Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Sunday, July 22, 2018

Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
23/07/2018Điện lực Bắc Quang4:005:00Cắt hết điện đường dây 35kV lộ 373E22.3(phân đoạn từ DCL Đồng Yên - MC 373 Bưa).Xã Đồng Yên, Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang tách lèo đường dây 35kV vị trí 112 điểm đấu NR TBA Phố Cáo 2.
Điện lực Bắc Quang5:0017:00Cắt hết điện đường dây 35kV phân đoạn từ lèo vị trí điểm đấu NR TBA Phố Cáo 2 đã tháo hạ lộ 373E22.3.Thô Phố Cáo xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.Công ty TNHH Đầu tư XD kỹ thuật An Phát tiếp tục thi công thay dây chống sét đường dây 110 kV lộ 171 Bắc Quang - Khánh Hòa giao chéo vơi đoạn đường dây 35kV vị trí vị trí 01 - 02 nhánh rẽ TBA Phố Cáo 2.
Điện lực Bắc Quang17:0018:00Cắt hết điện đường dây 35kV lộ 373E22.3(phân đoạn từ DCL Đồng Yên - MC 373 Bưa).Thô Phố Cáo xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang đấu lại lèo đường dây 35kV vị trí 112 điểm đấu NR TBA Phố Cáo 2 sau khi Công ty TNHH Đầu tư XD kỹ thuật An Phát tiếp tục thi công thay dây chống sét đường dây 110 kV lộ 171 Bắc Quang - Khánh Hòa giao chéo vơi đoạn đường dây 35kV vị trí vị trí 01 - 02 nhánh rẽ TBA Phố Cáo 2 xong.
Điện lực Quản Bạ6:0010:00Cắt AB lộ 1 ĐZ 0,4KV TBA Trung Tâm I 400kVA 35/0,4kV Lộ 372 E 22. 1.Một phần tổ 3 thị trấn tam sơn Huyện Quản bạ Tỉnh Hà Giang.Chuyển ĐZ 0,4kV lộ 1 VT 05 cột cũ , sang VT 05 cột mới lộ 1 ĐZ 0,4kV TBA Trung Tâm I.
Điện lực Bắc Mê7:0017:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thượng Tân lộ 374E22.1.Thôn Tùng Hản, Thôn Chí Thì, Thôn Tả Lùng - Xã Yên Cường, Xã Thượng Tân Huyện Bắc Mê.Điện lực Bắc Mê: Nâng cao khoảng cách pha đất khoảng cột vị trí 38 sang vị trí 39 đường dây35kV nhánh rẽ Thượng Tân lộ 374E22.1.
24/07/2018Điện lực Bắc Mê7:0019:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Phiêng Luông lộ 374E22.1.Xã Yên Cường, Xã Thượng Tân, Xã Phiêng Luông - Huyện Bắc Mê.Điện lực Bắc Mê: Nâng cao khoảng cách pha đất khoảng cột vị trí 02 sang vị trí 03 đường dây35kV nhánh rẽ Phiêng Đáy lộ 374E22.1. - Công ty TNHH Đức Tín - Hà Giang thực hiện: Khắc phục sự cố khoảng cột vị trí 14 sang vị trí 15, khoảng cột từ vị trí36 đến vị trí37 đường dây35kV nhánh rẽ Phiêng Luông.
Điện lực Yên Minh7:3011:30- Cắt điện đường dây 35kV NR Lao Và Chải thuộc lộ 371E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm Ló Thành. Nà Lũng Xã Lao Và Chải Huyện Yên Minh.- ĐL Yên Minh Bảo dưỡng định kỳ lắp khe hở mỏ đường dây 35kV, lắp dây dẫn dòng nối đất, nhánh rẽ Lao Và Chải.
Điện lực Đồng Văn7:308:30Cắt điện Lộ 1,Lộ 2 , Lộ 3 đường dây 0,4KV sau TBA Phố Cổ Lộ 373E22.7.Tổ 3,4 Thị Trấn Đồng Văn - H. Đồng Văn.Đội I - ĐL Đồng Văn Đấu Nối đường dây 0,4kV lộ 3 mới ( Cáp ngầm ) sau TBA Phố Cổ Lộ 373E22.7.
Điện lực Đồng Văn7:3016:30Cắt điện Lộ 3 đường dây 0,4KV sau TBA Phố Cổ Lộ 373E22.7.Tổ 3,4 Thị Trấn Đồng Văn - H. Đồng Văn.Đội I - ĐL Đồng Văn san tải Khách Hàng , Đấu Nối đường dây 0,4kV lộ 3 mới ( Cáp ngầm ) sau TBA Phố Cổ Lộ 373E22.7.
Điện lực Bắc Quang4:005:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV lộ 373E22.3(phân đoạn từ DCL Đồng Yên đến trước DCL 373 - 1 Bưa).Xã Đồng Yên, Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang tách lèo đường dây 35kV vị trí 135.
Điện lực Bắc Quang5:0017:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV lộ 373E22.3(phân đoạn từ lèo vị trí 135 đã được tháo hạ - vị trí 145 Lục Yên).Thôn Đồng Hương xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.Công ty TNHH Đầu tư XD kỹ thuật An Phát tiếp tục thi công thay dây chống sét đường dây 110 kV lộ 171 Bắc Quang - Khánh Hòa giao chéo vơi đoạn đường dây 35kV NR Bình Long - Bưa tại vị trí 135 - 136.
Điện lực Bắc Quang17:0018:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV lộ 373E22.3(phân đoạn từ DCL Đồng Yên đến trước DCL 373 - 1 Bưa - trước lèo vị trí 135).Xã Đồng Yên, Vĩnh Phúc huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang đấu lại lèo đường dây 35kV vị trí 135 sau khi công ty TNHH Đầu tư XD kỹ thuật An Phát thi công thay dây chống sét đường dây 110 kV lộ 171 Bắc Quang - Khánh Hòa giao chéo vơi đoạn đường dây 35kV NR Bình Long - Bưa tại vị trí 135 - 136 xong.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA Tổ 9 lộ 473E22.3.Tổ 9 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ 1 pha cơ khí bằng công tơ 1 pha điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1 lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Thủy Vôi 2 lộ 473E22.3.Tổ 9 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ 1 pha cơ khí bằng công tơ 1 pha điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1 lộ 2, lộ 3, lộ 4 đường dây 0,4kV sau TBA Thủy Vôi lộ 473E22.3.Tổ 10 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ 1 pha cơ khí bằng công tơ 1 pha điện tử có tích hợp đo xa.
25/07/2018Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1, lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Minh Thành lộ 473E22.3.Tổ 11 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ 1 pha cơ khí bằng công tơ 1 pha điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1, lộ 2, lộ 3, lộ 4 đường dây 0,4kV sau TBA Quang Thành lộ 473E22.3.Tổ 11 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ 1 pha cơ khí bằng công tơ 1 pha điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1, lộ 2, lộ 3, lộ 4 đường dây 0,4kV sau TBA Pác Há lộ 473E22.3.Tổ 11 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ 1 pha cơ khí bằng công tơ 1 pha điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Đồng Văn7:3016:30Cắt điện Lộ 3 đường dây 0,4KV sau TBA Phố Cổ Lộ 373E22.7.Tổ 3,4 Thị Trấn Đồng Văn - H. Đồng Văn.Đội I - ĐL Đồng Văn san Tải sang đường dây 0,4kV lộ 3 mới ( Cáp ngầm ) sau TBA Phố Cổ Lộ 373E22.7.
Điện lực Yên Minh7:3015:00- Cắt điện đường dây 35kV NR Nà Hảo thuộc lộ 373E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm Nà Hảo. Sủng Pảo Xã Hữu Vinh Huyện Yên Minh.- ĐL Yên Minh Bảo dưỡng định kỳ lắp khe hở mỏ đường dây 35kV, lắp dây dẫn dòng nối đất, nhánh rẽ Nà Hảo.
26/07/2018Điện lực Yên Minh8:0014:00- Cắt điện đường dây 35kV NR Đường Thượng thuộc lộ 375E22.7.- Toàn bộ khách hàng Xã Đường Thượng Huyện Yên Minh.- ĐL Yên Minh Bảo dưỡng định kỳ lắp khe hở mỏ đường dây 35kV, lắp dây dẫn dòng nối đất, nhánh rẽ Đường Thượng.
Điện lực Đồng Văn7:308:30Cắt điện Lộ 1,Lộ 2 , Lộ 3 đường dây 0,4KV sau TBA Phố Cổ Lộ 373E22.7.Tổ 3,4 Thị Trấn Đồng Văn - H. Đồng Văn.Đội I - ĐL Đồng Văn Tháo Hạ Cáp xuất Tuyến đường dây 0,4kV lộ3 sau TBA Phố Cổ Lộ 373E22.7.
Điện lực Đồng Văn7:3016:30Cắt điện Lộ 3 đường dây 0,4KV sau TBA Phố Cổ Lộ 373E22.7.Tổ 3,4 Thị Trấn Đồng Văn - H. Đồng Văn.Đội I - ĐL Đồng Văn San Tải sang đường dây 0,4kV lộ 3 mới ( Cáp ngần ) sau TBA Phố Cổ Lộ 373E22.7.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1, lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Trường Chính Trị lộ 471E22.3.Tổ 4 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ 1 pha cơ khí bằng công tơ 1 pha điện tử có tích hợp đo xa.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1, lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Thanh Tân lộ 471E22.3.Tổ 3 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay công tơ 1 pha cơ khí bằng công tơ 1 pha điện tử có tích hợp đo xa.
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home