Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, January 20, 2020
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệmvụ năm 2020
 
06/01/2020 11:18

              I, KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH  NĂM 2019  

Trong năm 2019, Công ty Điện lực Hà Giang đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch do Tổng Công ty giao. Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 378 triệu kwh, đạt 94,09% so với kế hoạch giao năm 2019; giá bán điện bình quân đạt 1.879,78 đ/kwh, tăng 135 đ/kwh so với năm 2018; doanh thu tiền điện trên 751 tỷ đồng; tỷ lệ tổn thất điện năng 3,69 %, giảm 0,33 % so với kế hoạch giao.

II, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:

1, Mục tiêu chung:

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định liên tục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị của Tỉnh với chất lượng ngày càng cao.

- Thực hiện các dịch vụ khách hàng, tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, thực hiện công tác tối ưu hóa chi phí, đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác văn hóa doanh nghiệp.

          - Thực hiện chủ đề năm 2020 của EVN Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo kế hoạch của Tổng Công ty giao. Năm 2020 Công ty điện lực Hà Giang sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp (ngoài các chỉ tiêu không đạt như : Thương phẩm, năng suất lao động, chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện…) sẽ tập trung vào một số chỉ tiêu được đánh giá là sẽ hoàn thành cụ thể : Chỉ tiêu tiếp cận điện năng phấn đấu đạt 5 ngày, chỉ tiêu tổn thất điện năng đạt ≤ 4,01%, chỉ tiêu quản trị hàng tồn kho giảm 3-5 % …

2, Các chỉ tiêu chính:

- Sản xuất thủy điện:                                  1,45 triệu kWh              

- Điện thương phẩm:                                   396,5 triệu kWh

- Giá bán bình quân (0 VAT):                    1.783 kWh

- Tổn thất điện năng :                                 4,01 %

-  Doanh thu tiền điện :                               741.852 triệu đồng

- Điểm hài lòng của khách hàng:                 8,33 điểm.

- Chỉ số tiếp cận điện năng:                        ≤ 5 ngày làm việc

- Tỷ lệ thu tiền điện:                                   ≥ 99,7% tiền điện phát sinh

- Kế hoạch thay công tơ định kỳ:                25.131 công tơ (Công tơ 1 pha : 24.885 công tơ ; Công tơ 3 pha : 246 công tơ)

- Hoàn thành 100 % kế hoạch SCL, ĐTXD được tổng Công ty giao trong năm 2020.

- Hoàn thành các các chỉ tiêu SXKD, đảm bảo được các hệ số tài chính.

- Hoàn thành trung tâm điều khiển xa không người trực phấn đấu trong năm 2020 đưa vào vận hành 03 TBA/05 TBA không người trực.

 

 

Theo Báo Hội nghị tổng kết năm 2019 của PC Hà Giang
38 lượt xem.
Các tin khác :
CÔNG NGHỆ HOTLINE - BƯỚC ĐỘT PHÁ CỦA NGÀNH ĐIỆN Bản tin EVN số 2 năm 2020
Nằm trong kế hoạch đảm bảo cung cấp điện phục vụ Tết nguyên đán Canh Tý, ngày 18.01.2020, Đội sửa chữa Hotline của Công ty Điện lực Hà Giang thực hiện công việc vệ sinh sứ cách điện tại Trạm biến áp 110 kV Bắc Quang. EVN ký kết chương trình phối hợp với A05 về đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và phòng chống tội phạm công nghệ cao
Top  |  Home