Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, February 17, 2020
Văn Bản Pháp Quy
Quy định cung cấp các dịch vụ điện, áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Ngày 15 tháng 5 năm 2017, Tập đoàn Điện lực Viêt Nam có quyết định số: 505/QĐ-EVN, về việc ban hành quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
15/05/2019 09:41
Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở
Một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện)
20/07/2018 15:21
Công ty Điện lực Hà Giang ban hành đơn giá nhân công cho các dịch vụ - Áp dụng từ 15/8/2017
Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nỗ lực cải cách thủ tục nội bộ nhằm minh bạch, công khai các dịch vụ đến khách hàng. Công ty Điện lực Hà Giang đã ban hành đơn giá nhân công cho các dịch vụ:
08/09/2017 09:23
Công ty Điện lực Hà Giang ban hành đơn giá nhân công cho các dịch vụ - Áp dụng từ 22/3/2016
Để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nỗ lực cải cách thủ tục nội bộ nhằm minh bạch, công khai các dịch vụ đến khách hàng. Công ty Điện lực Hà Giang ban hành đơn giá nhân công cho các dịch vụ
13/04/2017 08:35
Một số văn bản về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực từ 1/6/2014
Thực hiện Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá điện và Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 quy định về giá bán điện, trên cơ sở đó ngành điện triển khai thực hiện giá bán điện mới từ ngày 01/6/2014.
05/06/2014 16:06
THÔNG TƯ SỐ 31/2011-TT-BTC, NGÀY 19/08/2011. QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN ĐIỆN THEO THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CƠ BẢN
THÔNG TƯ SỐ 31/2011-TT-BTC, NGÀY 19/08/2011. QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN ĐIỆN THEO THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CƠ BẢN
30/08/2013 15:47
Quyết định số: 269/QĐ-TTg, ngày 23/02/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về Giá bán điện năm 2011
Quyết định số: 269/QĐ-TTg, ngày 23/02/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về Giá bán điện năm 2011
30/08/2013 15:41
Quyết định số: 268/QĐ-TTg, ngày 23/02/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về Giá bán lẻ điện
Quyết định số: 268/QĐ-TTg, ngày 23/02/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về Giá bán lẻ điện
30/08/2013 15:37
Quyết định số: 24/2011/QĐ-TTg, ngày 15/04/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ. V/v Điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường
Quyết định số: 24/2011/QĐ-TTg, ngày 15/04/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ. V/v Điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường
30/08/2013 15:30
Thông tư Số : 07/2006/TT-BCN. V/v Hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng
Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, ngày 27/10/2006 Bộ Công nghiệp có thông tư hướng dẫn thực hiện mua, bán công suất phản kháng quy định tại Điều 9 Nghị định số 105/2005/NĐ-CP như sau:
30/08/2013 14:59
12
Top  |  Home