Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, May 28, 2018

Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
01/04/2018Điện lực Hoàng Su Phì6:3017:00Lộ 2B TBA thôn Nậm Dịch xã Bản Péo lộ 371 E22.3.Một phần Khách hàng: thôn Nậm Dịch xã Bản Péo huyện Hoàng Su Phì.- Phân xưởng xây lắp điện thi công thay thế hòm công tơ Lộ 2B (vị trí 3B đến 17B).
26/03/2018Điện lực Bắc Quang5:0016:00Cắt điện đường dây 35kV lộ 371E22.3(phân đoạn từ MC 371E22.3 - trước DCL 371 - 1 Tân Trịnh - DPT Tân Mỹ).Xã Việt Vinh Việt Quang.Chi nhánh lưới điện cao thế Miền Bắc BDĐK các ngăn lộ xuất tuyến trạm 110kV Bắc Quang(E22.3) Điện lực Bắc Quang kết hợp BDĐK, vệ sinh cách điện lấy lại độ võng đường dây 35kV mạch kép xuất tuyến chung lộ 371 và 373E22.3. Táp lèo đường dây các vị trí lèo rời đoạn mạch kép chung lộ 371 và 373E22.3 đến trước DCl 371 - 1 Tân Trịnh - DPT Tân Mỹ.
Điện lực Bắc Quang5:0016:00Cắt điện đường dây 22kV lộ 473E22.3.Tổ 10, 11 TT Việt Quang.Chi nhánh lưới điện cao thế Miền Bắc BDĐK các ngăn lộ xuất tuyến trạm 110kV Bắc Quang(E22.3).
Điện lực Bắc Quang5:0016:00Cắt điện đường dây 22kV lộ 471E22.3.Tổ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14 TT Việt Quang.Chi nhánh lưới điện cao thế Miền Bắc BDĐK các ngăn lộ xuất tuyến trạm 110kV Bắc Quang(E22.3).
Điện lực Bắc Quang5:0016:00Cắt điện đường dây 35kV lộ 373E22.3(phân đoạn từ MC 373E22.3 - DCL Hùng Thắng)Xã Hùng An, Kim Ngọc, Bằng Hành, Liên Hiệp, Đức Xuân, Thượng Bình, Hữu Sản, Vô Điếm, Quang Minh huyện Bắc Quang.Chi nhánh lưới điện cao thế Miền Bắc BDĐK các ngăn lộ xuất tuyến trạm 110kV Bắc Quang(E22.3) Điện lực Bắc Quang kết hợp BDĐK, vệ sinh lấy lại độ võng đường dây 35kV mạch kép xuất tuyến chung lộ 371 và 373E22.3.
Điện lực Bắc Quang8:0011:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV lộ 373E22.3 phân đoạn từ DCL Hùng Thắng - đến DCL Tiên Kiều - đến DCL 373 - 1 Bình Long - DCL 374 - 1 Yên Lâm.("cắt không điện DCL Hùng Thắng" DCL 373 - 1 Bình Long, DCL Tiên Kiều, DCL 374 - 1 Yên Lâm đã cắt từ giai đoạn 1).Xã Hùng An huyện Bắc Quang.Điện lực Bắc Quang BDĐK thiết bị đóng cắt vệ sinh cách điện trạm cắt 373 Vĩnh Hảo . "Sau khi BDĐK thiết bị đóng cắt vệ sinh cách điện trạm cắt 373 Vĩnh Hảo xong sẽ cấp điện 35kV từ lộ 371E22.3 đến DCL Hùng Thắng lộ 373E22.3 qua DCL Tiên Kiều, MC 373 Vĩnh Hảo và MC 373 Bình Long.
Điện lực Xín Mần6:3017:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thơm Thọ lộ 371E22.3-372A22.25 ( cắt DCL Thơm Thọ ).Khách hàng sử dụng điện tại thôn Thơm Thọ, Bản Báo, Nậm Sái, Nậm Ánh, huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ đường dây năm 2018.
Điện lực Yên Minh8:0012:00Cắt điện 35kV TBA 31. 5 kVA 35/0,4kV Làng Pèng xã Sủng Tráng lộ 371 E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm Làng Pèng xã Sủng Tráng Huyện Yên Minh.ĐL Yên Minh bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4kV.
Điện lực Yên Minh8:0012:00- Cắt điện 35kV TBA 31. 5 kVA 35/0,4kV Bản Ruồng xã Sủng Tráng lộ 371 E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm bản ruồng xã Sủng Tráng Huyện Yên Minh.ĐL Yên Minh bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4kV.
Điện lực Yên Minh13:3017:30- Cắt điện 35kV TBA 31. 5 kVA 35/0,4kV Sùng Sảng xã Sủng Tráng lộ 371 E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm Sùng Sảng 1. 2 xã Sủng Tráng Huyện Yên Minh.- Toàn bộ khách hàng xóm bản ruồng xã Sủng Tráng Huyện Yên Minh.
Điện lực Yên Minh13:3017:30- Cắt điện 35kV TBA 75 kVA 35/0,4kV Sàng Súng xã Sủng Tráng lộ 371 E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm sàng súng xã Sủng Tráng Huyện Yên Minh.- Toàn bộ khách hàng xóm bản ruồng xã Sủng Tráng Huyện Yên Minh.
Điện lực Hoàng Su Phì6:3017:00TBA Ủy ban Tả Sử Chóng lộ 371 E22.3.Một phần Khách hàng xã Tả Sử Chóng huyện Hoàng Su Phì.- Phân xưởng xây lắp điện thi công thay thế cáp xuất tuyến, lắp đặt xà xuất tuyến căng dây lấy độ võng từ vị trí 01 đến xuất tuyến, thay thế hòm công tơ lộ 1: (từ vị trí 01 đến vị trí 15).
Điện lực Đồng Văn7:3011:30- Cắt điện 35 kV TBA Tống Quáng Chải Lộ 377 E22.7 ).* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm ; - Xóm Tống Quáng Chải - Xã Thượng Phùng.- Để đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn Bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4 kV.
Điện lực Đồng Văn7:3011:30- Cắt điện 35 kV TBA Tà Ngày Lộ 377 E22.7 ).* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm ; - Xóm Tà Ngày - Xã Sơn Vĩ.- Để đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn Bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4 kV.
Điện lực Đồng Văn13:3016:30- Cắt điện 35 kV TBA Mé Lầu Lộ 377 E22.7 ).* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm ; - Xóm Mé Lầu - Xã Sơn Vĩ.- Để đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn Bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4 kV.
Điện lực Đồng Văn13:3016:30- Cắt điện 35 kV TBA Mè Nắng Lộ 377 E22.7 ).* Khu vực mất điện. + Huyện Mèo Vạc gồm ; - Xóm Mè Nắng - Xã Xín Cái.- Để đội 3 Mèo Vạc - ĐL Đồng Văn Bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4 kV.
Điện lực Bắc Mê7:0017:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thượng Tân lộ 374 E22.1.Thôn Tả Lùng, Thôn Tùng Hản - Xã Yên Cường, Xã Thượng Tân - Huyện Bắc Mê.* Điện Lực Bắc Mê Bảo dưỡng định kỳ, Lắp mỏ phóng Sét cho cash điện đứng đường dây 35kV năm 2018.
Điện lực Quang Bình7:0017:00Cắt điện đường dây 35kV từ DCL Thôn Trung đến lèo vị trí 148 lộ 371E22.3. Cắt điện 35kV nhánh rẽ Hương Sơn, Cắt điện 35kV nhánh rẽ Kéo Lục lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng Thôn Trì, Thôn Quyền , Thôn then Thôn Chang, thôn Trung, Thôn Kiêu xã Xuân Giang, xã Nà Khương, xã Hương Sơn, Thôn Kéo Lục Trung Thành, thôn Thượng xã Vĩ Thương Huyện Quang Bình- Tỉnh Hà Giang.Điện Lực Quang Bình lắp mỏ phóng và chống sét, bảo dưỡng định kỳ đầu TBA.
Điện lực Quản Bạ8:0012:00Cắt điện TBA 100kVA-35/0,4kV Bảo An 1 lộ 372 E22.1.Thôn Bảo An TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ - Hà Giang.ĐL Quản Bạ hoán đổi MBA và tủ 0,4kV Bảo An 1 sang Bản Thăng 2.
Điện lực Quản Bạ8:0012:00Cắt điện TBA 180kVA-35/0,4kV Bản Thăng 2 lộ 372 E22.1.Thôn Bản Thăng xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ - Hà Giang.ĐL Quản Bạ hoán đổi MBA và tủ 0,4kV Bản Thăng 2 sang Bảo An 1.
27/03/2018Điện lực Quản Bạ11:3014:00Cắt điện TBA 320kVA-35/0,4kV Huyện Ủy lộ 372 E22.1.Tổ 2 TT Tam Sơn, huyện Quản Bạ - Hà Giang.ĐL Quản Bạ bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Quang Bình7:3017:00Cắt điện 35kV TBA Bản Măng lộ 371 E22.3( Cắt AB lộ A, lộ B, cắt AB tổng, cắt FCO -35kV pha A, B,C TBA).Một phần khách hàng thôn Bản Măng xã Bản Rịa huyện Quang Bình - Hà Giang.Bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Bắc Mê7:3011:30Cắt điện MBA Pó Pèng 50kVA-35/0,4kV lộ 374 E22.1.Thôn Pó Pèng - Xã Minh Sơn - Huyện Bắc Mê.* Điện Lực Bắc Mê Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị phần dưới DCL TBA năm 2018.
Điện lực Bắc Mê7:3011:30Cắt điện MBA Khuổi Trang 31,5kVA-35/0,4kV lộ 374 E22.1.Thôn Khuổi Trang - Xã - Thượng Tân - Huyện Bắc Mê.* Điện Lực Bắc Mê Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị phần dưới FCO TBA năm 2018.
Điện lực Bắc Mê13:3017:00Cắt điện MBA Nà Ngoòng 50kVA-35/0,4kV lộ 374 E22.1.Thôn Nà Ngoòng - Minh Sơn - Huyện Bắc Mê.* Điện Lực Bắc Mê Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị phần dưới DCL TBA năm 2018.
1234

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home