Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Tuesday, August 4, 2020
 
PC Hà Giang với Văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa An toàn
 
06/07/2020 13:47

Năm 2020 được coi là năm bản lề trong kế hoạch mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện giai đoạn chiến lược 2021-2025, một giai đoạn có nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn, thách thức. Xác định nhiệm vụ xây dựng Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch chiến lược phát triển chung của Tổng Công ty, Công ty Điện lực Hà Giang đã triển khai thực hiện theo kế hoạch, định hướng của Tổng Công ty một cách đồng bộ với nhiều sự đổi mới về phương thức hoạt động, thực sự đi vào chiều sâu và thực chất.

 

Lãnh đạo PC Hà Giang và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cam kết thực hiện thành công kế hoạch công tác VHDN năm 2020.

Ngay sau khi Tổng Công ty xây dựng kế hoạch thực hiện VHDN của năm 2020, lãnh đạo Công ty đã có chỉ đạo về xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện VHDN của Công ty. Theo đó, PC Hà Giang bám sát vào chủ trương, định hướng, kế hoạch của EVNNPC để từ đó triển khai thực hiện, đề ra phương thức hoạt động như: đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động trong tất cả các đơn vị, chú trọng công tác huấn luyện kỹ năng nhận diện mối nguy và các biện pháp phòng tránh cho người lao động, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ CNV, người lao động nhằm đổi mới tư duy, hiệu quả trong quản lý sự cố và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện...

Thực hiện lời thề về an toàn lao động.

Tại Hội nghị Người lao động Công ty năm 2020, ngoài những nội dung về tổng kết, đánh giá công tác sản xuất kinh doanh, tìm giải pháp, phương hướng cho nhiệm vụ của năm tiếp theo thì nội dung tuyên truyền về Văn hóa doanh nghiệp, trong đó có văn hóa an toàn đã được lãnh đạo Công ty đưa vào chương trình và được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Công ty Điện lực Hà Giang đã tổ chức lễ ký cam kết thực thi văn hoá doanh nghiệp năm 2020, cam kết đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động với các nội dung chủ yếu như: Chấp hành và thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch công tác thực thi xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Điện lực Hà Giang theo hướng duy trì và phát triển. Từ người lao động đến các cấp quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở cơ sở lao động; Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn về công tác an toàn - vệ sinh lao động cho các cán bộ quản lý, đến từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân đảm bảo đúng thẩm quyền, đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Tuyên truyền, vận động, giáo dục CBCNV, người lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động; chấp hành quy chuẩn, tiêu chuẩn, các biện pháp làm việc an toàn và phát hiện kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn, vệ sinh trong sản xuất, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy trình kỹ thuật an toàn…

Có thể nói, qua chương trình phát động, tập thể cán bộ CNV và người lao động trong PC Hà Giang đễ thể hiện một ý chí quyết tâm làm tốt trách nhiệm của mình trong công tác an toàn vệ sinh lao động, duy trì thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2020, quyết tâm nói không với tai nạn lao động.

 

Theo Chung Chí Kiên - Phòng TCNS Công ty
30 lượt xem.
Các tin khác :
Thay thế và đóng điện thành công MBA T1 25MVA-115/38 tại TBA 110kV Yen Minh, Hà Giang (29/07)
PC Hà Giang khẩn trương khắc phục vụ sự cố lưới điện do mưa lũ (21/07)
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (14/07)
PC Hà Giang đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho các hoạt động Tri ân các anh hùng liệt sỹ (14/07)
Điện lực Xín Mần khẩn trương khắc phục sự cố, cấp điện cho dân sau mưa lũ (09/07)
Gặp gỡ, tiếp xúc người lao động có nguyện vọng nghỉ trước tuổi (08/07)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Về kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty Điện lực Hà Giang (03/07)
Hội nghị công tác quản lý vận hành lưới điện 110kV tỉnh Hà Giang (26/06)
PC Hà Giang tập huấn công tác truyền thông (13/06)
Văn hóa doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (08/06)
Top  |  Home