Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Wednesday, August 21, 2019

 


Sinh Nhật Tháng 8: Nguyễn Khắc Ngừng, Lê Ngọc Gia (Văn phòng Công ty); Nguyễn Thanh Liêm (Phòng Công nghệ thông tin); Nguyễn Tuấn Ninh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Hoàng Dương, Vũ Thu Hà (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Văn Chiến (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Lê Viết Huyên (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm Hà Sơn (Phòng An toàn); Mai Thị Thu Huyền (Phòng Thanh tra Pháp chế); Lê Tiến Nhuận (Phòng Kế hoạch vật tư); Ngô Đức Nghĩa (Phòng Kỹ thuật); Nguyễn Trọng Sơn, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thuý, Trần Bình Trọng, Hoàng Thị Cam, Đỗ Thị Hồng Thuý, Đặng Thị Thu Hà, Ngô Thị Hoa Vân, Nguyễn Xuân Hà, Vũ Thị Thu, Cam Anh Đức, Nguyễn Quốc Hoàng, Lê Thanh Nam, Đỗ Minh Viện, Trần Thị Thuỷ (Điện lực TP Hà Giang); Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thu, (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Viết Vỹ, Nguyễn Trịnh Hiểu, Nguyễn Đức Minh, Đoàn Văn Trung (Điện lực Bắc Quang); Lục Văn Điểm, Đỗ Minh Tân (Điện lực Bắc Mê); Bùi Quốc Tuấn (Điện lực Quản Bạ); Hoàng Văn Thấm, Bùi Thị Kim Dung, Bùi Xuân Hùng (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Quang Xuyên, Dương Đại Văn, Chu Ngọc Tú, Ngô Quang Khánh (Điện lực Đồng Văn); Mai Văn Phúc, Nguyễn Khắc Hải, Triệu Lao Lũ (Điện lực Hoàng Su Phì); Trần văn Cảnh, Hoàng Văn Dự (Điện lực Xín Mần); Hoàng Văn Toán, Nguyễn Tuấn Khanh, Hoàng Văn Huy (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật Tháng 8: Nguyễn Khắc Ngừng, Lê Ngọc Gia (Văn phòng Công ty); Nguyễn Thanh Liêm (Phòng Công nghệ thông tin); Nguyễn Tuấn Ninh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Hoàng Dương, Vũ Thu Hà (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Văn Chiến (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Lê Viết Huyên (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm Hà Sơn (Phòng An toàn); Mai Thị Thu Huyền (Phòng Thanh tra Pháp chế); Lê Tiến Nhuận (Phòng Kế hoạch vật tư); Ngô Đức Nghĩa (Phòng Kỹ thuật); Nguyễn Trọng Sơn, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thuý, Trần Bình Trọng, Hoàng Thị Cam, Đỗ Thị Hồng Thuý, Đặng Thị Thu Hà, Ngô Thị Hoa Vân, Nguyễn Xuân Hà, Vũ Thị Thu, Cam Anh Đức, Nguyễn Quốc Hoàng, Lê Thanh Nam, Đỗ Minh Viện, Trần Thị Thuỷ (Điện lực TP Hà Giang); Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thu, (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Viết Vỹ, Nguyễn Trịnh Hiểu, Nguyễn Đức Minh, Đoàn Văn Trung (Điện lực Bắc Quang); Lục Văn Điểm, Đỗ Minh Tân (Điện lực Bắc Mê); Bùi Quốc Tuấn (Điện lực Quản Bạ); Hoàng Văn Thấm, Bùi Thị Kim Dung, Bùi Xuân Hùng (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Quang Xuyên, Dương Đại Văn, Chu Ngọc Tú, Ngô Quang Khánh (Điện lực Đồng Văn); Mai Văn Phúc, Nguyễn Khắc Hải, Triệu Lao Lũ (Điện lực Hoàng Su Phì); Trần văn Cảnh, Hoàng Văn Dự (Điện lực Xín Mần); Hoàng Văn Toán, Nguyễn Tuấn Khanh, Hoàng Văn Huy (Điện lực Quang Bình).  
 
PC Hà Giang phát động Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" Giao hữu bóng đá giữa Công ty Điện lực Hà Giang và Công ty Điện lực Đông Anh
Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm điện tại các khu dân cư, đặc biệt là tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức, tạo thói quen cho mỗi tập thể, cá nhân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, qua đó tuyên truyền, vận động trong nhân dân và toàn xã hội cùng chung tay với ngành điện giảm bớt khó khăn trong việc cung cấp điện phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và đời sống sinh hoạt của người dân tỉnh Hà Giang nói chung. Giao hữu bóng đá giữa Công ty Điện lực Hà Giang và Công ty Điện lực Đông Anh
Top  |  Home