Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Tuesday, September 25, 2018

Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
24/09/2018Điện lực Bắc Quang7:3011:30Cắt điện lộ 1, lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Phố Sảo lộ 373E22.3Thôn Minh tường xã Kim Ngọc huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang cân pha xử lý tiếp xúc lưới kết hợp chỉnh trang lưới điện đường dây 0,4kV, chuyển tụ bù đường dây 0,4kV từ vị trí 06 lộ 1 sang vị trí 6. 32 lộ 2.
Điện lực Bắc Quang7:3011:30Cắt điện TBA Hùng An 7 lộ 373E22.3Thôn Bó Lỏong xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang tách hệ thống tiếp địa, BDĐK TBA 2019.
Điện lực Bắc Quang7:3012:00Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV TBA Ba Luồng lộ 373E22.3Thôn Ba luồng xã Vĩnh Hảo huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang dựng cột, lắp xà chuyển dây dẫn hòm hộp công tơ khách hàng sang vị trí 33, 34 mới sau sự cố đổ cột.
Điện lực Bắc Quang8:0017:00Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV TBA Tân Quang lộ 371E22.3Thôn Xuân Hòa xã Tân Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp hòm cáp công tơ PTKH mới, đấu nối đường dây 0,4kV mới vào vị trí 15 lộ 1.
Điện lực Bắc Quang13:3017:00Cắt điện TBA Hùng An 8 lộ 373E22.3Thôn Bó Lỏong xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang tách hệ thống tiếp địa, BDĐK TBA 2019.
Điện lực Bắc Quang6:3012:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV nhánh rẽ Bình Long lộ 373E22.3(Phân đoạn từ DCL Đồng Yên - MC 373 Bưa)Xã Đồng Yên, Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang dựng cột 35kV tại khoảng cột 111-112 thành 111A, lắp xà rẽ nhánh đấu nối đường dây và TBA Phố Cáo 3 vào lưới tại vị trí 111A.
Điện lực Xín Mần5:3017:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Quảng Nguyên lộ 371E22.3. ( Cắt DCL Quảng Nguyên).Toàn bộ khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã Quảng Nguyên, Trường tiểu học, Trường cấp 1,2, Trạm y tế xã Quảng Nguyên, các hộ sử dụng điện khu vực thôn Nậm Phang, Nậm Chong, Vinh Tiến, Nậm Lỳ, Tân Sơn, Đại Thắng và khách hàng sử dụng điện của nhà máy thủy điện Nậm Ly I, Nậm Ly II.Điện lực Xín Mần thực hiện lắp đặt mỏ phóng sét trên đường dây.
Điện lực Quản Bạ7:3014:00Cắt điện TBA Nà Khoang 2 Lộ 372 E22.1.Một Phần thôn Nà khoang Xã Quản bạ Huyện Quản Bạ Tỉnh Hà Giang.Điện Lực quản bạ bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2019.
Điện lực Bắc Mê7:3011:30Cắt điện hoàn toàn MBA Bình Ba 50kVA-35/0,4kV lộ 374 E22.1.Thôn Bình Ba Xã Minh Sơn - Huyện Bắc Mê.Điện Lực Bắc Mê bảo dưỡng định TBA.
Điện lực Bắc Mê13:3017:00Cắt điện hoàn toàn MBA Nà Sáng 31,5kVA-35/0,4kV lộ 374 E22.1.Thôn Nà Sáng Xã Minh Sơn - Huyện Bắc Mê.Điện Lực Bắc Mê bảo dưỡng định TBA.
25/09/2018Điện lực Bắc Mê7:3011:30Cắt điện hoàn toàn MBA Khuổi Kẹn 50kVA-35/0,4kV lộ 374 E22.1.Thôn Khuổi Kẹn Xã Minh Sơn - Huyện Bắc Mê.Điện Lực Bắc Mê bảo dưỡng định TBA.
Điện lực Bắc Mê13:3017:00Cắt điện hoàn toàn MBA Lũng Vầy 31,5kVA-35/0,4kV lộ 374 E22.1.Thôn Lũng Vầy Xã Minh Sơn - Huyện Bắc Mê.Điện Lực Bắc Mê bảo dưỡng định TBA.
Điện lực Đồng Văn7:3016:30Cắt điên TBA 180kVA-35/0,4kV Quán Dín Ngài lộ 373E22.7.Thôn Quán Dín Ngài TT Đồng Văn huyện Đồng Văn.Đội I - Điện lực Đồng Văn sử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải đường dây 0,4kV sau TBA 180kVA-35/0,4kV Quán Dín Ngài
Điện lực Yên Minh8:0010:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Ngam la thuộc lộ 375E22.7.Toàn bộ khách hàng xã Ngam la.ĐL Yên Minh thay xà nâng khoảng cánh pha đất VT25-VT26 đường dây 35kV nhánh rẽ Ngam la thuộc lộ 375E22.7.
Điện lực Hoàng Su Phì7:0011:00Đường dây 0,4 kV sau TBA Trường Cấp 1 lộ 371 E22.3.Một phần khách hàng khu 1 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su phì xử lý tiếp xúc hòm công tơ,cân pha phụ tải, thay thế hòm hộp công tơ cũ hỏng.
Điện lực Hoàng Su Phì13:3016:30Đường dây 0,4 kV sau TBA Trường Cấp 3 lộ 371 E22.3.Một phần khách hàng khu 6 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su phì xử lý tiếp xúc hòm công tơ,cân pha phụ tải, thay thế hòm hộp công tơ cũ hỏng.
Điện lực Quản Bạ7:3014:00Cắt điện TBA Trường dạy Nghề Lộ 372 E22.1.Một Phần thôn Nà khoang Xã Quản bạ Huyện Quản Bạ Tỉnh Hà Giang.Điện Lực quản bạ bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2019.
Điện lực Quang Bình7:0017:00Cắt điện đường dây 0,4 kV lộ C sau TBA Thôn Chang lộ 371 E22.3.Một phần khách hàng Thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang bình.Để ĐL Quang Bình thực hiện di chuyển cột VT 1. 1 lộ C TBA Thôn Chang.
Điện lực Bắc Quang6:3012:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV lộ 373E22.3(Phân đoạn từ DPT Hùng An - trước DCL 373 - 1 Vĩnh Hảo - trước DCL 373 - 1 Bình Long - MC 374 Yên Lâm)Xã Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang đấu nối đường dây và TBA Phố Mới (Vĩnh Tuy) vào lưới tại vị trí đầu TBA Vĩnh Tuy.
Điện lực Bắc Quang7:3011:30Cắt điện TBA Hùng An 4 lộ 373E22.3Thôn Tân An xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang tách hệ thống tiếp địa, cân pha xử lý tiếp xúc lưới kết hợp chỉnh trang lưới điện đường dây 0,4kV BDĐK TBA 2019.
Điện lực Bắc Quang8:009:30Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV TBA Đông Thành 2 lộ 373E22.3Thôn Tiến Thành xã Đông Thành huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp hòm cáp công tơ PTKH 3 pha vị trí 01.
Điện lực Bắc Quang13:3017:00Cắt điện TBA Hùng An 5 lộ 373E22.3Thôn Tân An xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang tách hệ thống tiếp địa, cân pha xử lý tiếp xúc lưới kết hợp chỉnh trang lưới điện đường dây 0,4kV BDĐK TBA 2019.
26/09/2018Điện lực Bắc Quang7:3011:30Cắt điện TBA Bơm Quang Minh lộ 373E22.3Thôn Quán xã Quang Minh huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang tách hệ thống tiếp địa, BDĐK TBA 2019.
Điện lực Bắc Quang8:0011:30Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV TBA Kè Nhạn lộ 373E22.3Thôn Tiến Thành xã Đông Thành huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang xử lý chống quá tải cục bộ đường dây 0,4kV, kiểm tra hệ thống công tơ xử lý tiếp xúc lưới kết hợp chỉnh trang lưới điện đường dây 0,4kV.
Điện lực Bắc Quang8:0012:00Cắt điện TBA Hùng An 3 lộ 373E22.3Thôn Kim Bàn xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay cáp xuất tuyến đường dây 0,4kV lộ 3, BDĐK TBA năm 2019.
123

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home