Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Thursday, September 24, 2020
Thông Tin Dịch Vụ
Hưỡng dẫn tra cứu hóa đơn tiền điện điện tử
Quý khách hàng truy cập website: http://npccskh.npc.com.vn (Lưu ý: Viết đúng và đủ) Quý khách thực hiện đăng ký tài khoản (Lưu ý: Đăng ký tài khoản thành công và đăng nhập vào hệ thống thì Quý khách hàng mới có thể sử sụng dịch vụ tra cứu hóa đơn cũng như các dịch vụ khác của ngành điện có trên website này).
26/01/2015 15:43
Khoảng hơn 10.000 tỷ đồng để hạ ngầm đường điện
Tổng Công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất Đề án "Ngầm hóa lưới điện thành phố Hồ Chí Minh" để trình Ủy ban nhân dân thành phố vào cuối tháng 11.
31/03/2011 02:30
Top  |  Home