Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Wednesday, January 20, 2021

PC Hà Giang triển khai nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch giai đoạn 2021-2025 Bản tin EVNNPC số 3 - Tháng 1/2021
“Tăng cường các giải pháp khắc phục nhằm giảm thiểu tối đa các sự cố. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phấn đấu vươn lên là một trong những đơn vị hoàn thành suất xắc nhiệm vụ được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao phó. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý vận hành, sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chính xác góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Điện khí hóa nông thôn là một thành tựu nổi bật của Việt Nam
Chương trình hỗ trợ CNVC-LĐ lắp đặt điện mặt trời mái nhà EVN tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 2 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
Công đoàn các cấp tuyên truyền, phổ biến cho CNVC-LĐ về chương trình hỗ trợ lắp điện mặt trời mái nhà theo thỏa thuận với SolarBK Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, vừa qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp để đề xuất Chính phủ cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2
 


Sinh Nhật: Phạm Ngọc Phúc, Mai Tân Tiến. Nguyễn Công Minh (Văn phòng Công ty); Nguyễn Phạm Mỹ, Trần Anh Tuấn, Trần Thị Hoa (Phòng Công nghệ thông tin); Nguyễn Xuân Giao, Đào Anh Khoa, Nguyễn Việt Tuấn (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Doãn Giang Bình, Hoàng Minh Thắng, Cam Trung Kiên (Phòng Kế hoạch vật tư); Phạm Thị Thu Hà, Lê Phương Uyên (Phòng Tài chính kế toán); Trần Công Tuyên, Nông Thế Hiệp (Phòng Điều độ); Vũ Đức Hà (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm Thị Phương (Phòng Kinh doanh điện năng); Cam Thị Nhật Lệ, Vũ Văn Minh, Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Dương, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thu Nghĩa, Phạm Văn Tình (Điện lực TP Hà Giang); Đoàn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hương, Trần Giang Thái, Bùi Văn Quí, Hoàng Thị Lương (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Thị Mỹ Chinh, Mai Thị Hương, Phạm thị Hiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn thị Tuyết Vân, Lâm Bình Nguyên, Nguyễn Thị Thư, Hoàng Đức Kiên, Hoàng Mạnh Tuấn (Điện lực Bắc Quang); Hoàng Văn Quốc, Nguyễn Mạnh Hùng (Điện lực Bắc Mê); Trần Mạnh Cường, Đàm Quốc Diệt, Trần trung Đông (Điện lực Quản Bạ); Tô Mạnh Trường, Nguyễn Đức Duẩn, Mai Đức Thành (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Thế Quỳnh, Nguyễn Văn Lượng, Thàm Văn Phóng, Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thanh Tiệp, Trần Thanh Lực (Điện lực Đồng Văn); Hoàng Thị Sinh, Hoàng Văn Sinh (Điện lực Hoàng Su Phì); Nông Văn Thắng, Hoàng Văn Thượng, Sằm Đình Chế (Điện lực Xín Mần); Lưu Văn Chung, Nguyễn Bình Dân, Nguyễn Tiến Thi, Đỗ Thị Ngọc Hà (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật: Phạm Ngọc Phúc, Mai Tân Tiến. Nguyễn Công Minh (Văn phòng Công ty); Nguyễn Phạm Mỹ, Trần Anh Tuấn, Trần Thị Hoa (Phòng Công nghệ thông tin); Nguyễn Xuân Giao, Đào Anh Khoa, Nguyễn Việt Tuấn (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Doãn Giang Bình, Hoàng Minh Thắng, Cam Trung Kiên (Phòng Kế hoạch vật tư); Phạm Thị Thu Hà, Lê Phương Uyên (Phòng Tài chính kế toán); Trần Công Tuyên, Nông Thế Hiệp (Phòng Điều độ); Vũ Đức Hà (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm Thị Phương (Phòng Kinh doanh điện năng); Cam Thị Nhật Lệ, Vũ Văn Minh, Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Dương, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thu Nghĩa, Phạm Văn Tình (Điện lực TP Hà Giang); Đoàn Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Hương, Trần Giang Thái, Bùi Văn Quí, Hoàng Thị Lương (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Thị Mỹ Chinh, Mai Thị Hương, Phạm thị Hiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn thị Tuyết Vân, Lâm Bình Nguyên, Nguyễn Thị Thư, Hoàng Đức Kiên, Hoàng Mạnh Tuấn (Điện lực Bắc Quang); Hoàng Văn Quốc, Nguyễn Mạnh Hùng (Điện lực Bắc Mê); Trần Mạnh Cường, Đàm Quốc Diệt, Trần trung Đông (Điện lực Quản Bạ); Tô Mạnh Trường, Nguyễn Đức Duẩn, Mai Đức Thành (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Thế Quỳnh, Nguyễn Văn Lượng, Thàm Văn Phóng, Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thanh Tiệp, Trần Thanh Lực (Điện lực Đồng Văn); Hoàng Thị Sinh, Hoàng Văn Sinh (Điện lực Hoàng Su Phì); Nông Văn Thắng, Hoàng Văn Thượng, Sằm Đình Chế (Điện lực Xín Mần); Lưu Văn Chung, Nguyễn Bình Dân, Nguyễn Tiến Thi, Đỗ Thị Ngọc Hà (Điện lực Quang Bình).  
 
Khởi công công trình lắp đặt Máy biến áp T2 Trạm 110kV Sông Chảy Thông tư về “Quy định trình tự, điều kiện ngừng, giảm cung cấp điện” và thông tư về “Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại” của Bộ Công Thương.
Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực - Tổng công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Hà Giang cùng Đơn vị tư vấn thiết kế - Xí nghiệp tư vấn - Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc và Nhà thầu thi công - Công ty Cổ phần Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin(AIT) tổ chức Lễ khởi công công trình Lắp đặt Máy biến áp (MBA) T2 Trạm biến áp 110kV Sông Chảy. Ngày 09/9/2020, Bộ Công Thương ban hành thông tư 22/2020/TT-BCT“Quyđịnhtrìnhtự, điều kiện ngừng, giảm cung cấp điện” và có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020; Thông tư 23/2020/TT -BCT “Quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại”, có hiệu lực kể từ ngày 30/10/2020.
Top  |  Home