điện: Tổ 12, Tổ 13, Trung sơn, Đội 5, Ngọc Hà, Thủy Lâm, Đội 1-Thủy Lâm, Hai Luồng, Bản Tàn, Bản Tàn 1, Thôn Đồng, Suối đồng, Khuổi Khài, Khuổi Lác, Trung Thành, Thôn Cuôm, Dương Minh Thành, Cốc Héc, Thôn Tấng, MG Lũng Quang.- Điện lực Vị Xuyên thi công lắp DCL phân đoạn đường dây 35kV NR Trung Sơn; đường dây 35kV NR TBA Suối Đồng và Thay CSV đường dây 35kV NR Trung Thành - Xí nghiệp dịch vụ Hà Giang kết hợp thi công: thí nghiệm thiết bị trạm cắt 371 Trung Thành. - Xí nghiệp dịch vụ Hà Giang: thí nghiệm thiết bị các TBA: Tổ 12, Tổ 13, Trung sơn, Đội 5, Ngọc Hà, Thủy Lâm, Đội 1-Thủy Lâm, Hai Luồng, Bản Tàn, Bản Tàn 1, Thôn Đồng, Suối đồng, Khuổi Khài, Khuổi Lác, Trung Thành, Thôn Cuôm, Dương Minh Thành, Cốc Héc, Thôn Tấng.
Điện lực Hoàng Su Phì6:0017:30Cắt điện đường dây 0,4 kV lộ 2 sau TBA Ủy ban Thông Nguyên - lộ 373 E22.3.Một phần khách hàng xã Thông Nguyên.Xí nghiệp dịch vụ hà giang sửa chữa lớn đường dây 0,4 kV sau TBA UB Thông Nguyên: Thay xà, sứ, dây dẫn lộ 2: từ vị trí rẽ nhánh tại vị trí 12: Vị trí 12. 1 đến vị trí 12. 37.
Điện lực Bắc Quang7:0017:00Cắt AB lộ 3 sau TBA Chợ Tân Quang lộ 373E22.3.Thôn Vinh Quang xã Tân Quang huyện Bắc Quang.Điện lực Bắc Quang thực hiện thay hòm công tơ mục nát, cáp nguồn bó gọn dây băng khách hàng.
Điện lực Xín Mần10:0012:30Cắt điện TBA 31,5 KVA - 35/0,4 KV Seo Lử Thận lộ 373 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại TBA Seo Lử Thận, xã Pà Vầy Sủ.Điện Lực Xín Mần thực hiện nâng công suất MBA 31,5 kVA lên 50 kVA.
Điện lực Yên Minh6:007:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Bạch Đích lộ 371 E22.7.Khách hàng xã Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mó, Sủng Tráng huyện Yên Minh.Để Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang Tách lèo tại VT44 NR Bạch Đích (điểm đấu), hạ dây dẫn xuống đất (về phía VT01 NR Thắng Mố) đường dây 35kV lộ 371 E22.7.
Điện lực Yên Minh7:0015:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thắng Mố lộ 371 E22.7. (Từ sau lèo VT 44 điểm đấu nhánh rẽ Thắng Mố)Khách hàng xã Thắng Mố huyện Yên Minh.Để Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang Thực hiện thay dây dẫn, cách điện, xà và bổ sung tiếp địa. (Từ VT01 đến VT11 đường dây 35kV NR Thắng Mố lộ 371 E22.7). ĐL Yên Minh kết hợp BDĐK FCO, DCL các đầu TBA đường dây 35kV NR Thắng Mố lộ 371E222. 7.
Điện lực Yên Minh15:0016:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Bạch Đích lộ 371 E22.7.Khách hàng xã Bạch Đích, Phú Lũng, Thắng Mó, Sủng Tráng huyện Yên Minh.Để Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang Lấy độ võng từ VT01 NR Thắng Mố về VT44 NR Bạch Đích (điểm đấu) và đầu lèo tại VT44 NR Bạch Đích đường dây 35kV lộ 371 E22.7.
Điện lực Vị Xuyên8:009:30Cắt điện TBA Nậm An lộ 371E22.1.TBA Nậm An.- Điện lực Vị Xuyên thi công thay công tơ đầu TBA. - Xí nghiệp dịch vụ Hà Giang: thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA Nậm An.
11/03/2021Điện lực Vị Xuyên6:0016:00Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA Truyền Hình lộ 371E22.1.- đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA Truyền Hình.- Đơn vị B thi công SCL đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA Truyền Hình.
Điện lực Yên Minh6:007:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thắng Mố lộ 371 E22.7.Khách hàng xã Thắng Mố huyện Yên Minh.Để Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang Tách lèo tại VT11 NR Thắng Mố, hạ dây dẫn xuống đất (về phía VT12) đường dây 35kV lộ 371 E22.7.
Điện lực Yên Minh7:0015:00Cắt điện đường dây 35kV từ sau lèo VT 11 nhánh rẽ Thắng Mố lộ 371 E22.7.Khách hàng xóm chúng chẩy, sủng pờ xã Thắng Mố huyện Yên Minh.Để Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang Thực hiện thay dây dẫn, cách điện, xà và bổ sung tiếp địa. (Từ VT12 đến VT18 đường dây 35kV NR Thắng Mố lộ 371 E22.7).
Điện lực Yên Minh15:0016:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thắng Mố lộ 371 E22.7.Khách hàng xã Thắng Mố huyện Yên Minh.Để Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang Lấy độ võng từ VT12 về VT11 NR Thắng Mố và đầu lèo tại VT11 NR Thắng Mố đường dây 35kV lộ 371 E22.7.
12/03/2021Điện lực Vị Xuyên6:3015:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Quảng Ngần lộ 371E22.1.- Các TBA Bị mất Điện: Thôn Chung, Quảng Ngần, UB Việt Lâm, Thôn Chang, Lùng Sinh 1, Thôn Lèn 1, Thôn Lèn 2, Thôn Lèn 3, Thôn Dưới, Thôn Dưới 1, Nậm Quăng, Lùng Sinh, Khuổi Luông, Ủy Ban Thượng Sơn, Hạ sơn, áp phan lùng sinh.- Điện lực Vị Xuyên thi công lắp DCL phân đoạn đường dây 35kV NR. Nậm Quăng, NR. Thôn Chang, NR. Thôn Lèn. ' - Xí nghiệp dịch vụ Hà Giang kết hợp thi công: thí nghiệm thiết bị trạm LBS 371/01 Thượng Sơn. - Xí nghiệp dịch vụ Hà Giang kết hợp thí nghiệm thiết bị các TBA: Thôn Chung, Quảng Ngần, UB Việt Lâm, Thôn Chang, Lùng Sinh 1, Thôn Lèn 1, Thôn Lèn 2, Thôn Lèn 3, Thôn Dưới, Thôn Dưới 1, Nậm Quăng, Lùng Sinh, Khuổi Luông, Ủy Ban Thượng Sơn, Hạ sơn, áp phan lùng sinh.
Điện lực Vị Xuyên6:0016:00Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA Truyền Hình lộ 371E22.1.- đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA Truyền Hình.- Đơn vị B thi công SCL đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA Truyền Hình.
13/03/2021Điện lực Vị Xuyên6:0016:00Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 3 sau TBA Truyền Hình lộ 371E22.1.- đường dây 0,4kV lộ 3 sau TBA Truyền Hình.- Đơn vị B thi công SCL đường dây 0,4kV lộ 3 sau TBA Truyền Hình.
Điện lực Xín Mần7:3017:30Cắt AB lộ Truyền Hình sau TBA Trung Tâm, lộ 371 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại lộ Truyền Hình sau TBA Trung Tâm.Công ty TNHH Huy Phương thực hiện thay thế cáp văn xoắn XLPE 4*70mm bằng dây cáp văn xoắn XLPE 4*120 mm.
Điện lực Yên Minh6:0016:00Cắt điện đường dây 35kV từ sau MC 375/78 Lũng Hồ lộ 375 E22.7.Khách hàng xã Ngọc Long huyện Yên Minh.Để Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang Thực hiện thay dây dẫn, cách điện, xà và bổ sung tiếp địa. (Từ VT93 NR Lũng Hồ(điểm đấu) đến VT15 đường dây 35kV NR Ngọc Long lộ 375 E22.7). ĐL Yên Minh BDĐK FCO, DCL các đầu TBA ĐZ 35kV NR Ngọc Long lộ 375E22.7.
14/03/2021Điện lực Yên Minh6:0016:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Ngọc Long lộ 375 E22.7.Khách hàng xã Ngọc Long huyện Yên Minh.Để Công ty TNHH Đức Tín Hà Giang Thực hiện thay dây dẫn, cách điện, xà và bổ sung tiếp địa. (Từ VT16 đến VT26 đường dây 35kV NR Ngọc Long lộ 375 E22.7).
Điện lực Xín Mần7:3017:30Cắt AB lộ Chợ sau TBA Trung Tâm, lộ 371 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại lộ Chợ TBA Trung Tâm.Công ty TNHH Huy Phương thực hiện thay thế cáp văn xoắn XLPE 4*70mm bằng dây cáp văn xoắn XLPE 4*120 mm.
Điện lực Vị Xuyên6:0013:00Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 4 sau TBA Truyền Hình lộ 371E22.1.- đường dây 0,4kV lộ 4 sau TBA Truyền Hình.- Đơn vị B thi công SCL đường dây 0,4kV lộ 4 sau TBA Truyền Hình.
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home