Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Tuesday, July 7, 2020
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
06/07/2020Điện lực Quang Bình7:0011:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ A, lộ B sau TBA Yên Bình 1 lộ 371 E22.3( Cắt AB lộ A, cắt AB lộ B).Toàn bộ khách hàng sau TBA Yên Bình 1.Để ĐL Quang Bình khác phục sự cố do thiên tai đợt một năm 2020( Dựng 03 cột và chuyển lưới sang vị trí cột mới từ Vt 16 lộ A và Vt 03,04 lộ B sau TBA Yên Bình 1).
Điện lực Bắc Mê6:0016:30Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA Thủy Lâm 100kVA 35/0,4 kV lộ 371E22.1.Một Phần khách hàng thôn Thủy Lâm xã Trung thành - huyện Vị Xuyên.* CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHÚ thi công:- Cải tạo, sửa chữa lộ 1 đường dây 0,4 kV sau TBA Thủy Lâm.
07/07/2020Điện lực Bắc Mê6:0014:00Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Thủy Lâm 100kVA 35/0,4 kV lộ 371E22.1.Một Phần khách hàng thôn Thủy Lâm xã Trung thành - huyện Vị Xuyên.* CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHÚ thi công:- Cải tạo, sửa chữa lộ 2 đường dây 0,4 kV sau TBA Thủy Lâm.
Điện lực Bắc Mê14:0017:00Cắt điện TBA Thủy Lâm 100kVA 35/0,4 kV lộ 371E22.1.Khách hàng thôn Thủy Lâm xã Trung thành - huyện Vị Xuyên.* CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHÚ thi công:- Đấu nối cáp xuất tuyến lộ 1, lộ 2 sau TBA Thủy Lâm.
Điện lực Bắc Quang6:0012:00Cắt AB lộ 3 sau TBA Quang Thành lộ 473E22.3.Tổ 11 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.CTy TNHH Thành Quý Minh chuyển dây dẫn hòm hộp công tơ tại vị trí cũ sang vị trí cột mới dựng sau sửa chữa lớn.
Điện lực Bắc Quang6:0012:00Cắt AB lộ 1 sau TBA Nậm Buông lộ 373E22.3.Thôn Nậm buông xã Việt Vinh huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Minh SCL kéo dải dây sang chuyển cáp hòm hộp công tơ thu hồi dây dẫn.
Điện lực Bắc Quang7:0010:00Cắt điện TBA Hùng Tiến lộ 372E22.3.Thôn Hùng Tiến xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang kéo xuât tuyến đấu đường dây mới vào tủ phân phối hạ áp TBA.
Điện lực Bắc Quang8:3011:30Cắt điện TBA Thôn Cuôm lộ 373E22.3.Thôn Cuôm xã Đồng Tiến huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay thế cáp xuất tuyến đường dây 0,4kV lộ 1 bằng cáp xuất tuyến mới phù hợp với phụ tải.
Điện lực Bắc Quang13:3018:00Cắt AB lộ 2 sau TBA Minh Thành lộ 473E22.3.Tổ 10 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.CTy TNHH Thành Quý Minh chuyển dây dẫn hòm hộp công tơ tại vị trí cũ sang vị trí cột mới dựng sau sửa chữa lớn.
Điện lực Bắc Quang13:3018:00Cắt AB lộ 2 sau TBA Nậm Buông lộ 373E22.3.Thôn Nậm Buông xã Việt Vinh huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Minh SCL kéo dải dây sang chuyển cáp hòm hộp công tơ thu hồi dây dẫn.
08/07/2020Điện lực Bắc Quang6:0012:00Cắt AB lộ 1 sau TBA Cầu Ham lộ 472E22.3.Tổ 14 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Minh SCL kéo dải dây sang chuyển cáp hòm hộp công tơ thu hồi dây dẫn.
Điện lực Bắc Quang6:0018:00Cắt AB lộ 3 sau TBA Thủy Vôi lộ 473E22.3.Tổ 10 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.CTy TNHH Thành Quý Minh chuyển dây dẫn hòm hộp công tơ tại vị trí cũ sang vị trí cột mới dựng sau sửa chữa lớn.
Điện lực Bắc Quang7:3012:00Cắt AB Tổng sau TBA Thôn Mâng lộ 374E22.3.Thôn Mâng xã Kim Ngọc huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang tách, kéo dải dây thêm lộ, đấu đường dây mới vào tủ phân phối hạ áp TBA.
Điện lực Bắc Quang13:3018:00Cắt AB lộ 2 sau TBA Cầu Ham lộ 472E22.3.Tổ 14 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Minh SCL kéo dải dây sang chuyển cáp hòm hộp công tơ thu hồi dây dẫn.
Điện lực Hoàng Su Phì6:0018:00Đường dây 35 kV Tân Quang- Hoàng Su Phì (phân đoạn từ MC 373/159 Tân Quang đến LBS 373/99 Tân Quang - Lộ 373 E22.3.Khách hàng xã Nậm Dịch, xã Bản Péo, xã Nậm Ty, xã Tả Chóng, xã Hồ Thầu, xã Nam Sơn, xã Bản Luốc,xã Ngàm Đăng vài huyện Hoàng Su Phì.Công ty TNHH Huy Phương thực hiện thay thế cách điện đứng,cách điện néo, Chống sét van, lắp đặt bổ sung dây dân dòng từ vị trí 120 đến vị trí 139; Điện lực Hoàng Su Phì Bảo dưỡng định kỳ tại đường dây 35 kv nhánh rẽ Hồ Thầu.
Điện lực Bắc Mê6:0016:30Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA Thôn Dưới 75kVA 35/0,4 kV lộ 371E22.1.Một phần Khách hàng thôn Dưới xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên.* CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHÚ thi công:- Cải tạo, sửa chữa lộ 1 đường dây 0,4 kV sau TBA Thôn Dưới.
Điện lực Bắc Mê6:009:00Đường dây 0,4kV lộ 3, lộ 4 sau TBA Nông Trường lộ 371E22.1.Tổ 4, tổ 5 thị trấn Nông Trường Việt Lâm - Vị Xuyên.Đội QLTH số 2 - ĐL Vị Xuyên thu hồi dây dẫn đường dây 0,4kV lộ 3, lộ 4 sau TBA Nông Trường lộ 371 E22.1.
09/07/2020Điện lực Bắc Mê6:0014:00Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Thôn Dưới 75kVA 35/0,4 kV lộ 371E22.1.Một phần Khách hàng thôn Dưới xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên.* CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHÚ thi công:- Cải tạo, sửa chữa lộ 2 đường dây 0,4 kV sau TBA Thôn Dưới.
Điện lực Bắc Mê7:009:30Đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA Tân tấu lộ 371E22.1.Thôn Tân Tấu xã Tân Thành huyện Bắc Quang.Đội QLTH số 2 - ĐL Vị Xuyên căng dây lấy độ võng đường dây 0,4kV lộ 3 sau TBA Tân tấu lộ 371 E22.1.
Điện lực Bắc Mê9:4510:30TBA Tân tấu lộ 371E22.1.Thôn Tân Tấu xã Tân Thành huyện Bắc Quang.Đội QLTH số 2 - ĐL Vị Xuyên đấu cáp xuất tuyến lộ 3 sau TBA Tân tấu lộ 371 E22.1.
Điện lực Bắc Mê14:0017:00Cắt điện TBA Thôn Dưới 75kVA 35/0,4 kV lộ 371E22.1.Khách hàng thôn Dưới xã Việt Lâm - huyện Vị Xuyên.* CÔNG TY TNHH CƯỜNG PHÚ thi công:-Đấu nối cáp xuất tuyến lộ 1, lộ 2 sau TBA Thôn Dưới.
Điện lực Bắc Quang6:0012:00Cắt điện TBA Cầu Ham lộ 472E22.3.Tổ 14 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Minh làm xuất tuyến lộ 1, lộ 2 kéo dải dây sang chuyển cáp hòm hộp công tơ thu hồi dây dẫn lộ 3.
Điện lực Bắc Quang6:0018:00Cắt AB lộ 2 sau TBA Thủy Vôi 2 lộ 473E22.3.Tổ 9 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.CTy TNHH Thành Quý Minh chuyển dây dẫn hòm hộp công tơ tại vị trí cũ sang vị trí cột mới dựng sau sửa chữa lớn.
10/07/2020Điện lực Bắc Quang6:0018:00Cắt AB lộ 2 sau TBA Bệnh Viên lộ 471E22.3.Tổ 2 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.CTy TNHH Tân Minh SCL kéo dải dây sang chuyển cáp hòm hộp công tơ thu hồi dây dẫn nhánh rẽ vị trí 01 lộ 2.
Điện lực Bắc Mê6:009:00TBA tổ 9 lộ 371E22.1.Tổ 9, tổ 10 thị trấn Nông Trường Việt lâm.Đội QLTH số 2 - ĐL Vị Xuyên đấu cáp xuất tuyến lộ 4 sau TBA tổ 9 lộ 371 E22.1.
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home