Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Monday, October 23, 2017
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
23/10/2017Điện lực Thành phố Hà Giang8:0011:00Cắt điện TBA Sông Miện 5A lộ 372 E22.1.Khách hàng Công ty TĐ Sông Miện 5.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:3016:30Cắt điện TBA Nhà Điều Hành Sông Miện 5 lộ 372 E22.1.Khách hàng Công ty TĐ Sông Miện 5.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Vĩnh Tuy lộ 373E22.3.Thôn Tự Lập xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.Cty TNHH Đức Vinh SCL thi công lắp hòm hộp công tơ, đấu nối đường dây 0,4kV mới tại vị trí 28; 29 thu hồi dây cũ đường dây 0,4kV lộ 1 sau TBA Thôn Tự Lập(do vị trí 29 có 3 nguồn 0,4kV đi chung cột).
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1A đường dây 0,4kV sau TBA thôn Tự Lập lộ 373E22.3.Thôn Tự Lập xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.Cty TNHH Đức Vinh SCL thi công lấy độ võng, đấu nối đường dây 0,4kV mới vào lưới tại vị trí 29. 12.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA Tự Lập lộ 373E22.3.Thôn Tự Lập xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.Cty TNHH Đức Vinh SCL thi công lấy độ võng, đấu nối đường dây 0,4kV mới vào lưới tại vị trí 47.
Điện lực Đồng Văn7:3015:00- Cắt điện đường dây 0,4 kV lộ 1 sau TBA Phố Bảng 2 lộ 373E22.7.- Khu phố 1-Thị Trấn Phố Bảng-Huyện Đồng Văn.- Đội QLTH số 1 + 2 kép bổ sung dây dấn 0,4 kV lộ 1 sau TBA Phố Bảng 2.
Điện lực Bắc Mê8:3015:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV nhánh rẽ Đường Âm lộ 374E22.1.Toàn bộ Xã Đường Âm- Huyện Bắc Mê.* Điện lực Bắc Mê: - Nâng cao khoảng cách pha đất khoảng cột từ VT02 đến VT03 đường dây 35kV nhánh rẽ vào TBA Tham Hang thuộc đường dây 35kV nhánh rẽ Đường Âm lộ 374E22.1.
24/10/2017Điện lực Đồng Văn7:3016:00- Cắt điện đường dây 35 kV nhánh rẽ Vần Chải lộ 373E22.7.- Xã Vần Chải-Huyện Đồng Văn.- Đội QLTH số 1 + 2 dựng cột nâng khoảng cách pha đất từ VT 02 sang VT 03 đường dây 35 kV lộ 373E22.7 nhánh rẽ Vần Chải.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA Tự Lập lộ 373E22.3.Thôn Tự Lập xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.Cty TNHH Đức Vinh SCL thi công lắp hòm hộp công tơ, thu hồi dây dẫn cũ đường dây 0,4kV từ vị trí 29 - 47.
Điện lực Yên Minh8:0012:00- Cắt điện 35kV TBA 250 kVA 35/0,4kV UB xã Lũng Hồ lộ 375 E22.7.- Toàn bộ khách hàng thôn lũng hồ 1,2,3, công ty đông bắc xã Lũng Hồ Huyện Yên Minh.- ĐL Yên Minh bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4kV.
Điện lực Yên Minh13:3017:30- Cắt điện 35kV TBA 50kVA 35/0,4kV Ngài Trồ xã Lũng Hồ lộ 375 E22.7.- Toàn bộ khách hàng thôn ngài trồ 1,2 xã Lũng Hồ Huyện Yên Minh.- ĐL Yên Minh bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4kV.
Điện lực Thành phố Hà Giang6:3016:30Cắt điện lộ 1 TBA Bãi Đá Minh Khai lộ 474 E22.1.Tổ 06, 07 phường Minh Khai thành phố Hà Giang.PXXL thi công sửa chữa lớn đường dây 0,4kV TBA Bãi Đá.
Điện lực Thành phố Hà Giang8:0011:30Cắt điện TBA Lũng Rầy 1 lộ 372 E22.1.Khách hàng Công ty Đức Sơn.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:3016:30Cắt điện TBA Lũng Rầy 3 lộ 372 E22.1.Khách hàng Công ty Đức Sơn.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
25/10/2017Điện lực Thành phố Hà Giang6:3016:30Cắt điện lộ 2 TBA Bãi Đá Minh Khai lộ 474 E22.1.Tổ 06, 07 phường Minh Khai thành phố Hà Giang.PXXL thi công sửa chữa lớn đường dây 0,4kV TBA Bãi Đá.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:0017:00Cắt điện TBA Trại Giam lộ 474 E22.1.Tổ 01 phường Minh Khai thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử có chức năng đo xa.
Điện lực Thành phố Hà Giang8:0011:00Cắt điện TBA Viba Tả Mò lộ 374 E22.1.Khách hàng Trung Tâm Viễn Thông 1.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:3016:30Cắt điện TBA BTS Viettel lộ 374 E22.1.Khách hàng Viễn Thông Quân Đội.ĐLTP Hà Giang thi công bảo dưỡng định kỳ TBA.
Điện lực Yên Minh8:0012:00- Cắt điện 35kV TBA 50 kVA 35/0,4kV Cờ Tẩu xã Đường Thượng lộ 375E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm Cờ Tẩu 1. 2 xã Đường Thượng Huyện yên minh.- ĐL Yên Minh bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4kV.
Điện lực Yên Minh13:3017:30- Cắt điện 35kV TBA 50 kVA 35/0,4kV Chúng Pả xã Đường Thượng lộ 375E22.7.- Toàn bộ khách hàng xóm Chúng Pả 1. 2 xã Đường Thượng Huyện yên minh.- ĐL Yên Minh bảo dưỡng định kỳ thiết bị TBA và đường dây 0,4kV.
Điện lực Bắc Quang6:3017:00Cắt điện lộ 1A đường dây 0,4kV sau TBA thôn Tự Lập lộ 373E22.3.Thôn Tự Lập xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.Cty TNHH Đức Vinh SCL thi công lắp hòm hộp công tơ, thu hồi dây dẫn cũ đường dây 0,4kV từ vị trí 29 đến 29. 1 - 29. 12.
Điện lực Đồng Văn7:3016:00- Cắt điện đường dây 35 kV từ DPT 58 đến DPT 373-7/164 lộ 373E22.7.- Xã Sủng Là - Xã Phố Cáo - Xã Vần Chải - Xã Phố Bảng - Xã Lũng Thầu - Xã Sảng Tủng - Huyện Đồng Văn.- Đội QLTH số 1,2 bảo dưỡng định kỳ đường dây 35kV từ vị trí 65 đến 166.
Điện lực Xín Mần8:0011:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Làng Thượng (cắt DPT Làng Thượng) lộ 371E22.3-372A22.25.Khách hàng sử dụng điện tại thôn Làng Thượng xã Khôn Lùng huyện Xín Mần.ĐLXM thay thế MBA bị cháy hỏng.
26/10/2017Điện lực Xín Mần8:0012:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Phiêng Lang (cắt DCL Phiêng Lang) lộ 371E22.3-372A22.25.Khách hàng sử dụng điện tại thôn Phiêng Lang xã Khôn Lùng huyện Xín Mần.ĐLXM thay thế MBA bị cháy hỏng.
Điện lực Đồng Văn7:3016:00- Cắt điện đường dây 35 kV từ DPT 58 đến DPT 373-7/164 lộ 373E22.7.- Xã Sủng Là - Xã Phố Cáo - Xã Vần Chải - Xã Phố Bảng - Xã Sảng Tủng - Xã Lũng Thầu Huyện Đồng Văn.- Đội QLTH số 1,2 Điện lực Đồng Văn bảo dưỡng định kỳ đường dây 35kV từ vị trí 132 đến 163.
123

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home