Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Friday, April 19, 2019
KD Điện Năng
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ BÌNH QUÂN VÀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN
Ngày 20/03/2019, Bộ Công Thương đã ra quyết định số: 648/QĐ-BCT , V/v Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.
21/03/2019 08:47
LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ - CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG
Lịch ghi chỉ số công tơ trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Công ty Điện lực hà Giang quản lý.
12/03/2019 09:47
THÔNG TƯ 25/2018/TT-BCT: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.
09/11/2018 11:36
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp
07/05/2015 09:04
MỘT SỐ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KHI TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Để có thể xem hoặc tải hóa đơn điện tử từ mạng internet, các yêu cầu về máy tính của chúng tôi là gì?
26/01/2015 14:36
Top  |  Home