Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, December 9, 2019
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm
Hoạt động Đảng-Đoàn thể
26/07/2019 18:39
Trao tiền ủng hộ giúp đỡ đồng chí Cam Nhật Lệ ĐL TP Hà Giang
Giúp đỡ đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
08/03/2019 14:40
Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018
Công đoàn Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018
22/01/2019 16:00
Chủ tịch Công đoàn EVN đến thăm và làm việc tại PC Hà Giang
Chủ tịch Công đoàn EVN đến thăm và làm việc tại PC Hà Giang
16/01/2019 15:59
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng
07/12/2018 16:35
Giúp đỡ đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
GIÚP ĐỠ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
23/11/2018 10:33
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm
Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
19/10/2018 10:32
TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CBCNV – NÉT ĐẸP TRONG VIỆC THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Hoạt động Đảng - Đoàn thể
17/04/2018 14:56
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng và cập nhật kiến thức mới
Đảng - Đoàn thể
26/01/2018 10:27
ĐẠI HỘI CHI BỘ TỔ CHỨC – THANH TRA
Đảng-Đoàn thể
07/11/2017 15:10
123
Top  |  Home