Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Tuesday, July 7, 2020
 
Đại hội đại biểu Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang
 
29/07/2019 15:34

 

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-HATVSLĐVN ngày 25/4/2019 của Hội Khoa học kỹ thuật ATVSLĐ Việt Nam về việc “Công nhận Liên chi hội ATVSLĐ Điện lực miền Bắc”. Thực hiện công văn số 2709/EVNNPC-AT ngày 02/7/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc “Tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội ATVSLĐ các đơn vị thành viên”. Ngày 26/7/2019, Công ty Điện lực Hà Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu Chi hội an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024.  

Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang là một tổ chức quần chúng tự nguyện của cán bộ công nhân viên trong Công ty. Mục đích của Chi hội là tập hợp, đoàn kết lực lượng nhằm phát huy vai trò của người làm công tác quản lý và đội ngũ những người làm công tác ATVSLĐ phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty Điện lực Hà Giang nói riêng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung. Chi hội tổ chức theo nguyên tắc đoàn kết dân chủ, khoa học, hoạt động theo Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật ATVSLĐ Việt Nam, Liên Chi hội ATVSLĐ Điện lực miền Bắc. Theo đó, Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, phối hợp hoạt động của các hội viên nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác ATVSLĐ; tổ chức thông tin, tuyên truyền, trao đổi nghiệp vụ, phổ biến kiến thức và huấn luyện nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trong lĩnh vực ATVSLĐ; tham gia góp ý kiến cho các cấp ngành về những chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp về ATVSLĐ trên địa bàn quản lý; hợp tác chặt chẽ với Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các tổ chức xã hội, các cấp, ngành thực hiện các nội dung liên quan tới công tác ATVSLĐ; trao đổi kinh nghiệm với các Chi hội các Công ty Điện lực của tỉnh khác về lĩnh vực ATVSLĐ...

Đại hội đại biểu Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang lần thứ nhất đã bầu 17 đại biểu tham gia Ban Chấp hành; Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra. Tính đến thời điểm tiến hành Đại hội, Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang có tổng số 113 thành viên là lãnh đạo Công ty, các cán bộ chuyên viên an toàn của các đơn vị trực thuộc.

Việc ra mắt và đi vào hoạt động Chi hội ATVSLĐ sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Công ty Điện lực Hà Giang.

 Ban Chấp hành Chi hội ATVSLĐ Công ty Điện lực Hà Giang

ra mắt Đại hội

 

Theo Phạm Ngọc Thắng-Văn phòng Công đoàn
157 lượt xem.
Các tin khác :
PC Hà Giang với Văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa An toàn (06/07)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty Điện lực Hà Giang (03/07)
Hội nghị công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV tỉnh Hà Giang (26/06)
PC Hà Giang tập huấn công tác truyền thông (13/06)
Văn hóa doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (08/06)
Hội nghị Người lao động Công ty Điện lực Hà Giang năm 2020 (29/05)
Đoàn công tác của EVNNPC làm việc với PC Hà Giang (28/05)
GẮN BIỂN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN XA HÀ GIANG (12/05)
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang làm việc với Công ty Điện lực (06/05)
PC Hà Giang Tổ chức diễn tập 3 trong 1 (04/05)
PC Hà Giang với Văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa An toàn Bản tin EVNNPC số 58 - Tháng 6/2020
Năm 2020 được coi là năm bản lề trong kế hoạch mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện giai đoạn chiến lược 2021-2025, một giai đoạn có nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn, thách thức. Xác định nhiệm vụ xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty, Công ty Điện lực Hà Giang đã triển khai thực hiện theo kế hoạch, định hướng của Tổng Công ty một cách đồng bộ với nhiều sự đổi mới về phương thức hoạt động, thực sự đi vào chiều sâu và thực chất. Tiếp tục huy động tối đa các nguồn điện than, khí để đảm bảo cung cấp điện trong cao điểm nắng nóng
Top  |  Home