Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Saturday, June 24, 2017
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
01/07/2017Điện lực Bắc Quang15:0017:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Đức Xuân lộ 373E22.3Thôn Tân Thành 3 xã Liện Hiệp, Trung Tâm xã Đức Xuân, Thôn Bản Tẩu xã Đức Xuân huyện Bắc Quang.Để PXXLĐ lắp thi lắp xà,cáp xuất tuyến TBA Tân Thành 3.
Điện lực Bắc Quang6:3016:30Cắt điện đường dây 0,4kV sau TBA Tân Thành 3 lộ 373E22.3.Thôn Tân Thành 3 xã liên Hiệp huyện Bắc Quang.PXXLĐ thi công lắp công lắp xà cách điện đường dây 0,4kV.
02/07/2017Điện lực Bắc Quang6:3016:30Cắt đường dây 0,4kv lộ 1 sau TBA Tổ 9 Quang Sơn lộ 471E22.3.Tổ 9 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.PXXLĐ thi công lắp hòm hộp công tơ khách hàng.
Điện lực Vị Xuyên7:0011:30Cắt điện TBA Thôn Chung - 31,5 kVA 35/0,4kV - lộ 371E22.1.Các KH khu vực thôn Chung xã Việt Lâm - Huyện Vị Xuyên.* ĐL Vị Xuyên Thay Nâng công suất MBA 31,5 kVA lên MBA 50kVA( thay MBA đội 5 vào thôn Chung).
Điện lực Vị Xuyên7:0011:30Cắt điện TBA Đội 5 - 50 kVA 35/0,4kV - lộ 371E22.1.Các KH khu vực Đội 5 Xã Ngọc Linh - Huyện Vị Xuyên.* ĐL Vị Xuyên Thay Nâng công suất MBA 50kVA lên MBA 100kVA.
Điện lực Vị Xuyên13:0017:30Cắt điện TBA Thôn Bản Sám - 180 kVA 35/0,4kV - lộ 371E22.1.Các KH khu vực thôn Bản Sám xã Ngọc Minh - Huyện Vị Xuyên.* ĐL Vị Xuyên hoán đổi MBA. ( MBA 75kVA Cuôm thay cho MBA 180kVA Bản Sám).
Điện lực Vị Xuyên13:0017:30Cắt điện TBA Thôn Cuôm - 75 kVA 35/0,4kV - lộ 371E22.1.Các KH khu vực thôn Cuôm xã Trung Thành - Huyện Vị Xuyên.* ĐL Vị Xuyên hoán đổi MBA 180kVA Bản Sán thay cho MBA 75kVA Thôn Cuôm.
26/06/2017Điện lực Quản Bạ6:0016:00Cắt điện TBA 250kVA-35/0,4kV Nội Trú lộ 372E22.1.Một phần khu vực tổ 3 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ-Hà Giang.ĐL Quản Bạ xử lý tiếp xúc, cân pha phụ tải và chỉnh trang đô thị lưới điện sau TBA Nội Trú
Điện lực Quản Bạ7:009:00Cắt điện TBA 100kVA-35/0,4kV Xã Quản BạII. Lộ 372E22.1.Một phần Khu vực Xã Quản bạ - huyện Quản Bạ-Hà Giang.ĐL Quản Bạ. Di chuyển hòm hộp công tơ từ cột TBA Xã Quản BạII sang cột VT 01.đường dây 0,4kV Sau TBA Quản Bạ II
27/06/2017Điện lực Quản Bạ7:009:00Cắt điện TBA 180kVA-35/0,4kV Nà Khoang II. Lộ 372E22.1.Một phần Khu vực Thôn Nà Khoang TT Tam Sơn - huyện Quản Bạ-Hà Giang.ĐL Quản Bạ. Di chuyển hòm hộp công tơ từ cột TBA Nà Khoang II. Sang cột VT 01.đường dây 0,4kV sau TBA Nà Khoang II
Điện lực Bắc Quang6:3011:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA Cầu Mám lộ 471E22.3.Thôn Tân bình xã Việt Vinh huyện Bắc Quang.PXXLĐ thi công tách lèo DZ 0.4kV, Vị trí 04; 4.16. đấu nối đường dây mới xây dựng vào lưới tại vị trí 4.24.7 và vị trí 4.13.15. đấu nối cáp xuất tuyến từ tràm mới vào vị trí 4.16 lộ 2
Điện lực Bắc Quang6:3011:30Cắt điện TBA Cầu Mám 3 lộ 371E22.3.Không có khách hàng bị ảnh hườngPXXLĐ thi công lắp xà,cáp xuất tuyến 0.4kV, và Điện Lực Bắc Quang kết hợp lắp công tơ đầu trạm
Điện lực Bắc Quang6:3011:30Cắt điện TBA Tân Tiến 2 lộ 373E22.3.(TBA chưa đưa vào vận hành)Không có khách hàng bị ảnh hườngPXXLĐ thi công lắp xà đấu nối cáp xuất và Điện Lực Bắc Quang kết hợp lắp công tơ đầu trạm.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3011:30Cắt điện lộ 2 TBA Tổ 09 Nguyễn Trãi lộ 471 E22.1.Tổ 14 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công di chuyển VT 26 đường dây 0,4kV TBA Tổ 09 Nguyễn Trãi.
28/06/2017Điện lực Thành phố Hà Giang6:0016:00Cắt điện TBA Sư Phạm lộ 474 E22.1.Tổ 15 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công chỉnh trang lưới điện 0,4kV TBA Sư Phạm.
Điện lực Quản Bạ7:009:00Cắt điện TBA 100kVA-35/0,4kV Lùng Thàng. Lộ 372E22.1.Một phần Khu vực Thôn Lùng Thàng xã Quyết Tiến - huyện Quản Bạ-Hà Giang.ĐL Quản Bạ. Di chuyển hòm hộp công tơ từ cột TBA Lùng Thàng sang cột VT 01 đường dây 0,4kV Sau TBA Lùng Thàng.
Điện lực Quản Bạ13:3015:00Cắt điện TBA 50kVA-35/0,4kV Lùng Mười lộ 372E22.1.Khu vực Thôn Lùng Mười xã Quyết Tiến - huyện Quản Bạ-Hà Giang.ĐL Quản Bạ. Di chuyển hòm hộp công tơ từ cột TBA Lùng Mười sang cột VT 01 đường dây 0,4kV Sau TBA Lùng Mười.
Điện lực Bắc Mê7:0017:00Cắt điện đường dây 0,4kV TBA Yên Phú 2 180kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.1/2 Thôn Pắc Mìa- Xã Yên Phú- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Giảm tổn thất đường dây 0,4kV TBA Yên Phú 2 180kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
29/06/2017Điện lực Bắc Mê7:0017:00Cắt điện đường dây 0,4kV TBA Phiêng Luông 1 50kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.Thôn Phiêng Luông, Phiêng Đáy- Xã Phiêng Luông- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Giảm tổn thất đường dây 0,4kV TBA Phiêng Luông 1 50kVA-35/0,4kV lộ 374E22.1.
Điện lực Vị Xuyên7:3011:30Cắt điện đường dây 0,4 kV lộ 1, lộ 2 sau TBA Thôn Dưới - lộ 371E22.1.Các KH khu vực thôn Dưới xã Việt Lâm Huyện Vị Xuyên.* ĐL Vị Xuyên sử lý tiếp xúc do quá tại cục bộ đường dây 0,4 kV sau TBA Thôn Dưới.
Điện lực Bắc Quang6:0016:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA Tân Thành 2 lộ 373E22.3.Thôn Tân thành xã Liện Hiệp huyện Bắc Quang.PXXLĐ thi công đấu nối, lắp hòm hộp công tơ.
Điện lực Bắc Quang6:3016:30Cắt điện đường dây 0,4kV sau TBA Tân Thành 3 lộ 373E22.3.Thôn Tân Thành 3 xã Liện Hiệp huyện Bắc Quang.PXXLĐ thi công lắp công lắp xà cách điện đường dây 0,4kV.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:0016:00Cắt điện TBA Vật Tư lộ 474 E22.1.Khu vực từ Cầu Mè đến Trạm 110kV.ĐLTP Hà Giang thi công chỉnh trang lưới điện 0,4kV TBA Vật Tư.
30/06/2017Điện lực Thành phố Hà Giang6:0016:00Cắt điện TBA Bến Xe Phía Nam lộ 473 E22.1.Khu vực Tổ 13 Nguyễn Trãi (đoạn Nhà Hàng Bông Lúa).ĐLTP Hà Giang thi công chỉnh trang lưới điện 0,4kV TBA Bến Xe Phía Nam.
Điện lực Bắc Quang6:0016:30Cắt điện đường dây 0,4kV lộ 2 sau TBA Tân Thành 2 lộ 373E22.3.Thôn Tân thành xã Liện Hiệp huyện Bắc Quang.PXXLĐ thi công đấu nối, lắp hòm hộp công tơ.
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home