Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Wednesday, March 29, 2023
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
03/04/2023Điện lực Xín Mần8:009:30Cắt điện TBA 100 KVA-35/0,4 KV Trung Thành lộ 371E22.3.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA trung thành.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần8:009:30Cắt điện TBA 75KVA -35/0,4 KV Nậm Sái lộ 371E22.3.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Nậm Sái.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần10:0011:30Cắt điện TBA 400KVA -35/0,4 KV UB Nà Chì lộ 371E22.3.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA UB Nà Chì.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần10:0011:30Cắt điện TBA 50KVA -35/0,4 KV Nậm Khương lộ 371E22.3.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Nậm Khương.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần13:3015:00Cắt điện TBA 50KVA -35/0,4 KV Bản Bó lộ 371E22.3.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Bản Bó.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần7:0015:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Thơm Thọ lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại các TBA, Thơm Thọ, TBA Nậm Sái, TBA Bản Vẽ, TBA Nguyên Thành, TBA Nậm Ánh, TBA Nậm Khương, xã Nà Chì.+ Công ty TNHH Huy Phương thực hiện lắp đặt LBS 371/05 Thơm Thọ lộ 371E22.3. + Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm LBS 371/05 Thơm Thọ sau khi lắp đặt xong.
04/04/2023Điện lực Xín Mần7:0015:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Quảng Nguyên lộ 371E22.3.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại các, TBA Đại Thắng, TBA Nậm Phang, xã Khuôn Lùng, TBA Phiêng Lang, TBA Nậm Choong, TBA UB Quảng Nguyên, TBA Vinh Tiến, TBA Nận Lỳ, xã Quảng Nguyên.+ Công ty TNHH Huy Phương thực hiện lắp đặt LBS 371/06 Quảng Nguyên lộ 371E22.3. + Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm LBS 371/06 Quảng Nguyên sau khi lắp đặt xong.
Điện lực Vị Xuyên7:3012:00Cắt điện TBA Km 24 - 100 kVA 35/0,4kV lộ 371E22.1.Khách hàng khu vực TBA: Km 24.- ĐLVX thay nâng suất MBA để CQT cho TBA kM.
Điện lực Bắc Mê8:0012:00Cắt điện vào MBA của TBA 320kVA-35/0,4kV Huyện Lỵ 3 lộ 374E22.1.1/2 khách hàng khu vực tổ 5 thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê.Điện lực Bắc Mê thực hiện: Thay cáp xuất tuyến lộ 2 Đz 0,4kV sau TBA Huyện Lỵ 3 nguy cơ quá tải. Chỉnh trang TBA theo tiêu chí 5S.
Điện lực Bắc Mê14:0017:00Cắt điện vào MBA của TBA 320kVA-35/0,4kV Huyện Lỵ 7 lộ 374E22.1.1/2 khách hàng khu vực tổ 2, tổ 3 thị trấn Yên Phú huyện Bắc Mê.Điện lực Bắc Mê thực hiện: Thay thế ATM lộ 2 tủ 0,4kV sau TBA Huyện Lỵ 7 nguy cơ quá tải. CHỉnh trang TBA theo tiêu chí 5S.
Điện lực Thành phố Hà Giang7:3011:00Cắt điện đường dây 35kV từ trạm cắt 371E22.1/138 - LBS 371/175- 371A22.3 lộ 371E22.1.Khách hàng khu vực: Thị Trấn Việt Lâm, Xã Trung Thành, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn - Huyện Vị Xuyên.- Điện lực Vị Xuyên thi công thay nâng công suất MBA TBA Thôn Mý lộ 371E22.1.
Điện lực Thành phố Hà Giang13:4516:30Cắt điện TBA Xuân Phong lộ 474E22.1.- Thôn Bản Sáng, Thôn Xuân Phong Linh Hổ - Vị Xuyên Hà Giang.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Thay lộ xuất tuyến 0,4kV tại TBA Xuân Phong.
Điện lực Xín Mần7:309:00Cắt điện TBA 50KVA -35/0,4 Kv Đản Điêng lộ 371E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Đản Điêng.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần8:009:30Cắt điện TBA 50KVA -35/0,4 KV Nậm Phang lộ 371E22.3.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Nậm Phang.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần9:3011:00Cắt điện TBA 180KVA -35/0,4 Kv UB Chế Là lộ 371E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA UB Chế là.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần10:0011:30Cắt điện TBA 50KVA -35/0,4 KV Nậm Choong lộ 371E22.3.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Nậm Choong.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần12:3014:00Cắt điện TBA 50KVA -35/0,4 Kv Lủng Pô lộ 371E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Lủng Pô.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần14:3017:30Cắt điện TBA 50KVA -35/0,4 KV Đán Khao lộ 371E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Đán Khao.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
05/04/2023Điện lực Xín Mần7:309:00Cắt điện TBA 180KVA -35/0,4 KV UB Bản Ngò lộ 371E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA UB Bản Ngò.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần7:309:00Cắt điện TBA 75KVA -35/0,4 KV Lùng Vai lộ 373E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Lùng Vai.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần9:3012:00Cắt điện TBA 100KVA -35/0,4 KV Đông Chè lộ 379E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Đông chè.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần10:0011:30Cắt điện TBA 50KVA -35/0,4 Kv Nà Lũng lộ 371E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Nà Lũng.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần13:3015:00Cắt điện TBA 75KVA -35/0,4 KV Pố Hà lộ 379E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Pố Hà.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần14:0016:00Cắt điện TBA 50KVA -35/0,4 KV Chúng Chải lộ 371E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Chúng Chải.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
Điện lực Xín Mần14:0016:30Cắt điện TBA 50KVA -35/0,4 KV KM 26 lộ 372E22.36.Toàn Bộ khách hàng sử dụng điện tai TBA Km 26.- Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Hà Giang thí nghiệm CBM năm 2023.
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home