Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Hà Giang  -  Wednesday, March 29, 2023

QUY ĐỊNH

VỀ THỦ TỤC LẮP ĐẶT CÔNG TƠ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG MỚI

MỤC ĐÍCH SINH HOẠT SAU TRẠM BIẾN ÁP CÔNG CỘNG

     Căn cứ Quy trình kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Công ty Điện lực Hà Giang thông báo thủ tục giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt sau trạm biến áp công cộng như sau:

I. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua điện:

Tại Phòng giao dịch khách hàng trụ sở Điện lực huyện, thành phố, thị xã.

II. Về thủ tục, hồ sơ đề nghị mua điện:

1. Giấy đề nghị mua điện (theo mẫu in sẵn của ngành điện).

2. Một trong các giấy tờ có liên quan đến địa điểm mua điện như:

 - Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú ; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc quyết định phân nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà hợp lệ hoặc hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên;

 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang thi công xây dựng) hoặc hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà, đất.

 - Trường hợp không có một trong các giấy tờ nêu trên thì giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện.

III. Về chi phí đầu tư:

1 Các khoản chi phí do ngành điện đầu tư:

  - Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt, các khoản thuế và phí theo quy định của Nhà nước để lắp đặt nhánh rẽ từ lưới điện hạ áp đến công tơ và aptomat bảo vệ công tơ.

2  Các khoản chi phí do khách hàng đầu tư :

 - Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt dây dẫn điện từ sau công tơ vào địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ áp tô mát bảo vệ công tơ).

 - Trường hợp thuê Đơn vị điện lực thực hiện sẽ bao gồm cả thuế và phí theo quy định của Nhà nước.

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỦ TỤC LẮP ĐẶT CÔNG TƠ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG MỚI

MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT SAU TRẠM BIẾN ÁP CÔNG CỘNG

     Căn cứ Quy trình kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Công ty Điện lực Hà Giang thông báo thủ tục giải quyết cấp điện cho khách hàng ngoài sinh hoạt sau trạm biến áp công cộng như sau:

I. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua điện:

 Tại Phòng giao dịch khách hàng trụ sở điện lực huyện, thành phố, thị xã.

II. Về thủ tục, hồ sơ đề nghị mua điện:

 1. Giấy đề nghị mua điện kèm theo 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện gửi Điện lực huyện, thành phố.

 - Đối với khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công suất sử dụng cực đại từ 40kW trở lên phải đăng ký  biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện.

2. Hai loại giấy tờ sau :

a. Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện:

 - Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú; hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Quyết định phân nhà; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hoặc Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hoặc Hợp đồng thuê địa điểm. Trường hợp không có bất cứ một loại giấy tờ nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã  nơi đăng ký mua điện.

 b. Một trong các giấy tờ liên quan xác định mục đích sử dụng điện:

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng, đại diện; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập đơn vị. Trường hợp không có bất cứ một loại giấy tờ như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về mục đích sử dụng điện của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay UBND phường, xã tại nơi đăng ký mua điện.

III. Về chi phí đầu tư:

1 Các khoản chi phí do ngành điện đầu tư:

  - Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt, các khoản thuế và phí theo quy định của Nhà nước để lắp đặt nhánh rẽ từ lưới điện hạ áp đến công tơ và aptomat bảo vệ công tơ.

2  Các khoản chi phí do khách hàng đầu tư :

 - Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt dây dẫn điện từ sau công tơ vào địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ áp tô mát bảo vệ công tơ).

 - Trường hợp thuê Đơn vị điện lực thực hiện sẽ bao gồm cả thuế và phí theo quy định của Nhà nước.

 

 

THÔNG BÁO

TRÌNH TỰ LẮP ĐẶT CÔNG TƠ 1 PHA, 3 PHA

PHÁT TRIỂN MỚI

I. Trình tự lắp đặt:

1. Khách hàng trực tiếp đến Phòng giao dịch khách hàng của Điện lực nộp hồ sơ đăng ký mua điện (hoặc gián tiếp yêu cầu cấp điện qua điện thoại, Email, Web, bưu điện đến đến Phòng giao dịch khách hàng Điện Lực huyện, thành phố… nơi có nhu cầu mua điện).

2. Nhân viên tiếp nhận đăng ký mua điện hẹn ngày đến khảo sát cấp điện.

3. Đúng thời gian đã hẹn, Khách hàng (hoặc người đại diện) có mặt tại địa chỉ nơi sử dụng điện để nhân viên của Điện lực đến khảo sát thực tế và nhận các giấy tờ còn thiếu.

4. Sau khi khảo sát:

a. Nếu không đủ điều kiện cấp điện, nhân viên khảo sát sẽ thông báo cho khách hàng biết, sau đó ghi vào biên bản kết quả khảo sát và phương án cấp điện.

b. Nếu đủ điều kiện cấp điện, nhân viên khảo sát sẽ:

- Viết phương án cấp điện, dự kiến ngày lắp đặt công tơ và ký hợp đồng mua bán điện.

- Theo thời gian dự kiến ghi trong phương án cấp điện, Khách hàng (hoặc người đại diện) có mặt tại địa chỉ nơi sử dụng điện để nhân viên của Điện lực đến lắp đặt công tơ và ký hợp đồng mua bán điện, ký biên bản treo tháo, nghiệm thu và bàn giao hệ thống đo đếm điện năng.

II. Thời gian:

   Thời gian lắp đặt công tơ cấp điện cho khách hàng khi điều kiện lưới điện hạ áp không quá tải kể từ khi khách hàng đăng ký và có đầy đủ hồ sơ theo quy định, được thực hiện như sau:

   - 03 ngày làm việc đối với khách hàng  mua điện sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha ; 3 pha , ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha khu vực thành phố, thị xã, thị trấn;

   - 05 ngày làm việc đối với khách hàng  mua điện sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha ; 3 pha , ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha khu vực nông thôn;

   - 07 ngày làm việc đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 3 pha.

 

(Quý khách hàng chỉ đến điện lực một lần duy nhất, những thủ tục giấy tờ còn thiếu hai bên thống nhất cách chuyển những giấy tờ còn thiếu nhanh chóng và thuận tiện nhất )

QUY ĐỊNH

VỀ THỦ TỤC LẮP ĐẶT CÔNG TƠ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG MỚI

MỤC ĐÍCH SINH HOẠT SAU TRẠM BIẾN ÁP CÔNG CỘNG

     Căn cứ Quy trình kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Công ty Điện lực Hà Giang thông báo thủ tục giải quyết cấp điện cho khách hàng sinh hoạt sau trạm biến áp công cộng như sau:

I. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua điện:

Tại Phòng giao dịch khách hàng trụ sở Điện lực huyện, thành phố, thị xã.

II. Về thủ tục, hồ sơ đề nghị mua điện:

1. Giấy đề nghị mua điện (theo mẫu in sẵn của ngành điện).

2. Một trong các giấy tờ có liên quan đến địa điểm mua điện như:

 - Hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú ; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hoặc quyết định phân nhà hoặc hợp đồng mua bán nhà hợp lệ hoặc hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên;

 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang thi công xây dựng) hoặc hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà, đất.

 - Trường hợp không có một trong các giấy tờ nêu trên thì giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện.

III. Về chi phí đầu tư:

1 Các khoản chi phí do ngành điện đầu tư:

  - Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt, các khoản thuế và phí theo quy định của Nhà nước để lắp đặt nhánh rẽ từ lưới điện hạ áp đến công tơ và aptomat bảo vệ công tơ.

2  Các khoản chi phí do khách hàng đầu tư :

 - Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt dây dẫn điện từ sau công tơ vào địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ áp tô mát bảo vệ công tơ).

 - Trường hợp thuê Đơn vị điện lực thực hiện sẽ bao gồm cả thuế và phí theo quy định của Nhà nước.

 

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỦ TỤC LẮP ĐẶT CÔNG TƠ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG MỚI

MỤC ĐÍCH NGOÀI SINH HOẠT SAU TRẠM BIẾN ÁP CÔNG CỘNG

     Căn cứ Quy trình kinh doanh điện năng của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Công ty Điện lực Hà Giang thông báo thủ tục giải quyết cấp điện cho khách hàng ngoài sinh hoạt sau trạm biến áp công cộng như sau:

I. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua điện:

 Tại Phòng giao dịch khách hàng trụ sở điện lực huyện, thành phố, thị xã.

II. Về thủ tục, hồ sơ đề nghị mua điện:

 1. Giấy đề nghị mua điện kèm theo 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện gửi Điện lực huyện, thành phố.

 - Đối với khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công suất sử dụng cực đại từ 40kW trở lên phải đăng ký  biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện.

2. Hai loại giấy tờ sau :

a. Một trong các giấy tờ liên quan đến địa điểm mua điện:

 - Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú; hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Quyết định phân nhà; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hoặc Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hoặc Hợp đồng thuê địa điểm. Trường hợp không có bất cứ một loại giấy tờ nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã  nơi đăng ký mua điện.

 b. Một trong các giấy tờ liên quan xác định mục đích sử dụng điện:

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng, đại diện; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập đơn vị. Trường hợp không có bất cứ một loại giấy tờ như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về mục đích sử dụng điện của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay UBND phường, xã tại nơi đăng ký mua điện.

III. Về chi phí đầu tư:

1 Các khoản chi phí do ngành điện đầu tư:

  - Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt, các khoản thuế và phí theo quy định của Nhà nước để lắp đặt nhánh rẽ từ lưới điện hạ áp đến công tơ và aptomat bảo vệ công tơ.

2  Các khoản chi phí do khách hàng đầu tư :

 - Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt dây dẫn điện từ sau công tơ vào địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ áp tô mát bảo vệ công tơ).

 - Trường hợp thuê Đơn vị điện lực thực hiện sẽ bao gồm cả thuế và phí theo quy định của Nhà nước.

 

 

THÔNG BÁO

TRÌNH TỰ LẮP ĐẶT CÔNG TƠ 1 PHA, 3 PHA

PHÁT TRIỂN MỚI

I. Trình tự lắp đặt:

1. Khách hàng trực tiếp đến Phòng giao dịch khách hàng của Điện lực nộp hồ sơ đăng ký mua điện (hoặc gián tiếp yêu cầu cấp điện qua điện thoại, Email, Web, bưu điện đến đến Phòng giao dịch khách hàng Điện Lực huyện, thành phố… nơi có nhu cầu mua điện).

2. Nhân viên tiếp nhận đăng ký mua điện hẹn ngày đến khảo sát cấp điện.

3. Đúng thời gian đã hẹn, Khách hàng (hoặc người đại diện) có mặt tại địa chỉ nơi sử dụng điện để nhân viên của Điện lực đến khảo sát thực tế và nhận các giấy tờ còn thiếu.

4. Sau khi khảo sát:

a. Nếu không đủ điều kiện cấp điện, nhân viên khảo sát sẽ thông báo cho khách hàng biết, sau đó ghi vào biên bản kết quả khảo sát và phương án cấp điện.

b. Nếu đủ điều kiện cấp điện, nhân viên khảo sát sẽ:

- Viết phương án cấp điện, dự kiến ngày lắp đặt công tơ và ký hợp đồng mua bán điện.

- Theo thời gian dự kiến ghi trong phương án cấp điện, Khách hàng (hoặc người đại diện) có mặt tại địa chỉ nơi sử dụng điện để nhân viên của Điện lực đến lắp đặt công tơ và ký hợp đồng mua bán điện, ký biên bản treo tháo, nghiệm thu và bàn giao hệ thống đo đếm điện năng.

II. Thời gian:

   Thời gian lắp đặt công tơ cấp điện cho khách hàng khi điều kiện lưới điện hạ áp không quá tải kể từ khi khách hàng đăng ký và có đầy đủ hồ sơ theo quy định, được thực hiện như sau:

   - 03 ngày làm việc đối với khách hàng  mua điện sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha ; 3 pha , ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha khu vực thành phố, thị xã, thị trấn;

   - 05 ngày làm việc đối với khách hàng  mua điện sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha ; 3 pha , ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 1 pha khu vực nông thôn;

   - 07 ngày làm việc đối với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt lắp đặt công tơ 3 pha.

 

(Quý khách hàng chỉ đến điện lực một lần duy nhất, những thủ tục giấy tờ còn thiếu hai bên thống nhất cách chuyển những giấy tờ còn thiếu nhanh chóng và thuận tiện nhất )

Top  |  Home
hgfhCông Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
hgfhCông Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc