Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Tuesday, January 22, 2019
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
21/01/2019Điện lực Bắc Quang8:3010:00Cắt điện lộ 3 đường dây 0,4kV sau TBA Phố Cáo lộ 372E22.3.Thôn Phố Cáo xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp công tơ PTKH 3 pha vị trí 12.
Điện lực Bắc Quang10:3011:30Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA Đồng Yên 2 lộ 372E22.3.Thôn Kem xã Đồng Yên huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang lắp công tơ PTKH 3 pha vị trí 06.
Điện lực Yên Minh6:0016:00- Cắt điện 35kV TBA 50 kVA 35/0,4kV Chi Sang Xã Lao Và Chải lộ 371 E22.7.Toàn Bộ Khách Hàng xóm Chi sang Xã Lao Và Chải Huyện Yên Minh.- Để Phân Xưởng XLĐ Hà Giang sửa chữa lớn đường dây 0,4kV lộ1. Lộ2 sau TBA Chi Sang Xã Lao Và Chải.
Điện lực Yên Minh6:0016:30- Cắt điện đường dây 0,4kV lộ1. Lộ 2 sau TBA Bản Đả Xã Na Khê lộ 371 E22.7.Toàn Bộ Khách Hàng xóm Bản Đả Xã Na Khê Huyện Yên Minh.- Để Phân Xưởng XLĐ Hà Giang sửa chữa lớn đường dây 0,4kV lộ1. Lộ2 sau TBA Bản Đả Xã Na Khê.
Điện lực Xín Mần16:0017:00Cắt điện TBA Km 26 xã Thèn Phàng (Cắt DCL đầu TBA)lộ 371 A 22. 25.Toàn bộ Khách hàng sử dụng điện khu vực thôn Km 26, km 30 xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần thực hiện tháo hạ thay thế nâng Công suất MBA Km 26.
Điện lực Xín Mần7:3015:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Cốc Rế Đến DCL Vai Lũng, lộ 371E22.36 ( Cắt DCL Cốc Rế, Cắt DCL Vai Lũng).Khách hàng sử dụng điện khu vực chợ trung tâm và khu vực UBND xã + trường cấp 1,2 + trạm y tế các xã Cốc Rế và khách hàng sử dụng điện tại các thôn Cốc Đông, Lùng Vai, Cốc Cái, Tòng Táo, Nấm Ngà, Đông Thang, Sông Lặm,Na Van , thôn Vai Lũng xã Tả Nhìu.Điện lực Xín Mần thực hiện tháo hạ thay thế chuyển đổi nâng Công suất MBA UB xã Cốc Rế, TBA Nấm Ngà.
22/01/2019Điện lực Yên Minh10:3013:30- Cắt điện đường dây 35kV từ DCL Đường Thượng thuộc lộ 375 E22.7.- Toàn Bộ Khách Hàng Xã Đường Thượng Huyện Yên Minh.- Để ĐL Yên Minh thay nâng công suất MBA UB Xã Đường Thượng lộ 375 E22.7.
Điện lực Yên Minh13:3018:00- Cắt điện đường dây 35kV từ DPT nhánh rẽ Du Già đến DCL Khâu Rịa thuộc lộ 375 E22.7.- Toàn Bộ Khách Hàng Xã Du Già. Xã Du Tiến Huyện Yên Minh.- Để ĐL Yên Minh thay nâng công suất MBA UB Xã Du Già lộ 375 E22.7. - Để ĐL Yên Minh thay nâng công suất MBA Làng Khác A Xã Du Già lộ 375 E22.7. - Để ĐL Yên Minh thay nâng công suất MBA Phìn Tỷ Xã Du Tiến lộ 375 E22.7.
Điện lực Đồng Văn7:3016:30Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Phố Cáo lộ 373E22.7.Một phần TT xã Phố Cáo Huyện Đồng văn.Đội I+II Điện lực Đồng văn bảo dưỡng định kỳ đường dây 35kV nhánh rẽ Phố Cáo và thay MBA,cáp tổng và tủ 0,4kV để nâng công xuất MBA Ngã ba Phố Cáo lộ 373E22.7.
Điện lực Xín Mần8:0010:00Cắt điện TBA Cốc Mui xã Ngán Chiên (Cắt FCO đầu TBA) lộ 371 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại thôn, Cốc Mui, Cốc Chíu, xã Ngán Chiên, huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2019.
Điện lực Xín Mần11:0012:30Cắt điện TBA Hồ Thầu xã Thu Tà (Cắt FCO đầu TBA) lộ 371 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại thôn, Pạc Thay, Pạc Phai, Hồ Thầu, xã Thu Tà huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2019.
Điện lực Xín Mần13:3016:30Cắt điện TBA UB xã Thu Tà (Cắt FCO đầu TBA) lộ 371 E22.36.Toàn bộ khách hàng khu vực UBND xã, Trường cấp 1, Mầm Non, trạm y tế, khách hàng sử dụng điện khu vực chợ, UBND xã Thu Tà huyện Xín Mần.Điện lực Xín Mần bảo dưỡng định kỳ TBA năm 2019 và bọc thanh cái 35 KV sau FCO đầu TBA về phía MBA, và thanh cái trong tủ 0,4 kV và lắp chụp đầu sứ của MBA.
Điện lực Yên Minh6:0016:00- Cắt điện 35kV TBA 50 kVA 35/0,4kV Chi Sang Xã Lao Và Chải lộ 371 E22.7.Toàn Bộ Khách Hàng xóm Chi sang Xã Lao Và Chải Huyện Yên Minh.- Để Phân Xưởng XLĐ Hà Giang sửa chữa lớn đường dây 0,4kV lộ1. Lộ2 sau TBA Chi Sang Xã Lao Và Chải.
Điện lực Yên Minh6:0016:30- Cắt điện đường dây 0,4kV lộ1. Lộ 2 sau TBA Bản Đả Xã Na Khê lộ 371 E22.7.Toàn Bộ Khách Hàng xóm Bản Đả Xã Na Khê Huyện Yên Minh.- Để Phân Xưởng XLĐ Hà Giang sửa chữa lớn đường dây 0,4kV lộ1. Lộ2 sau TBA Bản Đả Xã Na Khê.
Điện lực Yên Minh6:309:30- Cắt điện 35kV DCL đầu TBA 160 kVA 35/0,4kV Tráng Lệ Xã Bạch Đích lộ 371 E22.7.Toàn Bộ Khách Hàng xóm Tráng Lệ Xã Bạch Đích Huyện Yên Minh.- Để ĐL Yên Minh thay nâng công suất MBA Tráng Lệ Xã Bạch Đích lộ 371 E22.7.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3016:30Cắt điện TBA Thông Châng lộ 472 E22.1.Hôn Châng xã Phương Thiện thành phố Hà Giang.ĐLTP Hà Giang thi công thay hòm hộp công tơ và cáp lưới TBA Thôn Châng.
Điện lực Đồng Văn7:0017:00- Cắt điện Lộ B đường dây 0,4 kV sau TBA Sủng Trái Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. - Huyện Đồng Văn gồm ; + Xóm Sủng Tùa - Xã Sủng Trái.- Để đội 4 Mèo Vạc - Điện Lực Đồng Văn, căng dây lấy độ võng từ VT 19 đến VT 21.
Điện lực Đồng Văn7:0017:00- Cắt điện Lộ A đường dây 0,4 kV sau TBA Cán Chu Phìn Lộ 377 E22.7.* Khu vực mất điện. - Huyện Mèo Vạc gồm ; + Xóm Chó do, xóm Há Dấu Cò - Xã Cán Chu Phìn.- Để đội 3 Mèo Vạc - Điện Lực Đồng Văn, thay thế cáp nguồn, hòm hộp xuống công tơ.
Điện lực Bắc Quang7:3012:00Cắt điện TBA Nghĩa Tân lộ 373E22.3.Thôn Nghĩa Tân xã Tân Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang chuyển đổi nâng công xuất MBA, cáp, tủ hạ áp.
Điện lực Bắc Quang7:3012:00Cắt điện TBA Hùng Thắng 1 lộ 372E22.3.Thôn Hùng Thắng xã Hùng An huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang chuyển đổi nâng công xuất MBA, cáp, tủ hạ áp.
Điện lực Bắc Quang7:3012:00Cắt điện TBA Thôn Nái lộ 372E22.3.Thôn Nái xã Quang Minh huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang chuyển đổi nâng công xuất MBA, cáp, tủ hạ áp.
Điện lực Bắc Quang7:3017:00Cắt điện TBA Quyết Thắng BH lộ 374E22.3.Thôn Quyết Thắng xã Hữu Sản huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang chuyển đổi nâng công xuất MBA, cáp, tủ hạ áp TBA.
Điện lực Bắc Quang7:3017:00Cắt điện TBA UB Liên Hiệp lộ 374E22.3.Thôn Trung Tâm xã Liên Hiệp huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang chuyển đổi nâng công xuất MBA, cáp, tủ hạ áp TBA.
Điện lực Bắc Quang7:3017:00Cắt điện TBA Việt Vân 1 lộ 471E22.3.Tổ 8 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang chuyển đổi nâng công xuất MBA, cáp, tủ hạ áp.
Điện lực Bắc Quang7:3017:00Cắt điện TBA Quang Thành lộ 473E22.3.Tổ 11 TT Việt Quang huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang chuyển đổi nâng công xuất MBA, cáp, tủ hạ áp.
123456

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home