Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Wednesday, March 29, 2023

 

ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SỰ CỐ ATTT

          Khi gặp các sự cố về ATTT trong hệ thống mạng CNTT của Công ty ĐL Hà Giang, đầu mối liên hệ tại PC Hà Giang:

1.    Nguyễn Phạm Mỹ – Chức vụ: TP.CNTT – SĐT: 0962021278.

2.    Nguyễn Thanh Liêm – Chức vụ: PTP.CNTT – SĐT: 0963638488.

3.    Nguyễn Mạnh Hùng – Chức vụ: CV – SĐT: 0968033999.

4.    Thạch Khánh Linh – Chức vụ: CV – SĐT: 0949306930.

5.    Trịnh Hoài Nam – Chức vụ: CV – SĐT: 0982278568.

     6.    Bùi Sỹ Khánh Hải – Chức vụ: CV – SĐT: 0963329888.

          Ngoài ra, khi gặp bất cứ sự cố nào về điện hoặc nguy cơ gây ra sự cố về điện, khách hàng gọi ngay số điện thoại hotline 19006769 để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết.

 

ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SỰ CỐ ATTT

          Khi gặp các sự cố về ATTT trong hệ thống mạng CNTT của Công ty ĐL Hà Giang, đầu mối liên hệ tại PC Hà Giang:

1.    Nguyễn Phạm Mỹ – Chức vụ: TP.CNTT – SĐT: 0962021278.

2.    Nguyễn Thanh Liêm – Chức vụ: PTP.CNTT – SĐT: 0963638488.

3.    Nguyễn Mạnh Hùng – Chức vụ: CV – SĐT: 0968033999.

4.    Thạch Khánh Linh – Chức vụ: CV – SĐT: 0949306930.

5.    Trịnh Hoài Nam – Chức vụ: CV – SĐT: 0982278568.

     6.    Bùi Sỹ Khánh Hải – Chức vụ: CV – SĐT: 0963329888.

          Ngoài ra, khi gặp bất cứ sự cố nào về điện hoặc nguy cơ gây ra sự cố về điện, khách hàng gọi ngay số điện thoại hotline 19006769 để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết.

Top  |  Home
hgfhCông Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
hgfhCông Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc