Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, June 18, 2018
 


Sầm Thu Hà (Văn phòng Công ty), Nguyễn Kiên Cường, Vũ Thị Nguyệt Nga (PX. Thiết Kế), Nguyễn Đức Hoàng (P.An Toàn), Hoàng Đình Bình (P.Điều Độ), Nguyễn Hữu Hùng (P.Kế Hoạch).  
 
 


Sầm Thu Hà (Văn phòng Công ty), Nguyễn Kiên Cường, Vũ Thị Nguyệt Nga (PX. Thiết Kế), Nguyễn Đức Hoàng (P.An Toàn), Hoàng Đình Bình (P.Điều Độ), Nguyễn Hữu Hùng (P.Kế Hoạch).  
 
Công ty Điện lực Hà Giang ra mắt bộ phận “Tiếp nhận, cung cấp các dịch vụ điện” tại Trung tâm Hành chính công huyện Vị Xuyên PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TỔ CHỨC DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
Ngày 12.6.2018, tại huyện Vị Xuyên, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức Lễ ra mắt bộ phận “Tiếp nhận, cung cấp các dịch vụ điện” tại Trung tâm Hành chính công huyện Vị Xuyên. Tới dự có lãnh đạo huyện Vị Xuyên, lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Giang, Điện lực Vị Xuyên và một số cán bộ làm công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm điện. tổ chức diễn tập theo Phương án với tình huống khắc phục sự cố cắt 373 Vĩnh Hảo thuộc lộ 373 E22.3.
TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CBCNV – NÉT ĐẸP TRONG VIỆC THỰC THI VĂN HÓA DOANH NGHIỆP PC Hà Giang phát động Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện"
Hoạt động Đảng - Đoàn thể Nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm điện tại các khu dân cư, đặc biệt là tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình, đồng thời nâng cao nhận thức, tạo thói quen cho mỗi tập thể, cá nhân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, qua đó tuyên truyền, vận động trong nhân dân và toàn xã hội cùng chung tay với ngành điện giảm bớt khó khăn trong việc cung cấp điện phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và đời sống sinh hoạt của người dân tỉnh Hà Giang nói chung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top  |  Home