Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Tuesday, July 7, 2020

PC Hà Giang với Văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa An toàn Bản tin EVNNPC số 58 - Tháng 6/2020
Năm 2020 được coi là năm bản lề trong kế hoạch mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện giai đoạn chiến lược 2021-2025, một giai đoạn có nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn, thách thức. Xác định nhiệm vụ xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty, Công ty Điện lực Hà Giang đã triển khai thực hiện theo kế hoạch, định hướng của Tổng Công ty một cách đồng bộ với nhiều sự đổi mới về phương thức hoạt động, thực sự đi vào chiều sâu và thực chất. Tiếp tục huy động tối đa các nguồn điện than, khí để đảm bảo cung cấp điện trong cao điểm nắng nóng
 


Sinh Nhật: Sầm Thu Hà, Nguyễn Kiên Cường (Văn phòng Công ty); Nguyễn Đức Hoàng (Phòng An toàn); Hoàng Đình Bình, Hà Ngọc Hòa (Phòng Điều độ); Nguyễn Hữu Hùng (Phòng Kế hoạch vật tư); Vũ Thị Minh Phương, Hà Văn Hùng, Trần Thu Trang, Phạm Anh Tuấn; Đinh Quang Hiệu, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Anh Tú; Hoàng Xuân Hiệu, Lý Thị Lương, Lại Thị Mừng, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Văn Quang (Điện lực TP Hà Giang); Chu Anh Dũng, Nguyễn Văn Hồng, Lê Văn Khứa, U Văn Định, Đào Thị Tuấn Khanh, Sái Thị Lựu (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Văn Tiếp, Phan Thị Ngân, Hoàng Thị Thuận, Hoàng Quốc Dương (Điện lực Bắc Quang); Phạm Thị Thanh Huyền (Điện lực Bắc Mê); Phạm Đức Tăng (Điện lực Quản Bạ); Trần Quốc Huy, Trần Hồng Long, Trần thị Phúc (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Xuân Thao, Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Đức Trung (Điện lực Đồng Văn); Nguyễn Tiến Dũng A, Lộc Văn Dự (Điện lực Hoàng Su Phì); Hoàng Minh Tuấn, Hoàng Văn Tuân, Nguyễn Thị Dậu (Điện lực Xín Mần); Trần Nam Hà, Phạm Thị Nguyệt, Hoàng Hữu Tình, Mai Huy Cận, Hoàng Thị Hồng Nhung, Lộc Văn Trực (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật: Sầm Thu Hà, Nguyễn Kiên Cường (Văn phòng Công ty); Nguyễn Đức Hoàng (Phòng An toàn); Hoàng Đình Bình, Hà Ngọc Hòa (Phòng Điều độ); Nguyễn Hữu Hùng (Phòng Kế hoạch vật tư); Vũ Thị Minh Phương, Hà Văn Hùng, Trần Thu Trang, Phạm Anh Tuấn; Đinh Quang Hiệu, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Anh Tú; Hoàng Xuân Hiệu, Lý Thị Lương, Lại Thị Mừng, Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Văn Quang (Điện lực TP Hà Giang); Chu Anh Dũng, Nguyễn Văn Hồng, Lê Văn Khứa, U Văn Định, Đào Thị Tuấn Khanh, Sái Thị Lựu (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Văn Tiếp, Phan Thị Ngân, Hoàng Thị Thuận, Hoàng Quốc Dương (Điện lực Bắc Quang); Phạm Thị Thanh Huyền (Điện lực Bắc Mê); Phạm Đức Tăng (Điện lực Quản Bạ); Trần Quốc Huy, Trần Hồng Long, Trần thị Phúc (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Xuân Thao, Phạm Văn Hoàn, Nguyễn Đức Trung (Điện lực Đồng Văn); Nguyễn Tiến Dũng A, Lộc Văn Dự (Điện lực Hoàng Su Phì); Hoàng Minh Tuấn, Hoàng Văn Tuân, Nguyễn Thị Dậu (Điện lực Xín Mần); Trần Nam Hà, Phạm Thị Nguyệt, Hoàng Hữu Tình, Mai Huy Cận, Hoàng Thị Hồng Nhung, Lộc Văn Trực (Điện lực Quang Bình).  
 
Top  |  Home