Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Friday, April 19, 2019
 


Sinh Nhật Tháng 4: Đỗ Hùng Long (Phòng Kỹ thuật); Ngô Văn Phòng (Phòng Điều độ); Lê Thị Minh Thanh, Kiều Thu Hạnh, Nguyễn Như Quỳnh (Phòng Kế hoạch vật tư); Đỗ Văn Trọng (Phân xưởng Thiết kế); Phạm Tiến Chỉnh (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Trần Văn Thanh, Nguyễn Văn Hùng (Phân xưởng Xây lắp điện); Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Phương Mẫn, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Huy Ngọc, Hồ Đức Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đặng Khanh, Nguyễn Hiên Hương, Tống Thị Phượng, Nguyễn Quang Hữu, Vũ Thị Lan Hương (Điện lực TP Hà Giang); Hoàng Quốc Trung, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Trọng Đức, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Lại Thanh Bình, Nguyễn Thị Châu Loan, Vũ Đình Du (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Quốc Cương, Hoàng Minh Thắng A, Nguyễn Thanh Quyết (Điện lực Bắc Quang); Nguyễn Thị Thuỷ, Nông Đình Tú, Nguyễn Thu Hương, Lý Thị Kim Oanh (Điện lực Bắc Mê); Trần Thị Duyên (Điện lực Quản Bạ); Nguyễn Thanh Tùng (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Ngọc Phan, Lương Bùi Thanh Nam, Dương Mạnh Hùng, Hoàng Duy Đông, Vũ Thị Hồng Châm (Điện lực Đồng Văn); Nguyễn Văn Hùng (Điện lực Xín Mần); Hoàng Thị Cân (Điện lực Quang Bình).  
 
 


Sinh Nhật Tháng 4: Đỗ Hùng Long (Phòng Kỹ thuật); Ngô Văn Phòng (Phòng Điều độ); Lê Thị Minh Thanh, Kiều Thu Hạnh, Nguyễn Như Quỳnh (Phòng Kế hoạch vật tư); Đỗ Văn Trọng (Phân xưởng Thiết kế); Phạm Tiến Chỉnh (Phân xưởng Thí nghiệm điện); Trần Văn Thanh, Nguyễn Văn Hùng (Phân xưởng Xây lắp điện); Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Phương Mẫn, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Huy Ngọc, Hồ Đức Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đặng Khanh, Nguyễn Hiên Hương, Tống Thị Phượng, Nguyễn Quang Hữu, Vũ Thị Lan Hương (Điện lực TP Hà Giang); Hoàng Quốc Trung, Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Trọng Đức, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Lại Thanh Bình, Nguyễn Thị Châu Loan, Vũ Đình Du (Điện lực Vị Xuyên); Nguyễn Quốc Cương, Hoàng Minh Thắng A, Nguyễn Thanh Quyết (Điện lực Bắc Quang); Nguyễn Thị Thuỷ, Nông Đình Tú, Nguyễn Thu Hương, Lý Thị Kim Oanh (Điện lực Bắc Mê); Trần Thị Duyên (Điện lực Quản Bạ); Nguyễn Thanh Tùng (Điện lực Yên Minh); Nguyễn Ngọc Phan, Lương Bùi Thanh Nam, Dương Mạnh Hùng, Hoàng Duy Đông, Vũ Thị Hồng Châm (Điện lực Đồng Văn); Nguyễn Văn Hùng (Điện lực Xín Mần); Hoàng Thị Cân (Điện lực Quang Bình).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top  |  Home