Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Thursday, November 26, 2020
 
MỘT SỐ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC KHI TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 
26/01/2015 14:36

 Câu 1:

 Để có thể xem hoặc tải hóa đơn điện tử từ mạng internet, các yêu cầu về máy tính của chúng tôi là gì?

Trả lời:

Để truy cập được http://npccskh.npc.com.vn/cskh máy tính của khách hàng cần:

1: Kết nối Internet

2: Có cài 1 trong các trình duyệt internet: Internet Explorer, Google chrome, Fire Fox…

Câu 2:

Nếu tháng này tôi nhận Hóa đơn điện tử, nhưng tháng sau tôi muốn dùng hóa đơn giấy được không?

Trả lời:

Việc này là không được, vì khi ngành điện đã chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử thì sẽ ngừng việc in hóa đơn giấy.

Câu 3:

Tôi là khách hàng cá nhân, không thông thạo sâu về công nghệ thông tin, vậy tôi muốn nhận Hóa đơn điện tử theo hình thức đơn giản nhất mà không phải cài đặt gì cả, Điện lực chỉ cho tôi phương thức thực hiện.

Trả lời:

Quý khách chỉ cần đăng ký địa chỉ Email, chúng tôi sẽ tự động chuyển hóa đơn cho khách hàng.

Câu 4:

Tôi là khách hàng doanh nghiệp, vậy khi tôi kê khai với chi cục thuế quận có gặp khó khăn vướng mắc gì không, cách thức kê khai như thế nào đối với hóa đơn giấy đang áp dụng bây giờ?

Trả lời:

Do HĐĐT là một hình thức hóa đơn, có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật nên hóa đơn này là căn cứ để hạch toán kế toán và kê khai thuế.

Vì vậy, Quý khách hàng sẽ kê khai thuế bình thường như hóa đơn giấy hiện nay. Căn cứ thông tin trên HĐĐT, trên bản thể hiện HĐĐT về số seri hóa đơn, chỉ số mới, chỉ số cũ điện tiêu thụ…. Đơn vị thực hiện kê khai và quyết toán thuế như đối với Hóa đơn tự giấy trước đây.

Câu 5:

Để xem HĐĐT sau khi đã tải về máy tính thì chúng tôi phải làm gì?

Trả lời:

Sau khi khách hàng tải hóa đơn điện tử về máy tính trên web CSKH, file tải về định dạng file nén (.zip). KH giải nén sẽ có 02 file file thứ nhất là định dạng PDF là bản thể hiện hóa đơn điện tử (có thể in từ file này), file thứ hai là định dạng XML là thông tin lưu trữ của hóa đơn điện tử gồm có thông tin về khách hàng, sản lượng, tiền điện…vv

Câu 6

Các cơ sở pháp lý liên quan HĐĐT?

Trả lời:

Hóa đơn điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của Chính phủ, Bộ tài chính và Tổng cục thuế đã ban hành gồm:

a/ Các văn bản do Chính phủ ban hành:

   Năm 2010, Chính phủ ban hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010về quy định hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong đó có định nghĩa về HĐĐT .

b/ Các văn bản do Bộ tài chính ban hành

    Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP- ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

    Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP- ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

    Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011của Bộ tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ .

c/Các văn bản do Tổng cục thuế, cục thuế ban hành, cục thuế tỉnh Hà Giang /Các văn bản do Bộ tài chính ban hành. 

Thực hiện chủ trương  của Tổng cục Thuế tại văn bản số 2415/TCT-DNL ngày 13/7/2011 về việc triển khai hóa đơn điện tử;

Công văn số 1944/TCT-CS của Tổng Cục Thuế hướng dẫn thi hành Thông tư 32/2011/TT-BTC;

Công văn số 1137/TCT-DNL ngày 30/3/2012 của Tổng cục Thuế v/v hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện hóa đơn điện tử;

Công văn 3442/TCT-DNL ngày 17/10/2013 của Tổng Cục thuế v/v hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Công văn số 987/TC-HCQTTAC ngày 17/12/2014 của Cục thuế Tỉnh Hà Giang về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử  Công ty Điện lực Hà Giang.

Câu 7:

Tôi không có phương tiện truy cập để xem thông báo hoặc tải hóa đơn, Vậy phải xử lý cho tôi như thế nào?

Trả lời:

Khi khách hàng thanh toán, thu ngân PCHG sẽ cung cấp biên nhận thanh toán, đây là chứng từ xác thực việc khách hàng thanh toán và khách hàng sẽ không bị gián đoạn bất kỳ các dịch vụ khi đăng ký với PCHG trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu kê khai và đối trừ thuế nhưng không có phương tiện truy cập để xem thông báo hoặc tải hóa đơn, PCHG in bản thể hiện HĐĐT ra giấy để gửi cho khách hàng khi khách hàng thanh toán xong.

Câu 8:

 Các thủ tục phải thực hiện khi điều chỉnh, hủy bỏ lập lại hóa đơn điện tử đã xuất?

Trả lời:

* Đối với hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng:

Nếu phát hiện hóa đơn ghi sai các thông tin về khách hàng ( tên, mã số thuế, địa chỉ), thông tin về dịch vụ, kỳ cước và số tiền ghi trên hóa đơn… thì thực hiện thủ tục hủy bỏ lập lại hóa đơn. Thủ tục hủy bỏ lập lại hóa đơn  thực hiện như sau:

- Lập phiếu giải trình nêu rõ lý do sai phải hủy bỏ, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị hoặc người được ủy quyền.

- Thực hiện chức năng hủy HĐĐT đã lập.

- Thực hiện chức năng lập HĐĐT thay thế ( trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “ hóa đơn này thay thế hóa đơn số…..Ký hiệu, ngày tháng năm”).

- Cuối tháng lập bảng kê hóa đơn hủy bỏ và bảng kê hóa đơn lập lại.

* Đối với hóa đơn đã lập và đã giao cho khách hàng.

- Nếu phát hiện hóa đơn ghi sai các thông tin về khách hàng ( tên, mã số thuế, địa chỉ), thông tin về dịch vụ , kỳ cước, sai lỗi chính tả … thì thực hiện thủ tục điều chỉnh hóa đơn. Thủ tục điều chỉnh hóa đơn thực hiện như sau:

- Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng ( có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán ).

* Nếu phát hiện hóa đơn ghi sai thông tin số tiền cước thì thực hiện thủ tục điều chỉnh hóa đơn. Thủ tục điều chỉnh hóa đơn thực hiện như sau:

- Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, số tiền điều chỉnh lại cho đúng ( có chữ ký đóng dấu của bên mua và bên bán).

- Thực hiện chức năng lập HĐĐT điều chỉnh ( trên HĐĐT điều chỉnh phải ghi rõ  “ Điều chỉnh ( tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, số tiền, thuế suất, thuế GTGT, tiền thuế GTGT cho HĐĐT số… ký hiệu … ngày tháng năm”.

- Cuối tháng lập bảng kê hóa đơn điều chỉnh.

* Trường hợp nếu phát hiện hóa đơn sai sót mà khách hàng yêu cầu hủy bỏ - lập lại hóa đơn.

Thủ tục hủy bỏ - lập lại hóa đơn thực hiện như sau:

- Lập biên bản hủy bỏ - lập lại hóa đơn, ghi rõ nội dung sai sót, nội dung điều chỉnh lại cho đúng  ( có chữ ký, đóng dấu của bên mua và bên bán).

- Thực hiện chức năng hủy HĐĐT đã lập.

- Thực hiện chức năng lập HĐĐT thay thế ( trên HĐĐTmới phải có dòng chữ “ hóa đơn này thay thế hóa đơn số…. ký hiệu…., ngày tháng năm”).

- Cuối tháng lập bảng kê hóa đơn hủy bỏ và bảng kê hóa đơn lập lại.

Câu 9:

Trường hợp tôi không xem được hóa đơn đã thanh toán trên trang web và  không download được hóa đơn điện tử về máy tính cá nhân thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Quý khách gọi điện đến số máy chăm sóc khách hàng của Điện lực hoặc số máy 0219.3866.208 Phòng Kinh doanh Công ty điện lực Hà giang để được tư vấn hoặc đến Phòng giao dịch khác hàng gần nhất để được hỗ trợ.

Câu 10:

Trường hợp tôi quên mật khẩu thì xử lý như thế nào?

Trả lời:

Quý khách hàng liên hệ với Giao dịch viên để được hỗ trợ .

Câu 11:

 Khi đăng ký tài khoản trên trang Web chăm sóc khách hàng dùng điện để biết về các thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử chúng tôi có mất phí gì không?

Trả lời:

Quý khách không mất phí

Câu 12:

Hóa đơn điện tử là gì ?

Trả lời:

- Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

- Được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo Quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

- Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy phục vụ cho nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người mua.

Lưu ý: Hóa đơn được lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử.

- Ký hiệu của hóa đơn điện tử (đối với PCHG) là: QD\15E.

Câu 13:

Cách thanh toán đối với hóa đơn điện tử có gì khác so với hóa đơn giấy?

Trả lời:

Có chung nguyên tắc là khi khách hàng trả tiền thì được nhận hóa đơn

Khác: Hóa đơn giấy nhận trực tiếp

Hóa đơn điện tử nhận qua phương tiện điện tử, Email, hoặc nhận trực tiếp Bản thể hiện hóa đơn điện tử từ bên bán( nếu khách hàng có nhu cầu kê khai đối trừ thuế mà không có phương tiện nhận truyền và in hóa đơn điện tử)

Câu 14:

Chữ ký điện tử và chứng thư số là gì ?

Trả lời:

- Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản; hình ảnh; video…) nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó; có thể được hiểu như con dấu điện tử của một doanh nghiệp.

- Chữ ký điện tử là một phần không thể tách rời của HĐĐT giúp xác thực HĐĐT đó là của đơn vị điện lực phát hành.

- Chứng thư điện tử là thông điệp dữ liệu do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử phát hành nhằm xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân được chứng thực là người ký chữ ký điện tử.

- Chứng thư điện tử sử dụng để ký trên hóa đơn điện tử, đảm bảo:

+ Chống từ chối bởi người ký.

+ Đảm bảo tính toàn vẹn của HĐĐT trong qua trình lưu trữ, truyền nhận.

-       Chứng thư điện tử có thời hạn hiệu lực và có thể bị hủy bỏ hoặc thu hồi bởi nhà cung cấp dịch vụ chứng thư điện tử.


Câu 15:

Trên trang Web chăm sóc khách hàng. Khách hàng có thể in tất cả những lần sử dụng điện ra được không?

Trả lời:

 Có, sau khi đăng ký tài khoản thành công KH có thể chọn Tra cứu lịch sử dùng điện sẽ có thông tin lịch sử tiêu thụ điện từng tháng của khách hàng.

Câu 16:

Đối với những khách hàng ở vùng sâu vùng xa, không có điều kiện tiếp xúc với công nghệ thông tin. Thì sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Trả lời:

- Đối với khách hàng có nhu cầu kê khai và đối trừ thuế mà không có phương tiện nhận và in hóa đơn điện tử thì kháh hàng đăng ký với ngành điện, PCHG sẽ có trách nhiệm in bản thể hiện hóa đơn điện tử gửi khách hàng khi khách hàng đã thanh toán xong tiền điện;

- Đối với khách hàng không có nhu cầu kê khai và đối trừ thuế( KH sinh hoạt) thì khi khách hàng thanh toán xong tiền điện sẽ nhận được Giấy biên nhận thanh toán tiền điện từ thu ngân viên.

Câu 17:

Để xem hóa đơn điện tử khách hàng có phải cài đặt thêm phần mềm nào không?

Trả lời:

-  Để xem được hóa đơn điện tử, máy tính của khách hàng cần cài đặt chương trình winrar dùng để giải nén file nén .ZIP, cài đặt chương trình đọc file PDF có thể là Foxit Reader, Adobe Reader,…  

Câu 18:

Trường hợp, khách hàng không nhớ mã khách hàng và ID hóa đơn của mình  thì làm thế nào để đăng ký tài khoản trên Web  CSKH?

Trả lời:

Nếu khách hàng chưa có tài khoản cần đăng ký thì KH phải có ID hóa đơn, nếu không nhớ ID hóa đơn và mã KH thì khách hàng có thể gọi về phòng giao dịch khách hàng của Điện lực để được trợ giúp.

 

 

Theo Đàm Phương - P9
11144 lượt xem.
Các tin khác :
Thông cáo báo chí: Về kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2020 của Công ty Điện lực Hà Giang (08/05)
THÔNG BÁO SỬ DỤNG MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MỚI TỪ NGÀY 01/03/2020 (05/03)
Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức các Chương trình “tri ân khách hàng" trong tháng 12/2019. (09/01)
Công ty điện lực Hà Giang chính thức cung cấp dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử (11/11)
THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT: NHANH CHÓNG, ĐƠN GIẢN - AN TOÀN, TIỆN LỢI - MỌI LÚC, MỌI NƠI (26/09)
Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hà Giang (03/06)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ BÌNH QUÂN VÀ QUY ĐỊNH GIÁ BÁN ĐIỆN (21/03)
LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ - CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG (12/03)
THÔNG TƯ 25/2018/TT-BCT: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2014/TT-BCT NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN (09/11)
Quy định giải quyết cấp điện cho khách hàng từ lưới điện Trung áp (07/05)
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của PC Hà Giang Bản tin EVNNPC số 78 tháng 11 năm 2020
Với chủ đề “ Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm là công tác thực hiện tuân thủ Pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, cùng với thực hiện các chủ trương của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, PC Hà Giang cũng đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 EVN triển khai thực hiện "Tháng tri ân khách hàng"-tháng 11, 12/2020
Top  |  Home