Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Thursday, April 2, 2020
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệmvụ năm 2020
 
06/01/2020 11:18

              I, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  NĂM 2019  

Trong năm 2019, Công ty Điện lực Hà Giang đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch do Tổng Công ty giao. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 378 triệu kwh, đạt 94,09% so với kế hoạch giao năm 2019; giá bán điện bình quân đạt 1.879,78 đ/kwh, tăng 135 đ/kwh so với năm 2018; doanh thu tiền điện trên 751 tỷ đồng; tỷ lệ tổn thất điện năng 3,69 %, giảm 0,33 % so với kế hoạch giao.

II, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:

1, Mục tiêu chung:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị của Tỉnh với chất lượng ngày càng cao.

- Thực hiện các dịch vụ khách hàng, tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, thực hiện công tác tối ưu hóa chi phí, đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác văn hóa doanh nghiệp.

          - Thực hiện chủ đề năm 2020 của EVN Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo kế hoạch của Tổng Công ty giao. Năm 2020 Công ty điện lực Hà Giang sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp (ngoài các chỉ tiêu không đạt như : Thương phẩm, năng suất lao động, chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện…) sẽ tập trung vào một số chỉ tiêu được đánh giá là sẽ hoàn thành cụ thể : Chỉ tiêu tiếp cận điện năng phấn đấu đạt 5 ngày, chỉ tiêu tổn thất điện năng đạt ≤ 4,01%, chỉ tiêu quản trị hàng tồn kho giảm 3-5 % …

2, Các chỉ tiêu chính:

- Sản xuất thủy điện:                                  1,45 triệu kWh              

- Điện thương phẩm:                                   396,5 triệu kWh

- Giá bán bình quân (0 VAT):                    1.783 kWh

- Tổn thất điện năng :                                 4,01 %

-  Doanh thu tiền điện :                               741.852 triệu đồng

- Điểm hài lòng của khách hàng:                 8,33 điểm.

- Chỉ số tiếp cận điện năng:                        ≤ 5 ngày làm việc

- Tỷ lệ thu tiền điện:                                   ≥ 99,7% tiền điện phát sinh

- Kế hoạch thay công tơ định kỳ:                25.131 công tơ (Công tơ 1 pha : 24.885 công tơ ; Công tơ 3 pha : 246 công tơ)

- Hoàn thành 100 % kế hoạch SCL, ĐTXD được tổng Công ty giao trong năm 2020.

- Hoàn thành các các chỉ tiêu SXKD, đảm bảo được các hệ số tài chính.

- Hoàn thành trung tâm điều khiển xa không người trực phấn đấu trong năm 2020 đưa vào vận hành 03 TBA/05 TBA không người trực.

 

 

Theo Báo Hội nghị tổng kết năm 2019 của PC Hà Giang
99 lượt xem.
Các tin khác :
Thực hiện cách ly tại nơi làm việc (02/04)
Hà Giang tiết kiệm được 10.500 kWh trong 1 giờ tắt đèn. (01/04)
PC Hà Giang hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 (27/03)
CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ LỪA BỊP KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN (25/03)
Hội đồng kiểm tra, sát hạch Công ty: Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với chức danh quản lý đơn vị cấp 4. (20/03)
Tăng cường công tác tuyên truyền Tiết kiệm điện (20/03)
PC Hà Giang: Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 (17/03)
Tham gia theo dõi, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội của EVN và quy tắc ứng xử khi tham gia (14/03)
Điện lực Thành phố Hà Giang kiểm tra đêm đường dây (10/03)
PC Hà Giang sát hạch chức danh cán bộ trước khi bổ nhiệm lại (09/03)
Thực hiện cách ly tại nơi làm việc Bản tin EVN số 12 - Năm 2020
Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ thị nêu rõ: các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn ban hành Nghị quyết số 36/NQ-ĐU ngày 30/3/2020 về một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19
Top  |  Home