Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Thursday, January 18, 2018
 
Chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
 
22/12/2017 15:21

               Ngày 12/12/2017, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có Chỉ thị số: 5440/CT-EVNNPC về việc thực hiện Chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với nội dung “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.

Căn cứ Chỉ thị của Tổng Công ty, Công ty Điện lực Hà Giang phổ biến đến toàn thể cán bộ CNV trong toàn Công ty thực hiện hưởng ứng theo chủ đề năm 2018 của Tập đoàn với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng sự phát triển của Công ty, của Tổng Công ty và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Phấn đấu góp phần xây dựng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thành Tổng Công ty hàng đầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, với bộ máy tổ chức hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn, trình độ quản lý, quản trị tiên tiến, trở thành doanh nghiệp có tính cạnh tranh cao khi hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam.

 

 

Theo Phòng TC&NS Công ty
51 lượt xem.
Các tin khác :
PC Hà Giang thực hiện “Tháng tri ân khách hàng” - Sáng ngời Văn hóa doanh nghiệp (25/12)
Công ty Điện lực Hà Giang: Tri ân khách hàng năm 2017. (13/12)
Biểu giá điện áp dụng từ ngày 01/12/2017 (01/12)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC TĂNG GIÁ ĐIỆN (30/11)
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG THÍ NGHIỆM ĐIỆN NHIỀM KỲ 2017-2020 (16/11)
Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2017 (30/10)
Điện lực Vị Xuyên với công tác Văn hóa doanh nghiệp (19/10)
PC Hà Giang đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa bão (25/09)
Hội thi Cán bộ an toàn giỏi Công ty Điện lực Hà Giang năm 2017 (23/09)
Công ty Điện lực Hà Giang Diễn tập an toàn năm 2017 (30/08)
PC Hà Giang thực hiện “Tháng tri ân khách hàng” - Sáng ngời Văn hóa doanh nghiệp PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỔ CHỨC DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Thực hiện Chỉ thị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công văn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc Triển khai các hoạt động trong “Tháng tri ân khách hàng” năm 2017, Công ty Điện lực Hà Giang triển khai, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các phòng liên quan thực hiện Tháng tri ân khách hàng một cách hiệu quả, thiết thực mang lại niềm vui, sức lan tỏa trong cộng đồng. Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện. tổ chức diễn tập theo Phương án với tình huống khắc phục sự cố cắt 373 Vĩnh Hảo thuộc lộ 373 E22.3.
Top  |  Home