Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Wednesday, August 21, 2019
 
Phòng thí nghiệm thuộc Công ty Điện lực Hà Giang được mang số hiệu VILAS 1176
 
04/01/2019 15:32

            Ngày 24 tháng 12 năm 2018 Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA - Bureau of Accreditation Vietnam) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định và Chứng chỉ công nhận phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2005 cho Phòng thí nghiệm thuộc Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện- Công ty Điện lực Hà Giang. Phòng thí nghiệm được mang mã số VILAS 1176 ứng với được công nhận 58 phép thử về điện, 02 phép thử về hóa (Dầu cách điện) . Đây là một trong những thành công, một kết quả của sự nỗ lực phấn đấu một năm qua của cán bộ công nhân Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện nói riêng và của Công ty Điện lực Hà Giang nói chung. Ban Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang đã rất quan tâm đến phát triển Phòng Thí nghiệm: nâng cấp cơ sở hạ tầng; đầu tư trang thiết bị hiện đại; đào tạo xây dựng đội ngũ nhân viên nắm vững phương pháp (thử nghiệm/hiệu chuẩn), thao tác thành thạo, biết tích luỹ kinh nghiệm và vươn lên nắm bắt, sử dụng các phép thử tiên tiến. Việc lựa chọn, áp dụng các tiêu chuẩn (về phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn) cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và lĩnh vực thử nghiệm.

             Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn quốc tế quy định chuẩn mực cho các phòng thử nghiệm. Các đơn vị được công nhận phù hợp tiêu chuẩn phải được đánh giá và chứng tỏ đã xây dựng và áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng  theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Các phòng thử nghiệm phải có đầy đủ trang thiết bị tiêu chuẩn, được quản lý tốt, được bảo dưỡng tốt và có điều kiện môi trường tuân thủ các qui định. Việc quản lý chất thử phải được tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt, phương pháp thử nghiệm phải được lựa chọn phù hợp. Các điều kiện hiệu lực phân tích được xác định rõ, phê duyệt và áp dụng chuyên nghiệp. Chất lượng kết quả thử nghiệm được đảm bảo  thông qua chương trình kiểm soát chất lượng và kết quả thử nghiệm được lưu hành trong toàn quốc.

     

 

       Thử nghiệm Ap to mat tại phòng thí nghiệm

                   VILAS là hệ thống công nhận phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn của Việt Nam, VILAS là một trong những chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA - Bureau of Accreditation Vietnam, BoA là thành viên MRA của các tổ chức công nhận khu vực và Quốc tế APLAC, ILAC, tham gia các hoạt động trong các tổ chức ILAC, APLAC và PAC). Các chứng chỉ của Văn phòng Công nhận chất lượng được các tổ chức công nhận thành viên trên thế giới  thừa nhận. Phiếu kết quả thử nghiệm của đơn vị được công nhận có thể được sử dụng logo của BoA cùng với logo của tổ chức quốc tế về phòng thí nghiệm ILAC để khẳng định kết quả đáng tin cậy của đơn vị đó đưa ra.

  

 Thử nghiệm máy biến áp tại Phân xưởng

 

      Thử nghiệm thiết bị điện tại Nhà máy thủy điện

            Với kết quả vinh dự như trên, cán bộ công nhân Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm còn cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa trong việc tiếp tục duy tri Phòng thủ nghiệm đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 17025:2005.

                                             Trần Cao Luân- Phân xưởng SC-TN điện

 

 

 

 

185 lượt xem.
Các tin khác :
Top  |  Home