Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Thursday, May 19, 2022
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
Chọn tuần:
Ngày cắt điệnTên điện lựcTừ giờĐến giờTên đường dây, thiết bị cắt điệnKhu vực mất điệnLý do mất điện
23/05/2022Điện lực Bắc Quang5:0016:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ DPT 372-7/48 - DCL 372-2 Vĩnh Hảo - DPT 372-7/109 lộ 372E22.3.Thôn Đá Bàn Xã Hùng An huyện Bắc Quang.- CTy TNHH Hà Thành thực hiện SCL đường dây 35kV lộ 372E22.3 thay xà, sứ cách điện thay dây lấy độ võng thu hồi dây dẫn từ vị trí 63 - 71 trục chính lộ 372E22.3. - ĐL Bắc Quang kết hợp BDĐK các TBA trên lộ dây.
Điện lực Bắc Quang5:307:30Cắt điện đoạn đường dây 22kV từ MC 472E22.3 - DPT 472-7/52 lộ 472E22.3.Thôn Cầu Ham TT Việt Quang.Chi nhánh CTy CP Sông Đà 11. 5 tách lèo vị trí 16 đường dây 22kV lộ 472E22.3.
Điện lực Bắc Quang5:3017:00Cắt điện đoạn đường dây 22kV từ MC 472E22.3 - Lèo vị trí 16 lộ 472E22.3Thôn Cầu Ham TT Việt Quang.Để Chi nhánh CTy CP Sông Đà 11. 5 thi công tháo hạ dây dẫn khoảng cột từ VT 182-183 ĐZ 110kV lộ 172 Bắc Quang – 171 Bình Vàng giao chéo vị trí 09-10 đường dây 22kV lộ 472E22.3.
Điện lực Thành phố Hà Giang8:0012:00- Cắt điện đường dây 0,4kV sau AB lộ 1 TBA Bãi Đá Minh Khai lộ 474E22.1.- Tổ 6,7 phường Minh Khai.+ ĐLTP Hà Giang thi công: - Di chuyển cột VT 1. 3 đường dây 0,4kV sau AB lộ 1 TBA Bãi Đá Minh Khai.
Điện lực Hoàng Su Phì7:0013:00Cắt điện đường dây 35 kV nhánh rẽ Bản Péo lộ 373 E22.3.Khách hàng xã Bản Péo; xã Tả Sử Chòng huyện Hoàng Su Phì.Điện lực Hoàng Su Phì thay thế Cách điện đừng Pi 35kV bằng cách điện đứng PPI-35kV.
24/05/2022Điện lực Hoàng Su Phì13:0017:00Cắt điện đường dây 35kV từ DPT 379-7/136 đến MC 379 Su Phì đến MC 372A22.70 lộ 379E22.36Khách hàng xã Pờ Ly Ngài; xã Sán Sả Hồ; xã Tụ Nhân; xã Nàng Đôn huyện Hoàng Su Phì.- Điện lực Hoàng Su Phì thay thế nâng công suất MBA; Tủ 0,4 kV TBA UB Tụ Nhân lộ 379 E22.36; Thay thế sứ cách điện nhánh rẽ Nà Hu lộ 379E22.36.
Điện lực Hoàng Su Phì7:0011:00Cắt điện TBA UB Đản Ván lộ 379E22.36.Khách hàng xã Đản Ván huyện Hoàng Su Phì.- Điện lực Hoàng Su Phì thay thế nâng công suất MBA; Tủ 0,4 kV TBA UB Đản Ván lộ 379E22.36.
Điện lực Bắc Mê8:0012:00Cắt điện lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA 180kVA-35/0,4kV UB Đường Hồng lộ 374E22.1.Thôn Nà Nưa, Nà mo, Nà Quà xã Đường Hồng.Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Tách lèo vị trí 2. 10 lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA UB Đường Hồng.
Điện lực Bắc Mê8:0017:00Cắt điện vào MBA của TBA 180kVA-35/0,4kV Nà Nưa lộ 374E22.1.Không mất điện khách hàng.Điện lực Bắc Mê thực hiện: - Lắp công tơ đo đếm đấu nguồn TBA 180kVA-35/0,4kV Nà Nưa lộ 374E22.1. - Đấu lèo lộ 1 đường dây 0,4kV sau TBA Nà Nưa vào VT 2. 20 lộ 2 đường dây 0,4kV sau TBA UB Đường Hồng. - Chỉnh trang lưới điện theo tiêu chí 5S TBA Nà Nưa.
Điện lực Bắc Quang5:0016:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ DCL 372-7/68 - DCL 372-2 Vĩnh Hảo - DPT 372-7/109 lộ 372E22.3.Thôn Đá Bàn Xã Hùng An huyện Bắc Quang.- CTy TNHH Hà Thành thực hiện SCL đường dây 35kV lộ 372E22.3 thay xà, sứ cách điện thay dây lấy độ võng thu hồi dây dẫn từ vị trí 71 - 76 trục chính lộ 372E22.3. - ĐL Bắc Quang kết hợp BDĐK các TBA trên lộ dây.
25/05/2022Điện lực Bắc Quang5:0016:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ DCL 372-7/68 - DCL 372-2 Vĩnh Hảo - DPT 372-7/109 lộ 372E22.3.Thôn Đá Bàn Xã Hùng An huyện Bắc Quang.- CTy TNHH Hà Thành thực hiện SCL đường dây 35kV lộ 372E22.3 thay xà, sứ cách điện thay dây lấy độ võng thu hồi dây dẫn từ vị trí 76 - 86 trục chính lộ 372E22.3. - ĐL Bắc Quang kết hợp BDĐK các TBA trên lộ dây.
26/05/2022Điện lực Bắc Quang5:0016:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ DCL 372-7/68 - DCL 372-2 Vĩnh Hảo - DPT 372-7/109 lộ 372E22.3.Thôn Đá Bàn Xã Hùng An huyện Bắc Quang.- CTy TNHH Hà Thành thực hiện SCL đường dây 35kV lộ 372E22.3 thay xà, sứ cách điện thay dây lấy độ võng thu hồi dây dẫn từ vị trí 86 - 93 trục chính lộ 372E22.3. - ĐL Bắc Quang kết hợp BDĐK các TBA trên lộ dây.
Điện lực Bắc Quang6:0017:00Cắt điện đường dây 35kV từ DCL 372-7 Vĩnh hảo - DPT 372-7/95 Vĩnh Hảo lộ 372E22.3.Xã Vĩnh Hảo, xã Tiên Kiều huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay cách điện đứng gốm bằng cách điện đứng Polymer, lắp tăng cường đầu cốt kép đầu các TBA, điều chỉnh khe hở mỏ phóng sét đường dây, lắp đặt DCL 372-7/01 Ba Luồng tại vị 01 NR TBA Ba Luồng.
Điện lực Xín Mần7:0017:30Cắt điện đường dây 35KV từ MC 371/87 Tân Nam đến MC 371 Khâu Lầu đến A22.27 lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại xã Khuôn Lùng, xã Nà Chì, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần.- Điện lực Xín Mần thực hiện lắp DCL tại vị trí 01 nhánh rẽ TBA Nà Ràng, thực hiện căn chỉnh mỏ phóng sét, thực hiện thay sứ cách điện nhánh rẽ Nà Ràng, thực hiện lắp dây chống sét trên đường dây 35 KV nhánh rẽ TBA Làng Thượng. - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Giang thực hiện kiểm tra thí nghiệm CBM MBA UB Quảng Nguyên, MBA Vinh Tiến.
Điện lực Quang Bình7:0017:00Cắt điện đường dây 35 kV nhánh rẽ Kéo Lục lộ 371 E22.3.Khách hàng thôn Kéo Lục, xã Vĩ Thượng.Để ĐL Quang Bình thay cách điện sứ đứng bằng cách điện Polyme đứng.
27/05/2022Điện lực Quang Bình8:0017:00Cắt điện đường dây 35 kV nhánh rẽ Bản Rịa lộ 371 E22.3.Khách hàng xã Bản Rịa.Để ĐL Quang Bình vệ sinh, thay cách điện.
Điện lực Vị Xuyên6:0015:00Cắt điện đường dây 35kV nhánh rẽ Trung Thành lộ 371E22.1.Khách hàng xã Trung Thành Huyện Vị Xuyên.* Phục Vụ công tác: - Công Ty TNHH MTV Đức Nam Thi công Di chuyển cột VT 32 đường dây 35kV Nhánh rẽ Trung Thành lộ 371 E22.1 ( do mở đường giao thông) - Công Ty TNHH MTV Đức Nam Thi công Nâng chụp tại VT 16 đường dây 35kV Nhánh rẽ Đội 5 lộ 371 E22.1 ( do mở đường giao thông) - ĐLVX thi công đấu cáp xuất tuyến 0,4 kV lộ 1, lộ 2 di chuyển hòm hộp công tơ khách hàng tại lộ 1, lộ 2 đường dây 0,4 kV sau TBA TRung thành ( do mở đường giao thông).
Điện lực Xín Mần7:0017:00Cắt điện đường dây 35 KV nhánh rẽ Làng Thượng lộ 371 E22.3.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện tại TBA Làng Thượng.ĐL Xín Mần thực hiện lắp dây chống sét trên đường dây 35 KV nhánh rẽ TBA Làng Thượng lộ 371 E22.3.
Điện lực Xín Mần7:309:30Cắt điện TBA 50 KVA -35/0,4 kV Hồ Sáo Chải lộ 379 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện TBA Hồ Sáo Chải, xã Chí Cà, huyện Xín Mần.- Kiểm tra, thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị theo điều kiện CBM TBA Hồ Sáo Chải.
Điện lực Xín Mần9:4512:00Cắt điện TBA 180 KVA -35/0,4 kV UB Chí Cà lộ 379 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện TBA UB Chí Cà, xã Chí Cà, huyện Xín Mần.- Kiểm tra, thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị theo điều kiện CBM TBA UB Chí Cà.
Điện lực Xín Mần13:0016:00Cắt điện TBA 100 KVA -35/0,4 kV KM 3 lộ 371 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện TBA KM 3, xã Bản Ngò, huyện Xín Mần.- Kiểm tra, thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị theo điều kiện CBM TBA KM 3.
Điện lực Bắc Quang5:0016:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ DCL 372-7/68 - DCL 372-2 Vĩnh Hảo - DPT 372-7/109 lộ 372E22.3.Thôn Đá Bàn Xã Hùng An huyện Bắc Quang.- CTy TNHH Hà Thành thực hiện SCL đường dây 35kV lộ 372E22.3 thay xà, sứ cách điện thay dây lấy độ võng thu hồi dây dẫn từ vị trí 93 - 105 trục chính lộ 372E22.3. - ĐL Bắc Quang kết hợp BDĐK các TBA trên lộ dây.
Điện lực Bắc Quang6:0017:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ DCL 374-7 Kim Ngọc- DPT 372-7/02 VĐ-QM - vị trí 29 NR Tân Điền lộ 374E22.3.Xã Vô Điếm huyện Bắc Quang.ĐL Bắc Quang thay cách điện đứng gốm bằng cách điện đứng Polymer, lắp tăng cường đầu cốt kép đầu các TBA, điều chỉnh khe hở mỏ phóng sét đường dây.
28/05/2022Điện lực Bắc Quang5:0016:00Cắt điện đoạn đường dây 35kV từ DCL 372-7/68 - DCL 372-2 Vĩnh Hảo - DCL 372-2/Bình Long - DCL 371-1 Yên Lâm lộ 372E22.3.Thôn Khuổi ít xã Vĩnh Hảo - xã Vĩnh Tuy huyện Bắc Quang.- CTy TNHH Hà Thành thực hiện SCL đường dây 35kV trục chính lộ 372E22.3: Thay xà, lắp chụp, sứ cách điện, lắp dây tăng néo thay dây lấy độ võng, thu hồi dây dẫn từ VT 105 đến VT 118. Tháo lắp đặt lại DPT 372-7/109; lắp đặt mới DPT 372-7/114 lộ 372E22.3. - ĐL Bắc Quang kết hợp tháo, thay DPT tụ bù T301 Vĩnh Tuy, thay cách điện đứng gốm bằng cách điện đứng Polymer, lắp tăng cường đầu cốt kép đầu các TBA, điều chỉnh khe hở mỏ phóng sét đường dây trên lộ dây.
Điện lực Xín Mần7:309:30Cắt điện TBA 400 KVA -35/0,4 kV Bệnh Viện lộ 371 E22.36.Toàn bộ khách hàng sử dụng điện Bệnh Viện, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần.- Kiểm tra, thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị theo điều kiện CBM TBA Bệnh Viện.
12

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
 
Từ ngày:         đến ngày:     
  Đơn vị quản lý:     
   
 
   
 
Top  |  Home