Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Thursday, November 26, 2020

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của PC Hà Giang Bản tin EVNNPC số 78 tháng 11 năm 2020
Với chủ đề “ Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm là công tác thực hiện tuân thủ Pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, cùng với thực hiện các chủ trương của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, PC Hà Giang cũng đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 EVN triển khai thực hiện "Tháng tri ân khách hàng"-tháng 11, 12/2020
 


Sinh Nhật: Phạm Ngọc Phúc, Mai Tân Tiến. Nguyễn Công Minh (Văn phòng Công ty); Nguyễn Phạm Mỹ, Trần Anh Tuấn, Trần Thị Hoa (Phòng Công nghệ thông tin); Nguyễn Xuân Giao, Đào Anh Khoa, Nguyễn Việt Tuấn (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Doãn Giang Bình, Hoàng Minh Thắng, Cam Trung Kiên (Phòng Kế hoạch vật tư); Phạm Thị Thu Hà, Lê Phương Uyên (Phòng Tài chính kế toán); Trần Công Tuyên, Nông Thế Hiệp (Phòng Điều độ); Vũ Đức Hà (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm Thị Phương (Phòng Kinh doanh điện năng); Cam Thị Nhật Lệ, Vũ Văn Minh, Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Dương, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thu Nghĩa, Phạm Văn Tình (Điện lực TP Hà Giang); Đoàn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hương, Trần Giang Thái, Bùi Văn Quí, Hoàng Thị Lương (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Thị Mỹ Chinh, Mai Thị Hương, Phạm thị Hiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn thị Tuyết Vân, Lâm Bình Nguyên, Nguyễn Thị Thư, Hoàng Đức Kiên, Hoàng Mạnh Tuấn (Điện lực Bắc Quang); Hoàng Văn Quốc, Nguyễn Mạnh Hùng (Điện lực Bắc Mê); Trần Mạnh Cường, Đàm Quốc Diệt, Trần trung Đông (Điện lực Quản Bạ); Tô Mạnh Trường, Nguyễn Đức Duẩn, Mai Đức Thành (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Thế Quỳnh, Nguyễn Văn Lượng, Thàm Văn Phóng, Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thanh Tiệp, Trần Thanh Lực (Điện lực Đồng Văn); Hoàng Thị Sinh, Hoàng Văn Sinh (Điện lực Hoàng Su Phì); Nông Văn Thắng, Hoàng Văn Thượng, Sằm Đình Chế (Điện lực Xín Mần); Lưu Văn Chung, Nguyễn Bình Dân, Nguyễn Tiến Thi, Đỗ Thị Ngọc Hà (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật: Phạm Ngọc Phúc, Mai Tân Tiến. Nguyễn Công Minh (Văn phòng Công ty); Nguyễn Phạm Mỹ, Trần Anh Tuấn, Trần Thị Hoa (Phòng Công nghệ thông tin); Nguyễn Xuân Giao, Đào Anh Khoa, Nguyễn Việt Tuấn (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Doãn Giang Bình, Hoàng Minh Thắng, Cam Trung Kiên (Phòng Kế hoạch vật tư); Phạm Thị Thu Hà, Lê Phương Uyên (Phòng Tài chính kế toán); Trần Công Tuyên, Nông Thế Hiệp (Phòng Điều độ); Vũ Đức Hà (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm Thị Phương (Phòng Kinh doanh điện năng); Cam Thị Nhật Lệ, Vũ Văn Minh, Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Dương, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thu Nghĩa, Phạm Văn Tình (Điện lực TP Hà Giang); Đoàn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hương, Trần Giang Thái, Bùi Văn Quí, Hoàng Thị Lương (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Thị Mỹ Chinh, Mai Thị Hương, Phạm thị Hiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn thị Tuyết Vân, Lâm Bình Nguyên, Nguyễn Thị Thư, Hoàng Đức Kiên, Hoàng Mạnh Tuấn (Điện lực Bắc Quang); Hoàng Văn Quốc, Nguyễn Mạnh Hùng (Điện lực Bắc Mê); Trần Mạnh Cường, Đàm Quốc Diệt, Trần trung Đông (Điện lực Quản Bạ); Tô Mạnh Trường, Nguyễn Đức Duẩn, Mai Đức Thành (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Thế Quỳnh, Nguyễn Văn Lượng, Thàm Văn Phóng, Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thanh Tiệp, Trần Thanh Lực (Điện lực Đồng Văn); Hoàng Thị Sinh, Hoàng Văn Sinh (Điện lực Hoàng Su Phì); Nông Văn Thắng, Hoàng Văn Thượng, Sằm Đình Chế (Điện lực Xín Mần); Lưu Văn Chung, Nguyễn Bình Dân, Nguyễn Tiến Thi, Đỗ Thị Ngọc Hà (Điện lực Quang Bình).  
 
Khởi công công trình lắp đặt Máy biến áp T2 Trạm 110kV Sông Chảy Thông tư về “Quy định trình tự, điều kiện ngừng, giảm cung cấp điện” và thông tư về “Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại” của Bộ Công Thương.
Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực - Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Hà Giang cùng Đơn vị tư vấn thiết kế - Xí nghiệp tư vấn - Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và Nhà thầu thi công - Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin(AIT) tổ chức Lễ khởi công công trình Lắp đặt Máy biến áp (MBA) T2 Trạm biến áp 110kV Sông Chảy. Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành thông tư 22/2020/TT-BCT“Quyđịnhtrìnhtự, điều kiện ngừng, giảm cung cấp điện” và có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020; Thông tư 23/2020/TT -BCT “Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại”, có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020.
Top  |  Home