Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, August 20, 2018
 


Nguyễn Khắc Ngừng, Lê Ngọc Gia (Văn phòng Công ty); Nguyễn Hoài Trung (Phân xưởng Thiết kế); Nguyễn Thanh Liêm (Phòng Công nghệ thông tin); Nguyễn Tuấn Ninh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Hoàng Dương, Vũ Thu Hà (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Văn Chiến (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Lê Viết Huyên (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm Hà Sơn (Phòng An toàn); Mai Thị Thu Huyền (Phòng Thanh tra Pháp chế); Lê Tiến Nhuận (Phòng Kế hoạch vật tư); Ngô Đức Nghĩa (Phòng Kỹ thuật); Cam Anh Đức, Nguyễn Quốc Hoàng, Lê Thanh Nam, Đỗ Minh Viện, Trần Thị Thuỷ (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Đào Xuân Thuỷ, Ngô Quốc Cường, Đoàn Đức Học (Phân xưởng Xây lắp điện); Nguyễn Trọng Sơn, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thuý, Trần Bình Trọng, Hoàng Thị Cam, Đỗ Thị Hồng Thuý, Đặng Thị Thu Hà, Ngô Thị Hoa Vân, Nguyễn Xuân Hà, Vũ Thị Thu (Điện lực TP Hà Giang); Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thu (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Viết Vỹ, Nguyễn Trịnh Hiểu, Nguyễn Đức Minh, Đoàn Văn Trung (Điện lực Bắc Quang); Lục Văn Điểm, Đỗ Minh Tân (Điện lực Bắc Mê); Bùi Quốc Tuấn (Điện lực Quản Bạ); Hoàng Văn Thấm, Bùi Thị Kim Dung, Bùi Xuân Hùng (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Quang Xuyên, Dương Đại Văn, Chu Ngọc Tú, Ngô Quang Khánh (Điện lực Đồng Văn); Mai Văn Phúc, Nguyễn Khắc Hải, Triệu Lao Lũ (Điện lực Hoàng Su Phì); Trần văn Cảnh, Hoàng Văn Dự (Điện lực Xín Mần); Hoàng Văn Toán, Nguyễn Tuấn Khanh, Hoàng Văn Huy (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Nguyễn Khắc Ngừng, Lê Ngọc Gia (Văn phòng Công ty); Nguyễn Hoài Trung (Phân xưởng Thiết kế); Nguyễn Thanh Liêm (Phòng Công nghệ thông tin); Nguyễn Tuấn Ninh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Hoàng Dương, Vũ Thu Hà (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Văn Chiến (Phòng Kiểm tra Giám sát mua bán điện); Lê Viết Huyên (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm Hà Sơn (Phòng An toàn); Mai Thị Thu Huyền (Phòng Thanh tra Pháp chế); Lê Tiến Nhuận (Phòng Kế hoạch vật tư); Ngô Đức Nghĩa (Phòng Kỹ thuật); Cam Anh Đức, Nguyễn Quốc Hoàng, Lê Thanh Nam, Đỗ Minh Viện, Trần Thị Thuỷ (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Đào Xuân Thuỷ, Ngô Quốc Cường, Đoàn Đức Học (Phân xưởng Xây lắp điện); Nguyễn Trọng Sơn, Lê Thanh Ngọc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thị Kim Thuý, Trần Bình Trọng, Hoàng Thị Cam, Đỗ Thị Hồng Thuý, Đặng Thị Thu Hà, Ngô Thị Hoa Vân, Nguyễn Xuân Hà, Vũ Thị Thu (Điện lực TP Hà Giang); Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thu (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Viết Vỹ, Nguyễn Trịnh Hiểu, Nguyễn Đức Minh, Đoàn Văn Trung (Điện lực Bắc Quang); Lục Văn Điểm, Đỗ Minh Tân (Điện lực Bắc Mê); Bùi Quốc Tuấn (Điện lực Quản Bạ); Hoàng Văn Thấm, Bùi Thị Kim Dung, Bùi Xuân Hùng (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Quang Xuyên, Dương Đại Văn, Chu Ngọc Tú, Ngô Quang Khánh (Điện lực Đồng Văn); Mai Văn Phúc, Nguyễn Khắc Hải, Triệu Lao Lũ (Điện lực Hoàng Su Phì); Trần văn Cảnh, Hoàng Văn Dự (Điện lực Xín Mần); Hoàng Văn Toán, Nguyễn Tuấn Khanh, Hoàng Văn Huy (Điện lực Quang Bình).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top  |  Home