Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Sunday, July 22, 2018
A critical error has occurred.
Value cannot be null. Parameter name: String

 


Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Chính, Trần Mạnh Hùng (Văn phòng Công ty); Vũ Tiến Minh (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Phạm Trung Dũng, Chu Mạnh Hùng (Phòng Kỹ thuật); Hoàng Thị Thùy Dương, Hoàng Thị Huyền, Phạm Thị Loan, Lê Thị Lan Hương (Phòng Tài chính kế toán); Đỗ Văn Thắng (Phòng An toàn); Lê Trung Kiên, Đỗ Minh Chính, Bùi Khắc Hùng, Phạm Quốc Trung, Trần Văn Nhã (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Hoàng Văn Bông, Nguyễn Xuân Đuyến (Phân xưởng Xây lắp điện); Nông Huy Túc, Vũ Đức Thắng, Cam Thanh Thiệp, Dương Thái Hà, Nguyễn Văn Kỳ, Đinh Xuân Thắng, (Điện lực TP Hà Giang); Phan Kim Cương, Hoàng Trung Dũng, Nguyễn Tất Thành, Lê Tiến Hà, Đỗ Ngọc Điền, Tráng Thị Hoa (Điện lực Bắc Quang); Nguyễn Văn Nam, Phạm Thị Hương Giang, Nông Thị Hà (Điện lực Bắc Mê); Hoàng Việt Dũng, Phạm Anh Tuấn, (Điện lực Quản Bạ); Phạm Khánh Tùng, Vũ Minh Trọng, Nông Bích Thịnh (Điện lực Đồng Văn); Lục Văn Tái (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Hữu Chiến, Nguyễn Như Quỳnh, Vũ Anh Tuyên (Điện lực Hoàng Su Phì); Phạm Ngọc Hùng, Đoàn Kim Vân, Nguyễn Ngọc Bẩy, Lừu Văn Nam, Phạm Minh Tiến (Điện lực Xín Mần); Sầm Văn Chắt, Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Văn Thắng, Phùng Thị Nguyệt (Điện lực Quang Bình).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Top  |  Home