Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Tuesday, June 18, 2019
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
03/06/2019Điện lực Bắc Quang7:009:00Cắt điện TBA Nậm Pha lộ 373E22.3.Thôn Nậm Pha xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang khu vực Hà giang thí nghiệm MBA, đo điện trở tiếp địa TBA, thí nghiệm dầu cách điện MBA. ĐL Bắc Quang kết hợp cân pha phụ tải đường dây 0,4kV.
Điện lực Bắc Quang7:009:00Cắt điện TBA UB Đồng Tâm lộ 373E22.3.Thôn Trung Tâm xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang khu vực Hà giang thí nghiệm MBA, đo điện trở tiếp địa TBA, thí nghiệm dầu cách điện MBA. ĐL Bắc Quang kết hợp cân pha phụ tải đường dây 0,4kV.
Điện lực Bắc Quang9:3011:30Cắt điện TBA UB Đồng Tiến lộ 373E22.3.Thôn Phiếm xã Đồng Tiến huyện Bắc Quang.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang khu vực Hà giang thí nghiệm MBA, đo điện trở tiếp địa TBA, thí nghiệm dầu cách điện MBA. ĐL Bắc Quang kết hợp cân pha phụ tải đường dây 0,4kV.
Điện lực Bắc Quang9:3011:30Cắt điện TBA Thôn Châng lộ 373E22.3.Thôn Châng xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang khu vực Hà giang thí nghiệm MBA, đo điện trở tiếp địa TBA, thí nghiệm dầu cách điện MBA. ĐL Bắc Quang kết hợp cân pha phụ tải đường dây 0,4kV.
Điện lực Bắc Quang13:0015:00Cắt điện TBA Thôn Cuôm lộ 373E22.3.Thôn Cuôm xã Đồng tiến huyện Bắc Quang.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang khu vực Hà giang thí nghiệm MBA, đo điện trở tiếp địa TBA, thí nghiệm dầu cách điện MBA. ĐL Bắc Quang kết hợp cân pha phụ tải đường dây 0,4kV.
Điện lực Bắc Quang13:0015:00Cắt điện TBA Đồng Tâm 2 lộ 373E22.3.Thôn Trung Tâm xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang khu vực Hà giang thí nghiệm MBA, đo điện trở tiếp địa TBA, thí nghiệm dầu cách điện MBA. ĐL Bắc Quang kết hợp cân pha phụ tải đường dây 0,4kV.
Điện lực Bắc Quang15:3017:30Cắt điện TBA Thôn Buột lộ 373E22.3.Thôn Buột xã Đồng tiến huyện Bắc Quang.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang khu vực Hà giang thí nghiệm MBA, đo điện trở tiếp địa TBA, thí nghiệm dầu cách điện MBA. ĐL Bắc Quang kết hợp cân pha phụ tải đường dây 0,4kV.
Điện lực Bắc Quang15:3017:30Cắt điện TBA Thôn Thượng lộ 373E22.3.Thôn Trung Tâm xã Đồng Tâm huyện Bắc Quang.Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tuyên Quang khu vực Hà giang thí nghiệm MBA, đo điện trở tiếp địa TBA, thí nghiệm dầu cách điện MBA. ĐL Bắc Quang kết hợp cân pha phụ tải đường dây 0,4kV.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:0014:00Cắt điện đoạn đường dây 22kV từ sau DCL Hoàng Lỳ Pả lộ 471 E22.1.Thôn Hoàng Lỳ Pả Xã Phong Quang huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.Công ty Tân Minh thi công: - Lắp đặt CSV thông minh tại VT 57 nhánh rẽ Hoàng Lỳ Pả lộ 471 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:0014:00Cắt điện đoạn đường dây 22kV từ sau DCL Cao Bành lộ 472 E22.1.Thôn Cao Bành xã Phương Thiện thành phố Hà Giang.Công ty Tân Minh thi công: - Lắp đặt CSV thông minh tại VT 17 nhánh rẽ Cao Bành lộ 472 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:0015:00Cắt điện đoạn đường dây 22kV từ sau DCL Bản Dâng lộ 472 E22.1.Thôn Bản Dâng xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.Công ty Tân Minh thi công: - Lắp đặt CSV thông minh tại VT 21 nhánh rẽ Bản Dâng lộ 472 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:0015:00Cắt điện đoạn đường dây 22kV từ sau DCL Lùng Tao lộ 472 E22.1.Thôn Lùng Tao xã Cao Bồ huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.Công ty Tân Minh thi công: - Lắp đặt CSV thông minh tại VT 37 nhánh rẽ Bản Dâng lộ 472 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang8:0011:00Cắt điện lộ 1 TBA Phạm Ngọc Thạch lộ 474 E22.1.Tổ 07, 12 phường Minh Khai thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công tháo hạ cột VT 42 cũ, di chuyển hòm hộp công tơ, cáp lưới sang cột mới dựng.
Điện lực Quản Bạ7:3014:00Cắt điện TBA Đông Hà lộ 372E22.1.Trung tâm xã Đông Hà huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang.ĐL Quản Bạ bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2019.
Điện lực Đồng Văn5:006:00- Cắt Điện đường dây 35kV Từ Sau DCL Xín Cái đến Thượng Phùng lộ 377E22.7.* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm : - Xã Xín Cái, Xã Thượng Phùng, Xã Sơn Vĩ.- Để công ty TNHH 1 TV Tân Minh Hà Giang. Tháo Tách Lèo tại VT 123 NR Xín Cái.
Điện lực Đồng Văn6:0017:00- Cắt Điện đường dây 35kV Từ Sau lèo VT 123 ( Đã Tách ) đến trước DCL Thượng Phùng lộ 377E22.7.* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm : - Xã Xín Cái, Xã Thượng Phùng, Xã Sơn Vĩ.- Để công ty TNHH 1 TV Tân Minh Hà Giang. Thay dây dẫn xà sứ cách điện và phụ kiện đường dây 35kV từ VT 124 đến 138 NR Xín Cái.
Điện lực Đồng Văn17:0018:00- Cắt Điện đường dây 35kV Từ Sau DCL Xín Cái đến Thượng Phùng lộ 377E22.7.* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm : - Xã Xín Cái, Xã Thượng Phùng, Xã Sơn Vĩ.- Để công ty TNHH 1 TV Tân Minh Hà Giang. Đấu nối lại Lèo tại VT 123 NR Xín Cái.
04/06/2019Điện lực Đồng Văn6:0017:30- Cắt điện đường dây 35 kV Nhnahs rẽ Pả Vi - Xín Cái Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm : - Xã Xín Cái, Xã Thượng Phùng, Xã Sơn Vĩ.- Để Cồng ty TNHH 1TV Tân Minh - Hà Giang , thay dân dẫn, xà, sứ cách điện và phụ kiện ĐZ 35 kV từ VT 78-87 ( Nhánh rẽ Xín Cái).
Điện lực Yên Minh6:3015:00- Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Mậu Long thuộc lộ 377 E22.7.Toàn bộ khách hàng xã Mậu Long.- Để ĐL Yên Minh Bảo dưỡng định kỳ đường dây 35kV nhánh rẽ Mậu Long thuộc lộ 377 E22.7.
Điện lực Quản Bạ7:3014:00Cắt điện TBA Sang Phàng lộ 372E22.1.Thôn Sang Phang xã Đông Hà huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang.ĐL Quản Bạ bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2019.
Điện lực Thành phố Hà Giang5:0010:00Cắt điện đường dây 35kV từ E22.1 đến DCL 175 lộ 372 E22.1.Xã Minh Tân, Tùng Bá, Thuận Hòa huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.Công ty Tân Minh thi công: - Lắp đặt CSV thông minh tại VT 06 nhánh rẽ Bản Phố lộ 372 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:0014:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ sau DCL Bản Ngày lộ 372 E22.1.Thôn Bắc Xum, Bản Ngày xã Minh Tân huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.Công ty Tân Minh thi công: - Lắp đặt CSV thông minh tại VT 02-2 nhánh rẽ Bản Ngày lộ 372 E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:0015:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ sau DCL Bản Hình lộ 372 E22.1.Thôn Bản Hình xã Minh Tân huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.Công ty Tân Minh thi công: - Lắp đặt CSV thông minh tại VT 16 nhánh rẽ Bản Hình lộ 372 E22.1.
Điện lực Xín Mần7:309:30Cắt điện TBA Km 26 xã Thèn Phàng (Cắt DCL đầu TBA)lộ 375 E 22. 36.Toàn bộ KH sử dụng điện tại thôn Km 26, Km 30 xã Thèn Phàng.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2019.
Điện lực Xín Mần7:309:30Cắt điện TBA Pố Hà xã Trung Thịnh (Cắt FCO đầu TBA).Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại thôn, Pố Hà 1, Pố Hà 2, Cốc Đông, xã Trung Thịnh huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2019.
123456

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home