Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Tuesday, August 4, 2020

 


Sinh Nhật: Sầm Thu Hà, Nguyễn Kiên Cường (Văn phòng Công ty); Nguyễn Đức Hoàng (Phòng An toàn); Hoàng Đình Bình, Hà Ngọc Hòa (Phòng Điều độ); Nguyễn Hữu Hùng (Phòng Kế hoạch vật tư); Vũ Thị Minh Phương, Hà Văn Hùng, Trần Thu Trang, Phạm Anh Tuấn; Đinh Quang Hiệu, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Anh Tú; Hoàng Xuân Hiệu, Lý Thị Lương, Lại Thị Mừng, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Văn Quang (Điện lực TP Hà Giang); Chu Anh Dũng, Nguyễn Văn Hồng, Lê Văn Khứa, U Văn Định, Đào Thị Tuấn Khanh, Sái Thị Lựu (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Văn Tiếp, Phan Thị Ngân, Hoàng Thị Thuận, Hoàng Quốc Dương (Điện lực Bắc Quang); Phạm Thị Thanh Huyền (Điện lực Bắc Mê); Phạm Đức Tăng (Điện lực Quản Bạ); Trần Quốc Huy, Trần Hồng Long, Trần thị Phúc (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Xuân Thao, Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Đức Trung (Điện lực Đồng Văn); Nguyễn Tiến Dũng A, Lộc Văn Dự (Điện lực Hoàng Su Phì); Hoàng Minh Tuấn, Hoàng Văn Tuân, Nguyễn Thị Dậu (Điện lực Xín Mần); Trần Nam Hà, Phạm Thị Nguyệt, Hoàng Hữu Tình, Mai Huy Cận, Hoàng Thị Hồng Nhung, Lộc Văn Trực (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật: Sầm Thu Hà, Nguyễn Kiên Cường (Văn phòng Công ty); Nguyễn Đức Hoàng (Phòng An toàn); Hoàng Đình Bình, Hà Ngọc Hòa (Phòng Điều độ); Nguyễn Hữu Hùng (Phòng Kế hoạch vật tư); Vũ Thị Minh Phương, Hà Văn Hùng, Trần Thu Trang, Phạm Anh Tuấn; Đinh Quang Hiệu, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Anh Tú; Hoàng Xuân Hiệu, Lý Thị Lương, Lại Thị Mừng, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Văn Quang (Điện lực TP Hà Giang); Chu Anh Dũng, Nguyễn Văn Hồng, Lê Văn Khứa, U Văn Định, Đào Thị Tuấn Khanh, Sái Thị Lựu (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Văn Tiếp, Phan Thị Ngân, Hoàng Thị Thuận, Hoàng Quốc Dương (Điện lực Bắc Quang); Phạm Thị Thanh Huyền (Điện lực Bắc Mê); Phạm Đức Tăng (Điện lực Quản Bạ); Trần Quốc Huy, Trần Hồng Long, Trần thị Phúc (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Xuân Thao, Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Đức Trung (Điện lực Đồng Văn); Nguyễn Tiến Dũng A, Lộc Văn Dự (Điện lực Hoàng Su Phì); Hoàng Minh Tuấn, Hoàng Văn Tuân, Nguyễn Thị Dậu (Điện lực Xín Mần); Trần Nam Hà, Phạm Thị Nguyệt, Hoàng Hữu Tình, Mai Huy Cận, Hoàng Thị Hồng Nhung, Lộc Văn Trực (Điện lực Quang Bình).  
 
Top  |  Home