Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, April 19, 2021
Thông tin Đầu tư
Khởi công công trình lắp đặt Máy biến áp T2 Trạm 110kV Sông Chảy
Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực - Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Hà Giang cùng Đơn vị tư vấn thiết kế - Xí nghiệp tư vấn - Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và Nhà thầu thi công - Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin(AIT) tổ chức Lễ khởi công công trình Lắp đặt Máy biến áp (MBA) T2 Trạm biến áp 110kV Sông Chảy.
02/11/2020 13:57
Dự án Mua sắm thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác tìm sự cố đường dây năm 2019
Mua sắm thiết bị bay khong người lái(UAV) phục vụ công tác tìm sự cố đường dây năm 2019
31/08/2019 22:19
Top  |  Home