Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Wednesday, August 21, 2019
 
Đại hội đại biểu Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang
 
29/07/2019 15:34

 

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-HATVSLĐVN ngày 25/4/2019 của Hội Khoa học kỹ thuật ATVSLĐ Việt Nam về việc “Công nhận Liên chi hội ATVSLĐ Điện lực miền Bắc”. Thực hiện công văn số 2709/EVNNPC-AT ngày 02/7/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc “Tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội ATVSLĐ các đơn vị thành viên”. Ngày 26/7/2019, Công ty Điện lực Hà Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024.  

Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang là một tổ chức quần chúng tự nguyện của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Mục đích của Chi hội là tập hợp, đoàn kết lực lượng nhằm phát huy vai trò của người làm công tác quản lý và đội ngũ những người làm công tác ATVSLĐ phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty Điện lực Hà Giang nói riêng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung. Chi hội tổ chức theo nguyên tắc đoàn kết dân chủ, khoa học, hoạt động theo Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật ATVSLĐ Việt Nam, Liên Chi hội ATVSLĐ Điện lực miền Bắc. Theo đó, Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, phối hợp hoạt động của các hội viên nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác ATVSLĐ; tổ chức thông tin, tuyên truyền, trao đổi nghiệp vụ, phổ biến kiến thức và huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trong lĩnh vực ATVSLĐ; tham gia góp ý kiến cho các cấp ngành về những chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp về ATVSLĐ trên địa bàn quản lý; hợp tác chặt chẽ với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các tổ chức xã hội, các cấp, ngành thực hiện các nội dung liên quan tới công tác ATVSLĐ; trao đổi kinh nghiệm với các Chi hội các Công ty Điện lực của tỉnh khác về lĩnh vực ATVSLĐ...

Đại hội đại biểu Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang lần thứ nhất đã bầu 17 đại biểu tham gia Ban Chấp hành; Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra. Tính đến thời điểm tiến hành Đại hội, Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang có tổng số 113 thành viên là lãnh đạo Công ty, các cán bộ chuyên viên an toàn của các đơn vị trực thuộc.

Việc ra mắt và đi vào hoạt động Chi hội ATVSLĐ sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Công ty Điện lực Hà Giang.

 Ban Chấp hành Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang

ra mắt Đại hội

 

Theo Phạm Ngọc Thắng-Văn phòng Công đoàn
43 lượt xem.
Các tin khác :
Top  |  Home