Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, December 17, 2018
 
Chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 
22/12/2017 15:21

               Ngày 12/12/2017, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có Chỉ thị số: 5440/CT-EVNNPC về việc thực hiện Chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với nội dung “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

Căn cứ Chỉ thị của Tổng Công ty, Công ty Điện lực Hà Giang phổ biến đến toàn thể cán bộ CNV trong toàn Công ty thực hiện hưởng ứng theo chủ đề năm 2018 của Tập đoàn với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng sự phát triển của Công ty, của Tổng Công ty và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phấn đấu góp phần xây dựng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thành Tổng Công ty hàng đầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với bộ máy tổ chức hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn, trình độ quản lý, quản trị tiên tiến, trở thành doanh nghiệp có tính cạnh tranh cao khi hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

 

 

Theo Phòng TC&NS Công ty
315 lượt xem.
Các tin khác :
Top  |  Home