Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Friday, September 17, 2021
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
21/09/2021Điện lực Bắc Mê8:309:30Cắt điện TBA Lùng Ngòa lộ 374E22.1.Thôn Lùng Ngòa, Phiềng Sủi xã Giáp Trung.Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Thay công tơ đo đếm đầu nguồn của TBA.
22/09/2021Điện lực Thành phố Hà Giang7:3011:30Cắt điện TBA Minh Tân lộ 372E22.1.- Thôn Bắc Xum, xã Minh Tân huyện Vị Xuyên.+ ĐLTP Hà Giang thi công: + Bảo dưỡng Định kỳ, thay công tơ, TI đầu nguồn.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:3017:30Cắt điện TBA Bản Ngày lộ 372E22.1.- Thôn Bản Ngày, xã Minh Tân huyện Vị Xuyên.+ ĐLTP Hà Giang thi công: + Bảo dưỡng Định kỳ, thay công tơ, TI đầu nguồn.
23/09/2021Điện lực Thành phố Hà Giang7:3011:30Cắt điện TBA Bắc Xum lộ 372E22.1.- Thôn Bắc Xum, xã Minh Tân huyện Vị Xuyên.+ ĐLTP Hà Giang thi công: + Bảo dưỡng Định kỳ, thay công tơ, TI đầu nguồn.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:3017:30Cắt điện TBA Bản Phố lộ 372E22.1.- Thôn Bản Phố, xã Minh Tân huyện Vị Xuyên.+ ĐLTP Hà Giang thi công: + Bảo dưỡng Định kỳ, thay công tơ, TI đầu nguồn.
Điện lực Quản Bạ7:0011:30Cắt điện lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA UBX Cao Mã Pờ lộ 372E22.1.Trung tâm xã Cao Mã Pờ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang.Điện Lực Quản Bạ thay hòm hộp công tơ giảm tổn thất điện năng lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA UB Cao Mã Pờ.
Điện lực Bắc Mê6:308:30Cắt điện đường dây 35kV từ DCL 374-7/207 Bắc Mê đến DCL 374-2/05 Yên Phong đến DPT Yên Cường lộ 374E22.1.Thị trấn Yên Phú, thôn Hạ Sơn, thôn Nà Pâu xã Lạc Nông huyện Bắc Mê.Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Tách lèo VT 285 đường dây 35kV lộ 374E22.1.
Điện lực Bắc Mê8:3016:00Cắt điện đường dây 35kV từ DCL 374-2/05 Yên Phong đến lèo VT 285 đến DPT Yên Cường lộ 374E22.1.Thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú, thôn Cốc Phát xã Yên Cường huyện Bắc Mê.Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Tháo hạ các thiết bị của trạm cắt 374 Đường Hồng.
Điện lực Bắc Mê16:0018:00Cắt điện đường dây 35kV từ DCL 374/-7207 Bắc Mê đến DCL 374-2/05 Yên Phong đến DPT Yên Cường lộ 374E22.1.Thị trấn Yên Phú, thôn Hạ Sơn, thôn Nà Pâu xã Lạc Nông huyện Bắc Mê.Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Đấu lèo VT 285. Đường dây 35kV lộ 374E22.1.
24/09/2021Điện lực Bắc Mê16:0018:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Phú Nam lộ 374E22.1.Xã Phú Nam huyện Bắc Mê huyện Bắc Mê.Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Bảo dưỡng định kỳ, lắp chụp cách điện đứng đường dây 35kV nhánh rẽ Phú Nam lộ 374E22.1.
Điện lực Quản Bạ7:0011:30Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA UBX Cao Mã Pờ lộ 372E22.1.Trung tâm xã Cao Mã Pờ huyện Quản Bạ tỉnh Hà Giang.Điện Lực Quản Bạ thay hòm hộp công tơ giảm tổn thất điện năng lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA UB Cao Mã Pờ.
25/09/2021Điện lực Mèo Vạc7:3011:30- Cắt AB Lộ 2 TBA 400kVA 35/0,4kv Bệnh Viện 2 Lộ 377E22.7.- Tổ dân phố 04 Thị Trấn Mèo Vạc.* Để Đội QLTH số 04 Mèo Vạc - ĐLĐV di chuyển cột điện 0,4kV tại VT 2. 3/1. 4 Lộ 2 sau TBA 400k 35/0,4kv Bệnh Viện 2 Lộ 377E22.7 sang vị trí mới.
Điện lực Yên Minh8:0011:00Cắt điện đường dây 35kV từ sau DCL 375-1/78 Lũng Hồ lộ 375E22.7.Khánh hàng xã Ngọc Long huyện Yên Minh.Để ĐL Yên Minh đấu nối TBA Nậm Lang tại VT 85 đường dây 35kV nhánh rẽ Lũng Hồ, kết hợp BDĐK các chống sét, mỏ phóng ĐZ và DCL, FCO các đầu TBA của nhánh rẽ Ngọc Long lộ 375E22.7.
Điện lực Xín Mần7:0017:00Cắt điện đường dây 35 KV phân đoạn từ DCL 379-7/60 đến DCL 379-1/108 đến DCL 379-1 Trung Thịnh DCL 374-7 A22.25 lộ 379 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Bản Díu, huyện Xín Mần.- ĐL Xín Mần thực hiện: + Lắp DCL tại vị trí 01 nhánh rẽ TBA Quán Thèn 2 lộ 379 E22.36. + Bảo dưỡng đường dây và các TBA, căn chỉnh khoảng cách mỏ phóng sét trên đường dây lộ 379 E22.36.
Điện lực Thành phố Hà Giang8:009:00Cắt điện TBA Cầu Trắng 1 lộ 473E22.1.- Tổ 13 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Thay thế định kỳ công tơ đầu TBA Cầu Trắng 1.
Điện lực Thành phố Hà Giang8:0014:00Cắt điện đường dây 0,4kV sau AB lộ 1 TBA Tân Trào lộ 474E22.1.- Thôn Mường Bắc, Mường Trung, Mường Nam xã Phú Linh Huyện Vị Xuyên.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Thay thế xà 0,4kV tại VT 1. 12.
Điện lực Thành phố Hà Giang9:1010:10Cắt điện TBA Cổng Thành lộ 473E22.1.- Tổ 11-12 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Thay thế định kỳ công tơ đầu TBA Cổng Thành.
Điện lực Thành phố Hà Giang10:1511:30Cắt điện TBA Tỉnh Đoàn lộ 473E22.1.- Tổ 6-7 phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Thay thế định kỳ công tơ đầu TBA Tỉnh Đoàn.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:3015:00Cắt điện TBA Bản Hình lộ 372E22.1.- Thôn Bản Hình, xã Minh Tân huyện Vị Xuyên.+ ĐLTP Hà Giang thi công: + Bảo dưỡng Định kỳ, thay công tơ, TI đầu nguồn.
Điện lực Thành phố Hà Giang14:0015:00Cắt điện TBA Truyền Hình lộ 473E22.1.- Tổ 10 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Thay thế định kỳ công tơ đầu TBA Truyền Hình.
Điện lực Thành phố Hà Giang15:1016:30Cắt điện TBA Kế Hoạch lộ 473E22.1.- Tổ 6 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Thay thế định kỳ công tơ đầu TBA Kế Hoạch.
Điện lực Thành phố Hà Giang15:3017:30Cắt điện TBA Lùng Thiêng lộ 372E22.1.- Thôn Lùng Thiềng, xã Minh Tân huyện Vị Xuyên.+ ĐLTP Hà Giang thi công: + Bảo dưỡng Định kỳ, thay công tơ, TI đầu nguồn.
26/09/2021Điện lực Thành phố Hà Giang7:3011:30Cắt điện TBA Hòa Bắc lộ 372E22.1.- Thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa huyện Vị Xuyên.+ ĐLTP Hà Giang thi công: + Bảo dưỡng Định kỳ, thay công tơ, TI đầu nguồn.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:3017:30Cắt điện TBA Lũng Buông lộ 372E22.1.- Thôn Lũng Buông, xã Thuận Hòa huyện Vị Xuyên.+ ĐLTP Hà Giang thi công: + Bảo dưỡng Định kỳ, thay công tơ, TI đầu nguồn.

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home