Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Friday, November 16, 2018
 


Sinh Nhật Tháng 11: Phạm Ngọc Phúc, Phạm Trọng Thuần, Mai Tân Tiến. Nguyễn Công Minh (Văn phòng Công ty); Hoàng Trung Thành (Phân xưởng Thiết kế); Nguyễn Phạm Mỹ, Trần Anh Tuấn, Trần Thị Hoa (Phòng Công nghệ thông tin); Nguyễn Xuân Giao, Đào Anh Khoa, Nguyễn Việt Tuấn (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Doãn Giang Bình, Hoàng Minh Thắng, Cam Trung Kiên (Phòng Kế hoạch vật tư); Phạm Thị Thu Hà, Lê Phương Uyên (Phòng Tài chính kế toán); Trần Công Tuyên, Nông Thế Hiệp (Phòng Điều độ); Vũ Đức Hà (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm thị Phương (Phòng Kinh doanh điện năng); Hoàng Văn Dữ, Trần Ngọc Phương, Hoàng Đình Huynh, Hoàng Thế Long, Phạm Văn Tài (Phân xưởng Xây lắp điện); Hà Quang Đạo, Đặng Thị Thoa, Nguyễn Ngọc Lưu, Lê Thị Thanh Loan (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Cam Thị Nhật Lệ, Vũ Văn Minh, Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Dương, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thu Nghĩa, Phạm Văn Tình (Điện lực TP Hà Giang); ĐoànThị Kim Dung, Nguyễn Thị Hương, Trần Giang Thái, Bùi Văn Quí, Hoàng Thị Lương (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Thị Mỹ Chinh, Mai Thị Hương, Phạm thị Hiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn thị Tuyết Vân, Lâm Bình Nguyên, Nguyễn Thị Thư, Hoàng Đức Kiên, Hoàng Mạnh Tuấn (Điện lực Bắc Quang); Hoàng Văn Quốc, Nguyễn Mạnh Hùng (Điện lực Bắc Mê); Trần Mạnh Cường, Đàm Quốc Diệt, Trần trung Đông (Điện lực Quản Bạ); Tô Mạnh Trường, Nguyễn Đức Duẩn, Mai Đức Thành (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Thế Quỳnh, Nguyễn Văn Lượng, Thàm Văn Phóng, Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thanh Tiệp, Trần Thanh Lực (Điện lực Đồng Văn); Hoàng Thị Sinh, Hoàng Văn Sinh (Điện lực Hoàng Su Phì); Nông Văn Thắng, Hoàng Văn Thượng, Sằm Đình Chế (Điện lực Xín Mần); Lưu Văn Chung, Nguyễn Bình Dân, Nguyễn Tiến Thi, Đỗ Thị Ngọc Hà (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật Tháng 11: Phạm Ngọc Phúc, Phạm Trọng Thuần, Mai Tân Tiến. Nguyễn Công Minh (Văn phòng Công ty); Hoàng Trung Thành (Phân xưởng Thiết kế); Nguyễn Phạm Mỹ, Trần Anh Tuấn, Trần Thị Hoa (Phòng Công nghệ thông tin); Nguyễn Xuân Giao, Đào Anh Khoa, Nguyễn Việt Tuấn (Phòng Quản lý đầu tư); Nguyễn Doãn Giang Bình, Hoàng Minh Thắng, Cam Trung Kiên (Phòng Kế hoạch vật tư); Phạm Thị Thu Hà, Lê Phương Uyên (Phòng Tài chính kế toán); Trần Công Tuyên, Nông Thế Hiệp (Phòng Điều độ); Vũ Đức Hà (Phòng Tổ chức và nhân sự); Đàm thị Phương (Phòng Kinh doanh điện năng); Hoàng Văn Dữ, Trần Ngọc Phương, Hoàng Đình Huynh, Hoàng Thế Long, Phạm Văn Tài (Phân xưởng Xây lắp điện); Hà Quang Đạo, Đặng Thị Thoa, Nguyễn Ngọc Lưu, Lê Thị Thanh Loan (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Cam Thị Nhật Lệ, Vũ Văn Minh, Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Dương, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thu Nghĩa, Phạm Văn Tình (Điện lực TP Hà Giang); ĐoànThị Kim Dung, Nguyễn Thị Hương, Trần Giang Thái, Bùi Văn Quí, Hoàng Thị Lương (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Thị Mỹ Chinh, Mai Thị Hương, Phạm thị Hiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn thị Tuyết Vân, Lâm Bình Nguyên, Nguyễn Thị Thư, Hoàng Đức Kiên, Hoàng Mạnh Tuấn (Điện lực Bắc Quang); Hoàng Văn Quốc, Nguyễn Mạnh Hùng (Điện lực Bắc Mê); Trần Mạnh Cường, Đàm Quốc Diệt, Trần trung Đông (Điện lực Quản Bạ); Tô Mạnh Trường, Nguyễn Đức Duẩn, Mai Đức Thành (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Thế Quỳnh, Nguyễn Văn Lượng, Thàm Văn Phóng, Lê Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Trần Thanh Tiệp, Trần Thanh Lực (Điện lực Đồng Văn); Hoàng Thị Sinh, Hoàng Văn Sinh (Điện lực Hoàng Su Phì); Nông Văn Thắng, Hoàng Văn Thượng, Sằm Đình Chế (Điện lực Xín Mần); Lưu Văn Chung, Nguyễn Bình Dân, Nguyễn Tiến Thi, Đỗ Thị Ngọc Hà (Điện lực Quang Bình).  
 
PC Hà Giang tổ chức Giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC 2018 Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở
Ngày 30/10/2018, Công ty Điện lực Hà Giang đã tổ chức Chương trình Giao lưu gắn kết lan tỏa Văn hóa EVNNPC 2018. Tham dự buổi Giao lưu có Ban lãnh đạo, trưởng các phòng, đơn vị cùng cán bộ CNV các phòng chuyên môn nghiệp vụ , các đơn vị của Công ty. Một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top  |  Home