Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Sunday, June 13, 2021
Văn hóa doanh nghiệp - Nền tảng để phát triển bền vững THÔNG TIN BÁO CHÍ: Tiết kiệm điện mùa nắng nóng
Với phương châm hoạt động “Thuận tiện - Chính xác - Nhanh chóng - An toàn - Sạch đẹp”, Văn hóa doanh nghiệp đã và đang góp phần đưa Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) vươn lên trở thành đơn vị đi đầu trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện văn hóa công sở; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang. EVNNPC cũng kêu gọi toàn thể CBCNV vận động gia đình và người thân đang sinh hoạt và làm việc tại Hà Nội và 27 tỉnh miền Bắc thực hiện tiết kiệm điện, triệt để áp dụng việc đặt nhiệt độ làm việc của điều hòa không thấp hơn 27 độ C, kết hợp quạt mát để tiết kiệm điện cùng cộng đồng.
Top  |  Home