Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Sunday, December 17, 2017
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
18/12/2017Điện lực Thành phố Hà Giang7:3011:30Cắt điện TBA Trường Y lộ 476 E22.1.Tổ 14, 15 phường Minh Khai thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3016:30Cắt điện lộ 1 TBA Sở Giao Thông lộ 473 E22.1.Tổ 10 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công thay công tơ cơ khí thành công tơ điện tử có chức năng đo xa.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:3016:30Cắt điện TBA Trung Tâm Văn Hóa lộ 476 E22.1.Tổ 14, 15 phường Trần Phú thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Xín Mần8:3011:30Cắt điện TBA UB xã Bản Ngò (Cắt DCL đầu TBA).Toàn bộ khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã, trường cấp 1,2, trường Mầm Non,trạm Y Tế,trạm phát sóng Viettell và các thôn Thính Tằng, Đoàn Kết, Chù Chải, Táo Hạ, Táo Thượng xã Bản Ngò.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2018.
Điện lực Xín Mần13:3017:30Cắt điện TBA Đoàn Kết xã Bản Ngò (Cắt FCO đầu TBA).Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại thôn Đoàn Kết, Sán Chá, Nậm Phàng xã Bản Ngò huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2018.
Điện lực Xín Mần16:0017:30Cắt điện đường dây 35kV mạch vòng Vai Lũng, lộ 371E22.3. ( Cắt DCL Tả Nhìu, Cắt DCL Vai Lũng).Toàn bộ khách hàng sử dụng điện khu vực UBND xã, trường cấp 1,2, trường Mầm Non,trạm Y Tế,trạm phát sóng Viettell và các thôn Cốc Cam, Nấm Pé, Thẩm Giá, Na Hu, xã Tả Nhìu.CTy TNHH Duyên Hà Thực hiện căng lại khoảng dây từ vị trí 10 - 11, đấu lại lèo vị trí 14 sau khi đã thực hiện căng dải dây dẫn đường dây 110 kV khoảng cột 102 – 103 xong.
19/12/2017Điện lực Vị Xuyên13:3017:30Cắt điện 35kV TBA Hùng Cường 320kVA-35/0,4kV - Đường dây 35kV Lộ 371E22.1.Một phân thôn Đức Thành xã Đạo Đức, Khu vực tổ 17, tổ 18 TT Vị Xuyên.Để đội QLTH số 1 ĐL Vị Xuyên thi công thay tủ phân phối hạ áp và thay cáp tổng tại TBA Hùng Cường.
Điện lực Bắc Quang8:0010:00Cắt điện TBA Tân Hùng lộ 373E22.3.Thôn Tân Hùng xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp xà làm xuất tuyến đấu nối thêm lộ 0,4kV mới vào vận hành.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3011:30Cắt điện TBA Công Viên Minh Khai lộ 476 E22.1.Tổ 09, 10 phường Trần Phú thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Yên Minh8:0012:00- Cắt điện 35kV TBA 320kVA 35/0,4kV Tổ 5 lộ 371E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm Pô mu, nà tèn, nà rược, Tổ 5 Thị Trấn Huyện yên minh.- ĐL Yên Minh bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4kV.
Điện lực Yên Minh13:3017:30- Cắt điện 35kV TBA 100kVA 35/0,4kV UB Xã Đông Minh lộ 371E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm bản lò 1. 2 Xã Đông Minh Huyện yên minh.- ĐL Yên Minh bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4kV.
20/12/2017Điện lực Thành phố Hà Giang7:3011:30Cắt điện TBA Sao Mai lộ 476 E22.1.Tổ 13, 15 phường Trần Phú thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Xín Mần8:3010:30Cắt điện TBA Thín Tằng xã Bản Ngò (Cắt DCL đầu TBA).Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại thôn Thín Tằng xã Bản Ngò.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2018.
Điện lực Vị Xuyên7:3011:30Cắt điện TBA sông lô 4 - 630kVA 35/0,4kV lộ 371E22.1.KH thủy điện sông lô 4.ĐLVX bảo dưỡng định kỳ các thiết bị TBA.
Điện lực Vị Xuyên7:3011:30Cắt điện 35kV TBA UB Thượng Sơn 100kVA-35/0,4kV - Thuộc đường dây 35kV nhánh rẽ Thượng Sơn Lộ 371E22.1.Khu vực Thôn Vầng Luông xã Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên.Để đội QLTH số 2 ĐL Vị Xuyên thi công thay tủ phân phối hạ áp và thay cáp tổng tại TBA UB Thượng Sơn.
Điện lực Vị Xuyên13:3016:30Cắt điện 35kV TBA Đội 5 100kVA-35/0,4kV - Thuộc đường dây 35kV nhánh rẽ Trung Thành Lộ 371E22.1.Khu vực Đội 5 - Xã Trung Thành - Huyện Vị Xuyên.Để đội QLTH số 2 ĐL Vị Xuyên thi công thay tủ phân phối hạ áp tại TBA Đội 5.
Điện lực Vị Xuyên13:3016:30Cắt điện 35kV TBA Thôn Đồng 100kVA-35/0,4kV - Thuộc đường dây 35kV nhánh rẽ Trung Thành Lộ 371E22.1.Khu vực thôn Đồng, một phần thôn Bản Tàn, Một phần thôn Trang - Xã Trung Thành - Huyện Vị Xuyên.Để đội QLTH số 2 ĐL Vị Xuyên thi công thay tủ phân phối hạ áp tại TBA Thôn Đồng.
Điện lực Xín Mần8:3011:30Cắt điện 35 kV nhánh rẽ Chúng Chải lộ 371 E22.3 (Cắt DCL Chúng Chải).Khách hàng sử dụng điện tại thôn Chúng Chải,Súng Sảng, Suôi Thầu thị trấn Cốc Pài huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần đấu nối TBA 560 kVA- 35/0,4 kV Bãi Đá xóm Mới xã Chí cà.
21/12/2017Điện lực Xín Mần6:0017:30Cắt điện đường dây 35kV phân đoạn từ DCL Nàn Ma đến A22.25, lộ 371A 22. 25. ( Cắt DCL Nàn Ma, Cắt MC 371 A22.25).Khách hàng sử dụng điện tại thôn Chúng Chải,Súng Sảng, Suôi Thầu thị trấn Cốc Pài huyện Xín Mần.CTy TNHH Duyên Hà Thực hiện tách lèo tại vị trí 32 - 33 tháo hạ khoảng dây 32 - 33 đường dây 35 kV Phân đoạn A22.25 - DCL Nàn Ma lộ 371 A22.25 - 376 E20.1 để thực hiện căng dải dây dẫn đường dây 110 kV khoảng cột 109 - 110.
Điện lực Xín Mần8:3011:30Cắt điện TBA Thẩm Giá xã Tả Nhìu (Cắt FCO đầu TBA).Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại thôn Thẩm Giá xã Tả Nhìu huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2018.
Điện lực Xín Mần13:3017:30Cắt điện TBA UB xã Tả Nhìu (Cắt FCO đầu TBA).Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại UBND xã và các thôn Lủng Mở, Na Lan, Na Ri và khu vực UBND xã, trường Mầm Non, trường cấp 1,2, trạm Y tế, trạm phát sóng Veettell, xã Tả Nhìu huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2018.
Điện lực Đồng Văn7:0017:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Lũng Cú lộ 373E22.7.Một phần xã Lũng Táo, một phần xã Thài Phìn Tủng, xã Ma Lé, xã Lũng Cú Huyện Đồng Văn.Đội QLTH số I + II-Điện lực Đồng Văn bảo dưỡng định kỳ đường dây 35kV nhánh rẽ Lũng Cú lộ 373E22.7.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3015:30Cắt điện TBA Cầu Phong Quang lộ 473 E22.1.Tổ 01, 02 phường Quang Trung thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
22/12/2017Điện lực Hoàng Su Phì8:0016:00Đường dây 35 kV nhánh rẽ Nậm Khòa lộ 371 E22.3.Khách hàng xã Nậm khòa huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì chuyển đổi tủ 0,4 kV, MBA UB Nậm Khòa lắp đặt tại TBA Xà Phìn 2.
Điện lực Hoàng Su Phì8:0016:00TBA Xà Phìn 2 xã Nậm Ty lộ 371 E22.3.Khách hàng thôn Xà Phìn 2 xã Nậm Ty huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì chuyển đổi MBA xà Phìn 2 ra lắp đặt tại TBA Xà Phìn 1.
123

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home